Поиск по базе сайта:
В., Козак О. П. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови ( 2 клас) ІІ семестр – 57 годин icon

В., Козак О. П. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови ( 2 клас) ІІ семестр – 57 годин
НазваВ., Козак О. П. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови ( 2 клас) ІІ семестр – 57 годин
Сторінка1/4
Дата конвертації14.11.2014
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.
Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови ( 2 клас)

ІІ семестр – 57 годин№ з/п


Дата

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовні вправи з підручника

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(при складанні конспекту уроку державні вимоги доцільно конкретизовувати)


Вашулен-

ко М.С., Дубовик С.Г.

Захарій-

чук М.Д.

^ Слово ( продовження, 9 годин)

1 (65)
Сприймання на слух рядів слів, словосполучень

Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

Відгадування загадок


Організація робочого місця


- встановлює кількість почутих слів у реченні (до 5)- впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя ставить до них питання

Впр. 342 (2)

Впр. 339 (2)

Впр. 340 (2)

Впр. 343 (3)

Впр. 2 С. 99

Впр. 1(3) С. 100

Впр. 3 (2) С.101

- розрізнює слова, що вказують на дію

Впр. 341 (2)

Впр. 3 С. 99

- відгадує доступні загадки,

Впр. 342 (1)

Впр. 2 С. 100

- своєчасно готується до уроку; самостійно добирає необхідне навчальне приладдя; підтримує порядок на робочому місці; дбайливо ставиться до своїх і чужих навчальних речей;2

(66)
Розвиток навичок читання цілими словами.


Слова, які відповідають на питання що робити? що зробити? що робив? що буде робити? (дієслова)

Відтворення діалогічного мовлення персонажів.

Організація навчальної діяльності.


- читає цілими словами не менше 60 слів за хвилину

Впр. 342 (1)

Впр. 345 (1)
- впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя ставить до них питання

Впр. 343 (3)

Впр. 345 (3)

Впр.1 С. 101

Вправа для дом.завдання С. 102

Впр. 2 С. 103

Вправа для дом.завдання, С. 103

- розрізнює слова, що вказують на дію- відтворює діалог персонажів, передаючи голосом і мімікою їхній характер;- розуміє визначену вчителем мету навчальної діяльності; - дотримується певної послідовності виконання завдання під керівництвом учителя (з чого почну, що зроблю потім, чим закінчу);переключається з одного виду роботи на інший; орієнтується в часі, відведеному на виконання поставленого завдання;- дотримується режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань3

(67)
Поділ прослуханих слів на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою.


Складання груп дієслів з певним лексичним значенням дії: слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів та ін.

Родинні стосунки.


Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.


- розуміє значення почутих слів

Впр. 347 (3)

Впр. 348 (2)
- впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя ставить до них питання

Впр. 347 (2, 4, 5)

Впр. 1 С. 106

Впр. 3 (2)С. 107

- складає групи дієслів з певним лексичним значенням дії;- дотримується правил етикету в стосунках з членами родини (батьками, бабусями-дідусями, братами-сестрами);- співпрацює з однокласниками в парі.

Впр. 349 (2)
4

(68)
Розвиток навичок читання цілими словами.


Складання груп дієслів з певним лексичним значенням дії: слова, що позначають говоріння, навчальні дії, виявлення почуттів та ін.

Виконання соціальної ролі учня.


Користування додатковими навчальними посібниками.


- читає цілими словами не менше 60 слів за хвилину

Впр. 352 (1)

Впр. 353 (1)
  • впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя ставить до них питання

  • складає групи дієслів з певним лексичним значенням дії;

Впр. 352 (2)

Впр. 353 (3)

Впр. 354

Впр. 355

Впр. 2 (4)С. 109

Впр. 3(2) С. 109

Вправа для дом. завдання С. 109

- підтримує дружні стосунки з однокласниками; поважає вчителів; встановлює елементарні комунікативні контакти зі старшими школярами, технічним персоналом школи;- працює з дидактичним, роздатковим матеріалом;

- користується навчальними словниками; працює в зошитах з друкованою основою;5

(69)
Зіставлення ряду прослуханих слів з малюнком, на якому зображено один із названих предметів.


Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням.


Правила поведінки на природі. Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами з метою словесного опису їх

Спілкування в процесі навчання.


  • розуміє значення почутих слів, словосполучень, зміст речень;

  • зіставляє ряд прослуханих слів з малюнком, на якому зображено один із названих пердметів- виявляє і добирає синоніми й антоніми (без уживання термінів) зі значенням дії

Впр. 359

Впр. 363

Впр. 364 (1)

Впр. 1 С. 104

Впр. 3 С. 104

Вправа для дом. завдання С. 105

- цікавиться природою рідного краю; бережливо ставиться до неї; словесно описує результати своїх спостережень у природі

- говорить не поспішаючи, чітко і послідовно в процесі діалогічного і монологічного мовлення;уважно слухає вчителя і однокласників; - відповідає зв’язно на поставлені запитання;6

(70)
РЗМ. Сприйняття на слух інструкцій, що стосуються виконання ігрових завдань

Знаходження серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням.


Добір формул мовленнєвого етикету залежно від віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування.

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

- розуміє й адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.- виявляє і добирає синоніми й антоніми (без уживання термінів) зі значенням дії- свідомо обирає відповідні формули мовленнєвого етикету у спілкуванні з різними людьми, залежно від їхнього віку, статусу, родинних стосунків тощо;- переносить знання і способи діяльності в нову ситуацію7

(71)
Сприймання на слух рядів з кількох слів, словосполучень

Службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення: на, в, із, по, до, у, над, під, а, але, і, чи, тому що

Відгадування і вивчення загадок.


Виконання мисленнєвих операцій.


- встановлює кількість почутих звуків, складів, слів у реченні (до 5), речень у мікротексті (до 4);

Впр. 365 (3)
- впізнає в реченні, тексті службові слова, пише їх окремо від інших слів

Впр. 366

Впр. 367 (4)

Впр. 368

Впр. 369 (2)

Впр. 1 С. 110

Впр. 3(2) С. 11

Вправа для дом завдання С. 111

- пов’язує між собою слова, частини складного речення за допомогою службових слів

Впр. 370
Впр. 371

Впр. 2 С. 110

- відгадує доступні загадки, знає напам’ять найпростіші з них;

Впр. 369 (1)
- виділяє в предметах, мовних одиницях головні і другорядні ознаки;- встановлює тотожність, схожість і відмінність між кількома предметами, мовними одиницями чи явищами;- виконує логічне групування предметів, мовних об’єктів (за видовими і родовими ознаками, вилучає «зайвий» серед чотирьох-п’яти однорідних);- встановлює логічну послідовність викладу подій;8

(72)
Поділ прослуханих слів на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою.


Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні

Формування вмінь спостерігати за природними явищами з метою словесного опису їх

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.

  • розуміє значення почутих слів;

  • розподіляє слова на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою;  • впізнає в реченні, тексті загальновживані прийменники, використовує їх у мовленні;

  • визначає роль прийменників у реченні;

Впр. 373 (3)

Впр. 374


Впр. 2 (2) С. 112

Вправа для дом. завдання С. 112

- цікавиться природою рідного краю; бережливо ставиться до неї; словесно описує результати своїх спостережень у природі- переносить знання і способи діяльності в нову ситуацію

Впр. 375

Впр. 1 С. 111

9

(73)
Складання діалогічного висловлювання на задану тему за пропонованими вчителем допоміжними матеріалами та без них.

Узагальнюючий урок

Вивчення різних варіантів українських формул мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, вибачення.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.


- створює (спільно з однокласником (однокласницею) з попереднім обдумуванням протягом 2-3 хвилин) діалог на задану тему – 3-4 репліки для двох учасників без урахування вступних і прикінцевих етикетних формул;

Впр. 351 (1)
- впізнає слова-назви дій самостійно або з допомогою вчителя ставить до них питання- розрізнює слова, що вказують на дію- впізнає в реченні, тексті загальновживані прийменники, використовує їх у мовленні.- впізнає в реченні, тексті службові слова, пише їх окремо від інших слів- пов’язує між собою слова, частини складного речення за допомогою службових слів- знає і вживає українські формули мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, вибачення;- уважно стежить за усними відповідями однокласників; вказує на помилки; перевіряє власні письмові роботи; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;^ Корінь слова. Спільнокореневі слова ( 11 год)

10

(74)
Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах

Спостереження за значенням спільнокореневих слів. Виділення кореня в поданих словах.

Родинні стосунки.


Користування додатковими навчальними посібниками.


- бере участь (робота в парах, групах) в обговоренні навчальних текстів та складених самостійно іншими учнями з метою редагування, удосконалення тексту

Впр. 382 (1)
- виділяє корінь у поданих спільнокореневих словах;

Впр. 377

Впр. 378 (2)

Впр. 379

Впр. 382 (2)
- знаходить серед поданих слів спільнокореневі

- дотримується правил етикету в стосунках з членами родини (батьками, бабусями-дідусями, братами-сестрами);

Впр. 378 (1)

Впр. 380 (2)

Впр. 381 (2)

Впр. 2 С. 116

Впр. 3 С. 117

- працює з дидактичним, роздатковим матеріалом;

- користується навчальними словниками; працює в зошитах з друкованою основою;11

(75)
Розвиток навичок читання цілими словами.


Спостереження за значенням спільнокореневих слів. Виділення кореня в поданих словах.

Добір формул мовленнєвого етикету залежно від віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування

Робота з підручником.


- читає цілими словами не менше 60 слів за хвилину

Впр. 385 (1)  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації