Поиск по базе сайта:
Методичні рекомендації щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров\

Методичні рекомендації щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я, що додаються
Скачати 143.97 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я, що додаються
Дата конвертації10.02.2013
Розмір143.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїСтатус: Чинний


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

15.07.2011

N 419

м.Київ
^ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я

На виконання Указу Президента України від 27.04.2011 № 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я, що додаються.

2. Начальникам управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Донецької обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.

Міністр

О. В АніщенкоЗатверджено

Наказ МОЗ України

15.07.2011 № 419^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо формування регіонального Плану-графіку проведення

експерименту з реформування системи охорони здоров‘я


І. Загальні положення


Реформування системи охорони здоров‘я спрямовано на покращання доступності, якості, своєчасності та ефективності медичної допомоги.

Реформування системи охорони здоров‘я передбачає здійснення заходів щодо розмежування рівнів медичної допомоги, структурної реорганізації закладів охорони здоров‘я, запровадження нових фінансових механізмів, системи контролю якості медичної допомоги.

Усі розрахунки проводяться окремо по кожному закладу охорони здоров’я пілотного регіону.

План – графік проведення експерименту з реформування системи охорони здоров’я (далі – План – графік) відображає завдання, визначені Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Законом України «Про Порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.


ІІ. Заходи Плану – графіку


План – графік включає заходи щодо:

структурної реорганізації та оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я, прийняття відповідних рішень місцевими органами влади;

підготовки та впровадження нового механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я;

підготовки кадрів та підвищення кваліфікації управлінського і медичного персоналу;

опрацювання підходів до контролю якості медичної допомоги;

проведення роз‘яснювальної роботи щодо реформування системи охорони здоров’я;

проведення моніторингу виконання Плану-графіку.

До Плану-графіку можуть бути включені такі заходи:

поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я;

залучення додаткових, у тому числі позабюджетних, коштів;

поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров‘я.

План - графік враховує місцеву специфіку (транспортні комунікації, мережа зв‘язку, географічні особливості, щільність населення), потребу населення у медичній допомозі та маршрути пацієнтів.

Примірна структура Плану – графіку додається.


ІІІ. Розробка та затвердження Плану - графіку


Відповідальним за складання та затвердження Плану-графіку є голова робочої групи з реформування системи охорони здоров‘я відповідної адміністративної території (далі - Голова регіональної робочої групи).

План - графік складається щорічно, розглядається на засіданні робочої групи з реформування системи охорони здоров‘я пілотного регіону.

План-графік на наступний рік затверджується Головою регіональної робочої групи до 1 грудня календарного року.

План-графік подається Голові робочої групи за напрямком «Реформа медичного обслуговування» Комітету з економічних реформ – Міністру охорони здоров‘я України до 10 грудня календарного року, а при внесенні змін та доповнень до нього - у двотижневий термін після затвердження таких змін та доповнень.


ІV. Звітування щодо виконання Плану – графіку


Інформація щодо виконання Плану - графіку надається до Міністерства охорони здоров‘я України двічі на рік до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідає за надання зазначеної інформації Голова регіональної робочої групи.


^ Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

М.К. Хобзей^ Додаток до Методичних рекомендацій щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров‘я


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова робочої групи з реформування системи охорони здоров‘я у _______________________області

П.І.Б____________________________________

_____________________________

підпис

“________”_____________________20 рік^ ПРИМІРНА СТРУКТУРА

Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров‘я


п/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Кінцевий

результат

Контроль виконання

початок виконання

завершення виконання

стан виконання

коментарі щодо виконання

^ Структурна реорганізація та оптимізація мережі закладів охорони здоров‘я, прийняття відповідних рішень місцевими органами влади

1.

Проведення аналізу мережі та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я2.

Підготовка планів оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я (центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, госпітальних округів)3.

Обговорення з керівниками органів та закладів охорони здоров’я планів оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я (центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, госпітальних округів)4.

Обговорення з керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування планів оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я (центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів)5.

Затвердження планів оптимізації мережі закладів охорони здоров‘я (центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, госпітальних округів)6.

Затвердження планів роботи районних державних адміністрацій щодо проведення реформи системи охорони здоров‘я7.

Внесення обласною (у місті Києві – міською) державною адміністрацією на розгляд місцевої ради питання щодо забезпечення координації дій з проведення заходів в рамках експерименту на рівні районів та міст з узгодженням графіків проведення сесій рай/міськрад щодо розгляду питань, що вносяться районними державними адміністраціями та обласною (у місті Києві – міською) державною адміністрацією стосовно проведення реформ8.

Створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги9.

Створення госпітальних округів^ Підготовка і впровадження нового механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров‘я

1.

Аналіз обсягів фінансування первинної медичної допомоги за 2010 - 2011 роки, у тому числі у розрізі адміністративних територій2.

Визначення обсягів фінансування первинної медичної допомоги на 2012 рік з урахуванням результатів оптимізації первинної медичної допомоги та створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги3.

Визначення обсягів коштів, спрямованих на вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу на 2010-2011 роки, у тому числі у розрізі адміністративних територій4.

Визначення обсягів фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2012 рік з урахуванням результатів виокремлення первинної медичної допомоги та створення центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги5.

Опрацювання механізму передачі коштів на надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на обласний бюджет (міський – у місті Києві)6.

Підготовка проектів бюджетних запитів на 2012 рік з урахуванням даних аналізу щодо розмежування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги^ Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації управлінського і медичного персоналу

1

Проведення навчальних семінарів для керівників органів місцевого самоврядування, органів та закладів охорони здоров’я з питань реформування системи охорони здоров’я2

Розробка планів підготовки лікарів загальної практики – сімейних лікарів3

Розробка планів підготовки та перепідготовки медичних працівників^ Опрацювання підходів до контролю якості медичних послуг

1.

Проведення моніторингу якості надання медичної допомоги населенню^ Роз‘яснювальна робота щодо реформування системи охорони здоров’я

1.

Розробка планів проведення інформаційної компанії щодо розяснення основних напрямків реформування серед населення та медичної громадськості2.

Проведення роз’яснювальної роботи із залученням ЗМІ щодо висвітлення ходу реформування системи охорони здоров’я^ Проведення моніторингу виконання Плану-графіку

1.

Проведення моніторингу виконання Плану – графіку2.

Складання відповідних звітів для інформування МОЗ3.

Аналіз та узагальнення результатів експерименту реформування системи охорони здоров’я^ Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров‘я

^ Залучення додаткових, в тому числі позабюджетних коштів

^ Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров‘яВідповідальний виконавець ______________________________________П.І.Б.

_______________________

ПідписДиректор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

М.К. ХобзейСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації