Поиск по базе сайта:
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративті хатшысы туралы ереже астана қаласы – 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты» icon

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративті хатшысы туралы ереже астана қаласы – 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты»
Скачати 116.21 Kb.
Назва«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративті хатшысы туралы ереже астана қаласы – 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты»
Дата конвертації15.08.2014
Розмір116.21 Kb.
ТипДокументи

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

«13» желтоқсан 2011 жыл

(хаттама № 10)

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІ ХАТШЫСЫ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ

Астана қаласы – 2012 жыл

 1. Жалпы ережелер

 1. «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының корпоративті хатшысы туралы осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

 2. Корпоративті хатшы Қоғам қызметкері болып табылады, ол Директорлар Кеңесі және басқарма мүшесі бола алмайды, Директорлар Кеңесіне есептілік жұмыстарын тапсыру және осы Ережеде қарастырылған қызмет түрлерін жүзеге асырушы ретінде тағайындалмайды.

 3. Өз қызметін жүзеге асыру барысында корпоративті хатшы Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, осы Ережені, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын, Директорлар Кеңесі және акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдерін басшылыққа алады. 1. ^ Корпоративті хатшыны тағайындау және оның өкілеттілігінің тоқтатылуы

 2. Корпоративті хатшыны Директорлар Кеңесі Төрағаның не болмаса Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің ұсынысы бойынша дауыс беруге қатысқан Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санын қоса алғанда қарапайым ашық дауыс беру жолымен бір жылдық мерзімге тағайындайды.

 3. Корпоративті хатшы өзіне берілген қызметтік міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті кәсіби білімді болуы қажет, оның ішінде:

 1. Жоғары білім;

 2. Мамандығы бойынша кем дегенде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі;

 3. Акционерлік қоғамдарда корпоративті хатшы ретінде кем дегенде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесінің болуы (қолдау көрсетіледі);

 4. Сараптамалық жұмыс жүргізу, келісім жасау, тіл тапқыштық дағдыларының болуы;

 5. Қоғам қызметінің тұжырымдамасын түсінуі;

 6. Мемлекеттік және шет тілдерін (қолдау көрсетіледі) білуі.

 1. Корпоративті хатшы лауазымынан үміткер Директорлар Кеңесіне келесі ақпараттарды ұсынуы тиіс:

 1. Өз білімі және біліктілігі жайлы ақпарат;

 2. Басқа ұйымдарда акцияларының (жарғылық капиталдағы үлеске қатысуымен қоса) болуы;

 3. Басқа ұйымдарда жұмыс істегендігі туралы;

 4. Қоғамның үлестес тұлғаларымен қарым-қатынастары туралы;

 5. Корпоративті хатшы қызметін орындауға әсер етуші басқа да ақпараттарды.

 1. Корпоративті хатшының өзінің қызметтік міндеттерін жүзеге асыру талаптары Қоғамның атынан Қоғам Басқармасы Төрағасы немесе басқа да Директорлар Кеңесінің уәкілетті тұлғасының қолы қойылған еңбек шарты негізінде жүзеге асырылады.

 2. Корпоративті хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы берілу талаптарын Директорлар Кеңесі белгілейді.

 3. Корпоративті хатшы лауазымынан үміткердің (үміткерлер) корпоративті хатшыны тағайындау туралы мәселені қарастыратын Директорлар Кеңесі отырысына қатысуы міндетті болып табылады.

 4. Директорлар Кеңесі кез-келген уақытта корпоративті хатшы өкілеттігін тоқтату және онымен арадағы еңбек шартын бұзу туралы шешім қабылдай алады. 1. Корпоративті хатшының міндеттері мен атқаратын қызметтері

 1. Корпоративті хатшының негізгі міндеттері төмендегілер болып табылады:

 1. Органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқа да корпоративті басқару, корпоративті басқару саясаты мен тәжірибесін жетілдіру саласындағы ішкі құжаттарды білуін қамтамасыз ету;

 2. Директорлар Кеңесі (оның комитеттері) мен акционерлердің жұмысын ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыз ету;

 3. Қоғам органдары арасында айқын және тиімді өзара байланыстардың болуын қамтамасыз ету;

 4. Қоғам туралы ақпараттарды сақтау, ашу және ұсынуды қамтамасыз ету;

 1. Корпоративті хатшы төмендегі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

 1. Қоғамның корпоративті басқару саясаты мен тәжірибесін жасау, сақтау және мерзімді түрде қарастырып отыру ісіне ат салысады;

 2. Қоғамның органдары және лауазымды тұлғалары тарапынан Қазақстан Республикасы заңнамалық құжаттары және Қоғамның корпоративті басқару саласына қатысты ішкі құжаттары талаптарының сақталуының мониторингін жүргізеді, сонымен қатар Директорлар Кеңесі Төрағасын корпоративтік процедуралар кезінде анықталған барлық ережебұзушылықтар жайында уақытында хабардар етіп отырады;

 3. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен Қоғам қызметін құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімдерімен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасы заңнамаларындағы және корпоративтік басқару саласындағы халықаралық тәжірибедегі өзгерістердің тұрақты мониторингін әзірлеу ісін жүзеге асырады және сәйкес ақпаратты Төрағаға және Директорлар Кеңесінің басқа да мүшелеріне, сондай-ақ қажет болған жағдайда Қоғам Басқармасына ұсынады;

 4. Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіп негізінде олардың қарауына жіберілген мәселелер бойынша материалдарды шешім қабылдау үшін акционерлерге жібереді және акционерлер тарапынан қабылданған шешімнің Қоғамның Директорлар Кеңесі Төрағасына жетуін қамтамасыз етеді;

 5. Директорлар Кеңесінің мүшелерімен бірге Директорлар Кеңесінде бекіту үшін ағымдағы жылдың Директорлар Кеңесінің жұмыс жоспарын әзірлейді;

 6. Директорлар Кеңесі отырыстарының жүргізілуін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың әзірленуін қамтамасыз етеді және Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамаларын ресімдейді (сырттай дауыс беру нәтижесінде қабылданған шешімдер) және оларға Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері тарапынан уақытында қол қойылуын қамтамасыз етеді;

 7. Қоғам басқармасының акционерлердің жалпы жиналыстары және Директорлар Кеңесі шешімдерін алу жағдайларын қамтамасыз етеді, олардың орындалуын және Директорлар Кеңесінің аталған мәселелердің орындалу (жүргізілу) нәтижелері туралы ақпарат алуын қамтамасыз етеді;

 8. Директорлар Кеңесінде белгіленген уақыт мерзімін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жібереді:

 • Директорлар Кеңесінің отырысы өтетіндігі туралы хабарлама;

 • Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі;

 • Бюллетеньдер (сырттай отырыс жүргізілу кезінде);

 • Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі бойынша дайындалған материалдар;

 • Отырысқа шақырылған тұлғаларға хабарлама беру;

 1. Директорлар Кеңесінің мүшелері тарапынан қол қойылған бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің Төрағасына жинау және беру, сонымен қатар Директорлар Кеңесі отырысына арналған күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру қорытындыларын шығаруды жүзеге асырады;

 2. Қол қойылғаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хаттамалар мен Директорлар Кеңесі отырыстарының сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін және негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса тапсырады, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесіне жүктелген тапсырмаларды орындау үшін жіберуді қамтамасыз етеді;

 3. Акционерлердің, Директорлар Кеңесі мүшелерінің және басқарма Төрағасының талабы бойынша талаптар қабылданғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Директорлар Кеңесі хаттамаларының (сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің) көшірмелерін ресімдейді және оны өз қолтаңбасымен және Қоғам мөрімен куәландырады;

 4. Директорлар Кеңесі тарапынан берілген тапсырмалардың орындалуына бақылау жүргізеді және олардың орындалуы (жүргізілуі) туралы Директорлар Кеңесін ақпараттандырып отырады;

 5. Директорлар Кеңесі комитеттерінің қызметін ұйымдастыруды жүзеге асырады, оның ішінде материалдарды және отырыстардың откізілуін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, комитет мүшелері мен шақырылған тұлғаларға отырыстың болатындығы жайла хабар таратады, комитет мүшелеріне отырыстың күн тәртібіне қатысты материалдарды жібереді, хаттама толтырады, комитет тарапынан жасалған ұсыныстарды және қорытындыларды сақтайды және оларды Төрағаға және Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ұсынады;

 6. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз қызметтік міндеттерін атқару ісіне ат салысады, оның ішінде олардың тарапынан сұраныс жасалып отырған Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі бойынша ақпараттар мен қосымша құжаттарды уақытында ұсынуды қамтамасыз етеді;

 7. Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне Қоғамдағы Директорлар Кеңесінің жұмыс тәртібі және оның Қоғамның басқа да органдарымен өзара байланысын түсіндіреді, Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы мен лауазымды тұлғалары туралы ақпараттарды, оның ішкі құжаттарын, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі отырыстарының шешімдерін және басқа да Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты міндеттемелердің талапқа сай орындалуына ықпал ететін ақпараттарды ұсынады;

 8. Шарттардың жасалуын және Директорлар Кеңесінің жаңа сайланған мүшелері тарапынан белгіленген міндеттемелердің Қоғамның Директорлар Кеңесі туралы ережеде көрсетілген формалар бойынша жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

 9. Қоғамның лауазымды тұлғаларына Қазақстан Республикасы заңнамаларының, Жарғының және басқа да акционерлердің жалпы жиналысының қарауына жіберілуге тиісті мәселелерге қатысты процедуралық сұрақтарға, Директорлар Кеңесі отырыстарын дайындауға және өткізуге, Қоғам туралы ақпараттарды ашуға (ұсынуға) мүмкіндік беретін Қоғамның ішкі құжаттары туралы түсініктемелер береді;

 10. Акционерлердің жалпы жиналыстарының және Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерінің орындалу мониторингін әзірлейді;

 11. Құпия ақпараттарды қорғау бойынша Қоғамның ішкі құжаттары ережесін сақтай отырып, Қоғамның лауазымды тұлғаларын Қоғамның ішкі құжаттарымен, стенограммалармен және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен, Директорлар Кеңесінің шешімдерімен таныстырады және олардың өз міндеттемелерін орындауға қандай да бір көмегін тигізерлік басқа да ақпараттарды ұсынады,

 12. Директорлар Кеңесі мен оның комитеттерінің мекен-жайына келіп түскен хат-хабарларды тіркейді және сақтайды, келіп түскен сауалдарға жауаптың дайындалуын қамтамасыз етеді;

 13. Қоғам, оның қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар жарғымен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген Қоғам туралы ақпараттарды ашу (ұсыну) және сақтау тәртібіне қатысты талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді;

 14. Қазақстан Республикасы заңнамасымен, Қоғамның жарғысымен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген жағдайда және сол тәртіппен Қоғам тарапынан ақпараттардың уақытында ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

 15. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіп бойынша сәйкес мемлекеттік органдарға ұсынуға (үлестес тұлғалар туралы ақпараттар) қажетті, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты ақпараттарды жинақтау және тіркеуді жүзеге асырады;

 16. Төменде көрсетілген құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді:

 • Акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдерін;

 • Олардың тарапынан қарастырылуға ұсынылған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдеріне қатысты материалдарды;

 • Директорлар Кеңесінің шешімдерін, Директорлар Кеңесі мүшелерінің дауыс беру бюллетеньдерін, сонымен қатар жазбаша және айрықша пікірлерді (болған жағдайда);

 • Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері туралы толық ақпараттарды (түйіндеме), оның ішінде олардың отбасылары туралы ақпараттарды;

 • Корпоративтік басқару кодексін;

 • Қоғамның корпоративті хатшысының құзыреттілігіне жатқызылатын мәселелер бойынша басқа да құжаттарды.

 1. Директорлар Кеңесінің Төрағасын акционерлер, Директорлар Кеңесінің мүшелері және басқарма мүшелері арасындағы әлеуетті және нақты келіспеушілік жағдайлары туралы құлақтандырады және оларды реттеуге ат салысады;

 2. Акционерлер тарапынан келіп түскен өтініштерді талапқа сай есепке алады, оларды басқармаға және (немесе) Директорлар Кеңесіне жібереді, сонымен қатар олардың уақытында қарастырылуын бақылауды жүзеге асырады;

 3. Кездесулер мен келіссөздер ұйымдастыру арқылы акционерлердің құқықтарының бұзылу жағдайларына байланысты келіспеушіліктерді уақытында қарастыруды және шешімін табуды қамтамасыз етеді;

 4. Директорлар Кеңесінің Төрағасын корпоративті хатшы және оның міндеттемелерінің орындалуына кедергі келтіретін барлық фактілер туралы құлақтандырып отырады;

 5. Қоғамға оның Интернет-ресурстарын сапалы және уақытында толықтырып отыруына ат салысады;

 6. Қазақстан Республикасының заңнамаларына, жарғыға және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асырады.

 1. Корпоративті хатшы өзінің қызметтерін Қоғамдағы қандай да бір басқа қызмет түрлерін орындаумен араластырмауы қажет.

 2. Корпоративті хатшы корпоративті хатшы тарапынан құпия ақпаратты қорғау бойынша Нұсқаулыққа байланысты ережелерге сәйкес форма бойынша қол қойылған жария етілмейтін ақпараттарды құпия сақтау туралы міндеттемелерге сәйкес Қоғам қызметіне байланысты ақпараттардың құпиялылығын сақтайды.

 3. Корпоративті хатшы тарапынан оған жүктелген міндеттемелердің орындалуы барысында органдар мен Қоғамның лауазымды тұлғалары, сонымен қатар құрылымдық бөлімшелердің жетекшілері мен қызметкерлер корпоративті хатшыға оның қызметін материалды-техникалық қамтамасыз ету және корпоративті хатшының өз міндеттемелері аясында сұраныс білдірген құжаттарын ұсыну арқылы көмек көрсетеді. 1. ^ Корпоративті хатшының құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі

 1. Корпоративті хатшы өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде Қоғам акционерлерінің қызығушылығы үшін жұмыс істеуі қажет, ол өз құқықтары мен міндеттемелерін Қоғамға және оның акционерлеріне қатысты адал және қисынды атқаруы тиіс.

 2. Корпоративті хатшы:

 1. Қоғамның лауазымды тұлғаларынан, оның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан оның қызметтік міндеттемелерін атқару үшін қажетті ақпараттар мен құжаттарды сұрауға және алуға;

 2. Өз құзыреттілігі аясында Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібіне белгілі бір мәселелерді ұсынуға;

 3. Қоғамдағы акция иеленушілер тізілімі жүйесінде тіркелген операциялар жайлы, сонымен қатар Қоғамның акция иеленушілер тізілімі жүйесіне қатысты басқа да құжаттарды сұрауға;

 4. Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері, сондай-ақ акционерлердің қарауына ұсынылған басқа да мәселелер бойынша қосымша құжаттар сұрауға;

 5. Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері, сондай-ақ акционерлердің қарауына ұсынылған басқа да мәселелер бойынша ұсыныстар білдіруге, ескертулер жасауға, оларды Қоғамның басқа да құрылымдық бөлімшелерінің қарауына пысықтау үшін жіберуге және олардың белгіленген мерзімде қайтадан тапсырылуын бақылауға құқылы.

 1. Корпоративті хатшы:

 1. Өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, корпоративті басқару Кодексінің және басқа Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;

 2. Директорлар Кеңесі Төрағасының тапсырмаларын орындауға;

 3. Директорлар Кеңесінің талап етуі бойынша өз қызметі жайлы есепті ұсынуға міндетті.

 1. Корпоративті хатшы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:

 • Осы Ережеде қарастырылған міндеттерді, Қоғам акционерлерінің тапсырмаларын, Директорлар Кеңесі мен Директорлар Кеңесі Төрағасының тапсырмаларын орындамау немесе талапқа сай орындамау жағдайлары үшін;

 • Оның айыпты әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындар үшін;

 • Коммерциялық немесе қызметтік құпия болып табылатын құпия ақпаратты басқаларға жария еткені үшін;

 • Қоғам туралы оған қолжетімді ақпараттарды өз мақсатына жету жолында пайдаланғаны үшін жауапты болып табылады.

 1. Директорлар Кеңесі және басқарма мүшелерінің корпоративтік келіспеушіліктерді болдырмау не болмаса әлеуетті корпоративтік келіспеушіліктердің алдын алу мәселелеріне байланысты шешім қабылдағаннан кейін, және бұл жөнінде корпоративті хатшы құлақтандырылғаннан соң, соңғыны корпоративтік келіспеушіліктердің шешілуін қамтамасыз ету жауапкершілігінен босатылады. 1. Қорытынды ережелер

 1. Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарының негізінде шешімін табуға жатады.

 2. Егер Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасы және Қоғамның жарғысы өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оларға қарама-қарсы келген жағдайда Ереже Қазақстан Республикасы заңнамасы және Қоғамның жарғысына қарама-қарсы келмейтін тұстары бойынша ғана қолданылады.

 3. Осы Ереженің жекелеген нормаларының жарамсыз деп танылуы басқа нормалар мен Ережелердің жарамсыз деп танылуына әкеліп соқпайды.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації