Поиск по базе сайта:
Рішення від 09. 09. 2011 №835 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові документ icon

Рішення від 09. 09. 2011 №835 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові документ
Скачати 213.36 Kb.
НазваРішення від 09. 09. 2011 №835 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові документ
Дата конвертації15.06.2013
Розмір213.36 Kb.
ТипРішення
Рішення від 09.09.2011835

Документи Львівської міської ради
Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львовідокумент:


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування“, Кримінальним кодексом України, Цивільним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.06.2011 № 91 “Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж“, ухвалою міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами і доповненнями), з метою вдосконалення порядку врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові, посилення контролю щодо самочинного будівництва, відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення вимог ведення будівництва, дотримання правил користування будинками і спорудами, пам’ятками архітектури, житловими і нежитловими приміщеннями, прибудинковими територіями, зонами охорони пам’яток виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові (додається).

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:

2.1. Від 04.05.2005 № 406 “Про затвердження Положення про порядок врегулювання питань з самовільного будівництва у м. Львові“.

2.2. Від 18.11.2005 № 1224 “Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету від 06.05.2005р. № 406“.

2.3. Від 30.03.2007 № 152 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2005р. № 1224“.

3. Встановити, що підготовку проектів розпоряджень голів районних адміністрацій за фактами здійсненого (здійснюваного) фізичними та юридичними особами самочинного будівництва (реконструкції) об’єктів містобудування здійснюють міжвідомчі комісії при районних адміністраціях.

4. Це рішення вступає у дію з дня опублікування у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.


Львівський міський голова А. Садовий


Додаток


Затверджено

рішенням виконкому

від 09.09.2011 № 835

дозволів на розміщення зовнішньої реклами


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок врегулювання питань самочинного

будівництва у м. Львові


1. Загальні положення


1.1. Положення про порядок врегулювання питань самочинного будівництва у м. Львові (надалі – Положення) регулює процедуру вирішення питань, пов’язаних з самочинним будівництвом на території м. Львова, з метою визначення можливості збереження самочинно збудованих (реконструйованих) об’єктів містобудування та архітектури.

1.2. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, всіх суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, які здійснили або здійснюють самочинне будівництво на території міста (надалі – забудовники).

1.3. Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, без отриманих у встановленому законодавством порядку містобудівних умов та обмежень, архітектурно-планувальних вимог або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотним порушенням будівельних норм і правил.

1.4. Положення не поширюється на закінчені будівництвом індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, громадські будинки I та II категорій складності (надалі – об’єкти), збудовані до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об’єкт.

1.5. Основні терміни, що вживаються у цьому Положенні:

1.5.1. Об’єкт – окремий будинок, споруда з інженерним обладнанням, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси з визначеними будівельними, функціональними і виробничими показниками та призначенням, на будівництво (розширення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається окремий проект (самостійний об’єктний кошторис) і надається дозвіл на виконання будівельних робіт.

1.5.2. Споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та в окремих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена до виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування, для тимчасового перебування людей, пересування людей та вантажів.

1.5.3. Розширення – будівництво на існуючих майданчиках додаткових до існуючих приміщень, будівель, споруд, що будуються у межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об’єкта та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

1.5.4. Реконструкція виробничого приміщення – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з вдосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості продукції, яка виробляється, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

1.5.5. Реконструкція житлового будинку – перебудова житлового будинку з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості житлових квартир, загальної і житлової площі у зв’язку зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників.

1.5.6. Зона охорони пам’ятки – це зона, що регламентує містобудівну діяльність у довкіллі пам’ятки з метою збереження історичного середовища пам’ятки, виявлення її композиційно-художньої цінності та доцільного використання.

1.5.7. Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

1.5.8. Малі архітектурні форми – невеликі споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовуються для покращання естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнюють композицію будинків, будівель, їх комплексів.

1.5.9. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з врахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлюється тимчасово без влаштування фундаменту.

1.5.10. Забудовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі через знесення) об’єкта містобудування.

1.5.11. Уповноважена посадова особа – особа, якій виконавчий комітет міської ради надав право складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до вимог Кодексу про адміністративні правопорушення.

1.5.12. Адміністративна комісія – орган, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до вимог Кодексу про адміністративні правопорушення.

1.5.13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

1.6. Ознаки і класифікація самочинного будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переобладнання, порушення правил експлуатації житлового фонду, охорони і використання пам’яток культурної спадщини, влаштування малих архітектурних форм:

1.6.1. Влаштування будь-якої огорожі (окрім тимчасової переносної або декоративної) на земельній ділянці, яка не знаходиться у користуванні на умовах оренди або не належить на правах приватної власності фізичній або юридичній особі, проведення будівництва або наявність на ній будівельних матеріалів.

1.6.2. Ремонт, капітальний ремонт, розширення (надбудова), реконструкція, реставрація, переобладнання приміщень та будинків, віднесених у встановленому порядку до пам’яток архітектури, нове будівництво, розширення (прибудова) об’єктів, а також виконання робіт, обумовлених у підпунктах 1.6.1 і 1.6.6, у зоні охорони пам’ятки без дозволу виконавчого органу міської ради або без дозволу управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, або з істотним відхиленням від проекту, або без охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини, або порушення правил охорони і використання пам’яток культурної спадщини.

1.6.3. Нове будівництво, розширення будинків або споруд без дозволу виконавчого органу міської ради, без належно затвердженої проектної документації, без дозволу інспекції Державного архітектурно- будівельного контролю у Львівській області на виконання будівельних робіт.

1.6.4. Недодержання будівельних норм, державних стандартів, норм і правил під час проектування, розміщення, підготовчих робіт до будівництва, будівництва та реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства.

1.6.5. Перепланування (реконструкція, капітальний ремонт, реставрація) та переобладнання житлових будинків, житлових приміщень за рахунок ліквідації або влаштування таких архітектурно-конструктивних елементів як перегородки, вікна, двері; встановлення (будівництво) тамбурів, сіней, балконів, лоджій, веранд та інше без влаштування фундаментів, а також інженерного обладнання, без дозволу виконавчого органу міської ради і належно затвердженої проектної документації або з істотним відхиленням від проекту.

1.6.6. Влаштування (встановлення, будівництво) малих архітектурних форм, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності без дозволу виконавчого органу міської ради і належно затвердженої проектної документації або з істотним відхиленням від проекту.


^ 2. Виявлення та реєстрація фактів самочинного будівництва


2.1. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо припинення самочинного будівництва покладається на уповноважених посадових осіб та інспекцію Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області.

2.2. При створенні правопорушником перешкод у виконанні уповноваженою посадовою особою службових обов’язків щодо виявлення, попередження і вжиття заходів про припинення самочинного будівництва обстеження здійснюється за участю представника (представників) районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області на підставі письмового або усного звернення уповноваженої посадової особи.

2.3. Уповноважені посадові особи мають право у встановленому порядку вимагати від забудовників, підрядників, власників майна дозволи виконавчих органів міської ради на здійснюваний вид будівництва, містобудівні умови та обмеження, дозвіл інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області на виконання будівельних робіт, документи на право власності або користування земельною ділянкою, договори та інші документи на підключення об’єкта до інженерних мереж.

2.4. У разі виявлення самочинного будівництва зі значними обсягами будівельних робіт (нульовий цикл, будівництво поверху) або самовільного захоплення земельної ділянки голови районних адміністрацій проводять службове розслідування щодо відповідальності уповноважених посадових осіб за несвоєчасне виявлення факту самочинного будівництва.

2.5. При виявленні фактів підключення об’єктів самочинного будівництва до міських інженерних мереж уповноважена посадова особа повідомляє про це відповідні інженерні служби міста (району, області), які зобов’язані забезпечити їх невідкладне відключення і притягнути порушника, який здійснив самовільне підключення, до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2.6. На особу, яка скоїла порушення, уповноважена посадова особа складає акт-попередження (додається), протокол про адміністративне правопорушення та скеровує його адміністративній комісії при районній адміністрації. Адміністративна комісія, розглянувши справу про адміністративне правопорушення, виносить постанову по справі.

2.7. Акт-попередження у всіх випадках самочинного будівництва складається на момент його виявлення, тобто негайно, та реєструється у журналі реєстру самочинного будівництва (форма довільна). У справах, які належать до повноважень інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, районні адміністрації скеровують акти-попередження у вказану інспекцію для прийняття відповідного рішення.

2.8. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області здійснює накладення стягнення на фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кодексом про адміністративні правопорушення, Законом України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування“, Положенням про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244, та іншими нормативно-правовими актами.

2.9. У разі нищення, руйнування споруд, створення загрози для людей чи настання інших тяжких наслідків під час самочинного будівництва про це негайно повідомляється інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, прокуратура м. Львова, ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та управління охорони культурної спадщини Львівської обласної державної адміністрації (якщо об’єкт знаходиться в історичному ареалі) у встановленому чинним законодавством порядку.


^ 3. Підвідомчість розгляду питань самочинного будівництва


3.1. Розгляд питань за фактами здійсненого (здійснюваного) фізичними та юридичними особами самочинного будівництва (реконструкції) об’єктів за підвідомчістю справ здійснює районна адміністрація відповідного району, у якому здійснено (здійснюється) самочинне будівництво.


^ 4. Порядок розгляду заяв з питань самочинного будівництва


4.1. Фізична або юридична особа, яка здійснює (здійснила) самочинне будівництво, зобов’язана протягом 30 днів з дня складення акта-попередження подати заяву на ім’я директора департаменту містобудування про отримання висновку про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва.

4.2. До заяви додаються:

4.2.1. Проектна документація на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва та висновок про технічний стан несучих архітектурно-конструктивних елементів об’єкта і споруди (будівлі), в цілому, розроблені ліцензованою проектною організацією.

4.2.2. Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації.

4.2.3. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого 2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.

4.2.4. Висновок управління охорони історичного середовища щодо відповідності будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва на території історичного ареалу – у разі, коли об’єкт є пам’яткою архітектури або розміщений в історичному ареалі міста.

4.2.5. Нотаріально завірена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (Державний акт на право власності на земельну ділянку, договір оренди землі) – за наявності.

4.2.6. Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на основний об’єкт нерухомості (свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності) та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину) – у разі самочинно виконаних будівельних робіт з розширення, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення.

4.2.7. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

4.3. Департамент містобудування за заявою заявника, при наявності документів, зазначених у пункті 4.2, з обстеженням самочинно здійсненого будівництва (реконструкції) на місці, з залученням працівників ЛКП “Архбуднагляд“ або КП “Відділ архітектурно-проектних робіт та оцінки землі“ протягом 10 робочих днів готує висновок про можливість експлуатації здійсненого або про можливість закінчення самочинного здійснюваного будівництва (реконструкції).

4.4. При виявленні порушень, що суперечать суспільним інтересам або порушують права інших осіб, у висновку вказується їх зміст, конкретні пункти, параграфи, розділи державних будівельних норм і стандартів та інших нормативно-технічних документів, за якими виявлено порушення.

4.5. Висновок департаменту містобудування скеровується на розгляд міжвідомчої комісії при районній адміністрації відповідного району, у якому здійснено (здійснюється) самочинне будівництво.

4.6. Фізична або юридична особа, яка здійснює (здійснила) самочинне будівництво, отримавши висновок департаменту містобудування, зобов’язана подати заяву на ім’я голови районної адміністрації відповідного району, у якому здійснено (здійснюється) самочинне будівництво, з клопотанням про надання дозволу на закінчення самочинно розпочатого будівництва (реконструкції), погодження самочинно здійсненого будівництва.

4.7. До заяви додаються:

4.7.1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт, з якого встановлюється громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації) – для фізичних осіб; копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, завірена підписом та печаткою заявника – для юридичних осіб.

4.7.2. Нотаріально завірена копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (Державний акт на право власності на земельну ділянку, договір оренди землі) – за наявності.

4.7.3. Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на основний об’єкт нерухомості (свідоцтво про право власності, витяг з реєстру про право власності) та копії правовстановлюючих документів (договір купівлі-продажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину) – у разі самочинно виконаних будівельних робіт з розширення, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення.

4.7.4. Засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на об’єкт нерухомості.

4.7.5. Завірена нотаріально або директором львівського комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд, згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) – при наявності таких.

4.7.6. Завірена нотаріально або директором львівського комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд, згода сусідніх землекористувачів у разі, якщо самовільно збудований (реконструйований) об’єкт розміщений по спільній межі.

4.7.7 Копія постанови (постанов) у справі (справах) про адміністративне правопорушення.

4.7.8. Копії документів про сплату штрафу.

4.7.9. Проектна документація на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва та висновок про технічний стан несучих архітектурно-конструктивних елементів об’єкта і споруди (будівлі), в цілому, розроблені ліцензованою проектною організацією.

4.7.10. Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації.

4.7.11. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого 2 роки) з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних мереж і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби управління архітектури департаменту містобудування.

4.7.12. Висновок департаменту містобудування про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення самочинного здійснюваного будівництва (реконструкції).

4.7.13. Висновок управління охорони історичного середовища щодо відповідності будівельним нормам здійсненого (здійснюваного) самочинного будівництва на території історичного ареалу – у разі, коли об’єкт є пам’яткою архітектури або розміщений в історичному ареалі міста.

4.7.14. Акт обстеження будинку (квартири), складений львівським комунальним підприємством, що обслуговує житловий фонд.

4.7.15. Інші документи та матеріали – залежно від здійсненого виду будівництва.

4.8. Висновок міжвідомчої комісії при районній адміністрації з рекомендаціями затверджує своїм розпорядженням голова районної адміністрації.

4.9. У випадках виявлення нових обставин, неврахованих міжвідомчою комісією при розгляді питання самочинного будівництва, голова районної адміністрації має право скасувати раніше видане розпорядження.

4.10. Розпорядження голови районної адміністрації може бути підставою для надання фізичній або юридичній особі земельної ділянки під здійснене (здійснюване) будівництво у встановленому чинним законодавством порядку.

4.11. У разі видання головою районної адміністрації розпорядження про можливість завершення самочинно розпочатого будівництва забудовник звертається у департамент містобудування щодо отримання вихідних даних на проектування об’єкта будівництва відповідно до вимог чинного законодавства.

4.12. Об’єкти самочинного будівництва, щодо яких видане розпорядження голови районної адміністрації про погодження будівництва та надані вихідні дані на проектування об’єкта будівництва, після закінчення будівництва підлягають прийняттю в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку. Право власності на таке нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації.


^ 5. Наслідки самочинного будівництва


5.1. Міжвідомчі комісії при районних адміністраціях можуть приймати у кожному конкретному випадку самочинного будівництва одне з таких рішень:

5.1.1. Про передачу матеріалів до суду у разі істотного відхилення будівництва від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, або істотного порушення будівельних норм і правил з відповідним позовом про зобов’язання проведення особою, що здійснила (здійснює) самочинне будівництво, відповідної перебудови. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за кошти особи, яка здійснила (здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов’язана відшкодувати витрати, пов’язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

5.1.2. Про передачу матеріалів до суду щодо визнання за територіальною громадою міста права власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на земельній ділянці, що знаходиться у комунальній власності, якщо це не порушує права інших осіб. У разі визнання права власності за територіальною громадою міста особа, яка вчинила самочинне будівництво, має право на відшкодування витрат на будівництво, визначених організаціями, які відповідно до законодавства мають право здійснювати оцінку майна, нерухомості, складати кошториси. Після визнання за територіальною громадою міста права власності на нерухоме майно районна адміністрація подає на розгляд виконавчого комітету проект рішення про передачу такого майна на баланс та обслуговування відповідного львівського комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд, зі зміною договору найму з наймачем (наймачами) майна.

5.1.3. Про знесення у терміни, визначені розпорядчими документами, самочинного будівництва особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, за її кошти:

5.1.3.1. У разі неможливості виділення земельної ділянки для цього будівництва.

5.1.3.2. У разі заперечення виконавчим органом міської ради визнання права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на земельній ділянці, що знаходиться у комунальній власності і не підлягає передачі у власність.

5.1.3.3. У разі порушення прав інших осіб.

5.1.4. Про погодження самочинного будівництва – за наявності позитивних висновків, документів і матеріалів, обумовлених у пунктах 4.3, 4.6, 4.8 цього Положення, та договору про погодження самочинного будівництва, укладеного особою-порушником з районною адміністрацією до підготовки проекту розпорядження голови районної адміністрації, внесення коштів до цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м. Львова згідно з цим договором, розмір яких визначається у відсотках до оціночної вартості споруди у діючих цінах, з врахуванням її фізичного зносу, у розмірі:

5.1.4.1. 10 % – для фізичних осіб у випадках, визначених у підпунктах 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 цього Положення.

5.1.4.2. 10 % – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності у випадках, визначених у підпунктах 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 цього Положення.

5.1.4.3. 25 % – для юридичних осіб у випадках, визначених у підпунктах 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 цього Положення.

5.1.4.4. 25 % – для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб у випадку, визначеному у підпункті 1.6.6 цього Положення.

5.1.4.5. Вартість здійснюваного самочинного будівництва визначають ліцензовані проектні організації, які мають право складати кошториси, а вартість закінченого самочинного будівництва – суб’єкти оціночної діяльності, які відповідно до законодавства мають право здійснювати оцінку майна, нерухомості, згідно з нормативно-правовими актами з оцінки майна, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

5.1.4.6. Об’єкти самочинного будівництва, щодо яких видане розпорядження голови районної адміністрації про погодження будівництва, у всіх випадках після закінчення будівництва підлягають прийняттю в експлуатацію у встановленому чинним законодавством порядку. Право власності на таке нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації.

5.1.4.7. У разі позитивного розгляду питання самочинного будівництва особа-порушник укладає з районною адміністрацією договір про погодження самочинного будівництва.

5.2. 50 відсотків від суми внесків до спеціального фонду районного бюджету сплачують фізичні особи (забудовники):

5.2.1. Інваліди І та ІІ груп.

5.2.2. Реабілітовані відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні“.

5.2.3. Переселені на територію України і є учасниками війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту“.

5.2.4. Ветерани УПА – учасники бойових дій УПА та інваліди війни УПА, які користуються соціальним захистом відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.03.2002 № 80 “Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“.

5.2.5. Які мають троє і більше дітей.

5.3. У разі ухилення або відмови особи від знесення самочинного будівництва у терміни, визначені розпорядчими документами, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за кошти особи, яка здійснила будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов’язана відшкодувати витрати, пов’язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

5.4. Знесення проводить відповідний підрозділ державної виконавчої служби управління юстиції у м. Львові у порядку, визначеному Законом України “Про виконавчу службу“, на підставі рішення суду, що набрало законної сили.


Керуючий справами

виконкому М. Литвинюк


Віза:


Начальник управління

архітектури Ю. Криворучко


Додаток

до Положення про порядок

врегулювання питань

самочинного будівництва

у м. Львові


^ РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ


_________________________

(уповноважений орган)


79 , м. Львів, вул._______________, тел.:


АКТ-ПОПЕРЕДЖЕННЯ


“ “ 20 __ р. м. Львів


Видано ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання і роботи особи,

на яку складено акт-попередження)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(назва (призначення) будівництва, розміри у плані, кількість поверхів, адреса)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________


У результаті перевірки встановлено порушення

____________________________________________________________________

(ознаки і класифікація самочинного будівництва, визначені у п. 1.6 рішення виконкому

від _______________ № _____)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________


Самочинне будівництво виявлено __________________________

(число, місяць, рік)

Будівельні роботи розпочато_______________________________________________


На день перевірки виконано такі роботи:

____________________________________________________________________

(назва і фізичні обсяги фактично виконаних робіт по конструктивних елементах будівлі

у відповідних одиницях)

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Пропоную _______________________________________________________________

(заходи щодо усунення порушень з визначенням строку виконання)

______________________________________________________________

___________________________________________________________________


Особливі умови__________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________


Пояснення особи, яка скоїла порушення______________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________


ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

___________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(посада, ім’я, по батькові особи, яка склала акт-попередження)


____________________

(Підпис)


Акт-попередження одержав _______________________________________________

(дата, прізвище, ініціали особи, яка скоїла порушення)


____________________

(Підпис)


Примітка: При відмові особи, яка вчинила порушення, від підпису акта-попередження

та дачі пояснення у ньому робиться запис про це, який посвідчується підписами свідків.


Начальник управління

архітектури Ю. КриворучкоСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації