Поиск по базе сайта:
Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров\

Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я
НазваПро затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я
Сторінка1/4
Дата конвертації10.02.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

30.12.2011

N 1008

м.Київ
Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я

З метою реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" та на виконання пп. 2.1. п. 2. наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2011 № 524 "Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Примірне положення про лікарню інтенсивного лікування.

1.2. Примірне положення про лікарню планового лікування.

1.3. Примірне положення про лікарню відновного (реабілітаційного) лікування.

1.4. Примірне положення про багатопрофільну дитячу лікарню інтенсивного лікування.

1.5. Примірне положення про консультативно-діагностичний центр.

1.6. Примірне положення про заклад охорони здоров'я "Хоспіс".

1.7. Примірне положення про патологоанатомічний центр.

1.8. Примірне положення про спеціалізований медичний центр медико-соціальної допомоги.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я Толстанова О. К.

Міністр

О.В. Аніщенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

30.12.2011 № ____


^ ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню інтенсивного лікування


І. Загальні положення


1.1. Лікарня інтенсивного лікування (далі – Лікарня) є багатопрофільним лікувальним закладом, що входить до складу госпітального округу та надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду, є організаційно-методичним центром з питань інтенсивного лікування для закладів охорони здоров’я госпітального округу.

1.2. Лікарні інтенсивного лікування залежно від чисельності та структури населення, що ними обслуговується, поділяються на лікарні двох рівнів:

1.2.1 Лікарні інтенсивного лікування першого рівня організуються для обслуговування населення чисельністю від 120 до 350 тисяч, мають меншу ліжкову та діагностичну потужність та обмежений перелік госпітальних відділень;

1.2.2 Лікарні інтенсивного лікування другого рівня організуються для обслуговування населення чисельністю більше 350 тисяч, мають більшу ліжкову та діагностичну потужність та більш широкий перелік госпітальних відділень. Вони забезпечують надання інтенсивної допомоги населенню округу або населенню декількох округів, до складу яких входять лікарні інтенсивного лікування першого рівня, для надання інтенсивної допомоги населенню за профілями, що відсутні в лікарні інтенсивного лікування першого рівня або у випадках коли хворий потребує більш складних діагностичних та лікувальних втручань, ніж ті, що можуть надаватися в лікарнях інтенсивного лікування першого рівня.

1.3. Лікарня створюється за рішенням органу управління охорони здоров’я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і є йому підзвітним.

1.4. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним, будівельним і протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам.

1.5. Лікарня є юридичною особою, користується правом оперативного управління щодо закріпленого майна, має штамп, печатку, статут, який затверджуються згідно з чинним законодавством України, поточним та інші рахунки у фінансових установах, здійснює бухгалтерський і первинний статистичний облік.

1.6. Надання інтенсивної медичної допомоги всім, хто її потребує, здійснюється незалежно від громадянства, місця проживання, роботи тощо.

1.7. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.8. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній умов для надання інтенсивної медичної допомоги, визначається під час державної акредитації Лікарні.

1.9. Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.

1.10. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і середніх медичних учбових закладів (III – IV рівнів акредитації), медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.

1.11. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та Міністерством охорони здоров’я України.

1.12. Лікарня є організаційно-методичним центром з питань надання інтенсивної медичної допомоги для всіх медичних закладів, лікувально-профілактичних установ госпітального округу.

1.13. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку, який в своїй діяльності керується відповідними діючими положеннями про головного лікаря.

1.14. Лікарня при наданні інтенсивного лікування хворим знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров’я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.

1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових органах.

1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу – медична Рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного процесу.

1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю закладу.


ІІ. Основні завдання Лікарні


2.1. Цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги хворим та потерпілим при виникненні патологічних станів, що загрожують життю і при яких раптово погіршується стан здоров’я, потерпілим при надзвичайних ситуаціях, в післяопераційному періоді.

2.2. Цілодобове надання інтенсивної медичної допомоги відповідно до показань хворим і потерпілим з гострим та хронічним перебігом захворювань, при станах, що не загрожують життю, але потребують інтенсивного лікування.

2.3. Надання в повному обсязі інтенсивної, спеціалізованої стаціонарної і консультативної спеціалізованої медичної допомоги населенню території обслуговування відповідно до вторинного рівня у спеціалізованих відділеннях.

2.4. Своєчасне та якісне проведення інтенсивного лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні лікування.

2.5. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з «Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги».

2.6. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках при погіршення стану та потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі.

2.7. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах затверджених МОЗ України клінічних протоколів.

2.8. Координація діяльності та організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я госпітального округу.

2.9. Інформування місцевих органів виконавчої влади та управління охорони здоров'я у випадках, обумовлених чинним законодавством, відповідними директивними і нормативними документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції .

ІІІ. Функції Лікарні


3.1. Цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у перед пологому та пологовому періодах, які доставляються бригадами швидкої медичної допомоги та іншими транспортними засобами, або звертаються безпосередньо у приймальне або консультативно-діагностичне відділення, в тому числі за направленнями діагностично-консультативного центру Лікарні або інших закладів охорони здоров’я.

3.2. Медичне сортування хворих та потерпілих при їх масовому надходженні у Лікарню.

3.3. Організація і проведення невідкладних лікарських оглядів та відповідно до стану хворих, чи потерпілих діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація за показаннями.

3.4. Забезпечення пацієнтів інтенсивною медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань та рівня Лікарні, в умовах цілодобового стаціонару.

3.5. Забезпечення цілодобового надання первинної реанімаційної допомоги та інтенсивної терапії новонародженим.

3.6. Подання обґрунтованих пропозиції щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі Лікарнею.

3.7. Для забезпечення оперативного використання ліжкового фонду Лікарня має право переводити хворих і потерпілих, які потребують доліковування або відновного лікування, до інших лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.

3.8. За потреби надання високоспеціалізованої допомоги, Лікарня направляє хворих до відповідних закладів охорони здоров’я третинного рівня.

3.9. Забезпечення структурних підрозділів і служб усім необхідним для роботи: лікарськими засобами, витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо. Створення належних умов праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки працівникам Лікарні.

3.10. Участь у впровадженні нових науково - обґрунтованих методів організації, діагностики і надання інтенсивної медичної допомоги.

3.11. Забезпечення безпеки лікувально-діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів в Лікарні.

3.12. Забезпечення дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.

3.13. Медичне втручання проводиться за умови отримання інформованої згоди пацієнтів або їх законних представників.

3.14. Створення безпечних умов праці для працівників Лікарні та профілактика у них професійних захворювань.

3.15. Ведення і представлення обліково-звітної документації.

3.16. Матеріально-технічне забезпечення діагностичного і лікувального процесів, впровадження затверджених нових доведено ефективних медичних технологій на догоспітальному і госпітальному етапах, раціональне і ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

3.17. Проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання інтенсивної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я госпітального округу.

3.18. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров`я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо їх покращання.

3.19. Участь у розробці прогнозів потреби населення регіону обслуговування в інтенсивній медичній допомозі, в тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій.

3.20. Участь у розробці пропозицій з удосконалення організаційних форм, методів діагностики і лікування хворих і потерпілих, які потребують інтенсивної медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах.

3.21. Участь у розробці рекомендацій з профілактики та зниження впливу негативних факторів, що впливають на виникнення раптових захворювань, нещасних випадків, надзвичайних ситуацій.

3.22. Розробка та проведення (спільно з Санітарно-епідеміологічною службою ) комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

3.23. Забезпечення належного лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи Лікарні.

3.24. Організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні.

3.25. Проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях.

3.26. Організація і проведення заходів щодо підготовки Лікарні до роботи у надзвичайних ситуаціях. Створення постійного незнижуваного запасу виробів медичного призначення та лікарських засобів для забезпечення сталої роботи Лікарні в умовах надзвичайних ситуацій.

3.27. Забезпечення органів виконавчої влади та управління охорони здоров'я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, передбачені чинним законодавством та інструктивно-директивними документами.

3.28. Лікарня інтенсивного лікування може бути клінічною та навчальною базою вищих і середніх медичних учбових закладів I-II та III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.

3.29. Лікарня забезпечує інформування Уповноваженого органу управління про випадки внутрішньо лікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні ситуації, що відбулись на території обслуговування.


IV. Керівництво Лікарні


4.1. Керівництво діяльністю Лікарні здійснює головний лікар, який є лікарем-організатором охорони здоров’я і має не нижче першої кваліфікаційну категорію.

4.2. Головний лікар Лікарні працює на умовах контракту, в якому прописано: строк найму, права, обов’язки, відповідальність, умови його матеріального забезпечення тощо.

4.3. Головний лікар Лікарні:

діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні у межах та у визначеному законодавством порядку;

розпоряджається коштами та майном Лікарні у відповідності до чинного законодавства України;

укладає договори (у тому числі щодо надання спеціалізованої медичної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби, в установах банків в установленому порядку;

призначає своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними;

визначає організаційну структуру Лікарні, граничну чисельність працівників, штатний розпис;

встановлює працівникам Лікарні розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством України умовах та заохочувальних виплат медичним працівникам, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;

укладає колективний договір з працівниками відповідно до чинного законодавства;

вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до чинного законодавства.


^ V. Організаційна структура Лікарні


5.1. Лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який має в своєму розпорядженні будівлі з відповідною територією, обладнанням, інвентарем, іншим майном, надає інтенсивну медичну допомогу населенню території обслуговування та розташовується у населеному пункті, що входить до складу госпітального округу.

5.2. Структура Лікарні визначається залежно від потреб населення у інтенсивній, спеціалізованій медичній допомозі та затверджується управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації ( управління охорони здоров’я ОДА).

5.3. Лікарня першого рівня створюється в госпітальному окрузі одна на округ. Лікарня другого рівня створюється одна на округ, а за визначеними спеціалізованими напрямками та складністю для обслуговування населення одна на декілька округів.

5.4. Основними структурними підрозділами Лікарні першого рівня є:

5.4.1 Адміністративна частина / управління Лікарнею.

Керівництво лікарні (головний лікар, його заступники, відділ кадрів, фінансово-економічний відділ та бухгалтерія).

5.4.2 Приймально-діагностичне відділення невідкладної допомоги:

травматологічний пункт;

мала операційна;

реанімаційна зала.

5.4.3 Діагностична служба працює цілодобово і включає:

клінічну лабораторію з клінічним, біохімічним, бактеріологічним відділами;

кабінет функціональної діагностики;

кабінет рентгенологічної діагностики

кабінет ультразвукової діагностики;

відділення ендоскопічної діагностики.

5.4.4 Стаціонарний сектор:

відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

хірургічне відділення;

травматологічне відділення;

урологічне відділення;

гнійно-септичне відділення;

гінекологічне відділення;

терапевтичне відділення;

неврологічне відділення;

дитяче відділення;

інфекційне відділення боксоване;

відділення патології вагітних;

пологове відділення з ліжками інтенсивної терапії для жінок і новонароджених.

5.4.5 Амбулаторний сектор

консультативно-діагностичний центр.

5.4.6 Денний стаціонар з операційним блоком (хірургія одного дня).

5.4.7 Допоміжні відділення:

операційний блок;

кабінет трансфузіології;

централізоване стерилізаційне відділення;

відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги

5.4.8 Господарча частина:

відділ технічного обслуговування;

харчоблок;

пральна;

гараж.

5.4.9 Пансіонат для пацієнтів денного стаціонару та родичів хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у стаціонарі

5.5. Основними структурними підрозділами Лікарні другого рівня є:

5.5.1 Адміністративна частина / управління лікарнею.

Керівництво лікарнею (головний лікар, його заступники, фінансово-економічний відділ та бухгалтерія, відділ кадрів).

5.5.2 Приймально-діагностичне відділення невідкладної допомоги:

травмпункт;

мала операційна;

реанімаційна зала;

діагностичні палати добового перебування.

5.5.3 Діагностична служба працює цілодобово і включає:

клінічну лабораторію з клінічним, біохімічним, бактеріологічним відділами;

відділення функціональної діагностики;

відділення променевої діагностики;

відділення ендоскопічної діагностики.

5.5.4 Стаціонарний сектор:

служба анестезіології та інтенсивної терапії модульного типу для надання медичної допомоги хворим терапевтичного, неврологічного, хірургічного профілів та при політравмах;

хірургічне відділення для надання медичної допомоги хворим з хірургічною, невідкладною урологічною та судинною патологією;

хірургічне відділення гнійно-септичне;

відділення травматології та політравми;

гінекологічне відділення;

терапевтичне відділення;

кардіологічне відділення;

неврологічне відділення;

дитяче відділення;

інфекційне відділення боксоване;

пологове відділення з ліжками інтенсивної терапії для жінок та новонароджених;

відділення патології вагітних;

офтальмологічне відділення;

ЛОР-відділення.

5.5.6 Амбулаторний сектор:

діагностично-консультативний центр.

5.5.7 Денний стаціонар з операційним блоком (хірургія одного дня).

5.5.8 Допоміжні відділення:

операційний блок;

відділення трансфузіології;

централізоване стерилізаційне відділення;

відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги.

5.5.9 Господарча частина:

роздягальня для медичного персоналу;

відділ технічного обслуговування;

харчоблок;

пральна;

гараж.

5.5.10 Пансіонат для пацієнтів денного стаціонару та родичів хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні.


^ VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні


6.1. Внутрішній контроль якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим Лікарні організовується на принципах безперервного її підвищення і здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої допомоги вимогам державних стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів і здійснюється шляхом моніторингу за визначеними індикаторами використання медико-організаційних технологій уніфікованих і локальних клінічних протоколів.

6.2. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів відділень Лікарні з використанням матеріалів лікувально-консультативних комісій, контрольних оглядів пацієнтів та експертизи медичної документації.

6.3. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів лікарні покладається на заступників головного лікаря за напрямками їх діяльності та обов’язково включає експертизу летальних випадків, випадків ускладнень, випадків повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року, випадків захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності), випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

6.4. Для забезпечення контролю якості медичної допомоги в Лікарні створюються контрольно-експертна комісія, до складу якої включаються провідні спеціалісти.

6.5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації діяльності Лікарні та управління якістю медичної допомоги в Лікарні покладаються на медичну раду закладу, яку очолює керівник закладу.

6.6. З метою розроблення стратегії розвитку закладу та забезпечення виконання контрольно-наглядових функцій у Лікарні утворюється Опікунська рада.^ Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомогиМ.К. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

30.12.2011 № ____


^ ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню планового лікування


І. Загальні положення


1.1. Лікарня планового лікування (далі – Лікарня) є закладом охорони здоров’я, що входить до складу госпітального округу та забезпечує надання планової – вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню території обслуговування госпітального округу.

1.2. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Лікарня створюється за рішенням органу управління охорони здоров’я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і є йому підзвітним.

1.4. Лікарня та адміністративна територія, що нею обслуговується, визначається органом управління охорони здоров’я, якому вона підпорядковується, в залежності від потреби населення в плановій медичній допомозі, чисельності населення, зони обслуговування, фактичного забезпечення населення ліжковим фондом та його спеціалізацією.

1.5. Лікарня є юридичною особою і може укладати договори про закупівлю медичних послуг на основі контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг.

1.6. Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок.

1.7. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам.

1.8. Лікарня забезпечує планове лікування хворих які потребують комплексного стаціонарного лікування.

1.9. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній умов для надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, визначається під час державної акредитації Лікарні.

1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.

1.11. Лікарня є організаційно-методичним центром з надання плпнової медичної допомоги для всіх медичних закладів, лікувально-профілактичних установ госпітального округу.

1.12. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і середніх медичних учбових закладів (III – IV рівнів акредитації), медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.

1.13. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та Міністерством охорони здоров’я України.

1.14. Лікарня при наданні планового лікування хворим знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров’я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.

1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових органах.

1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу – медична Рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного процесу.

1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю закладу.

1.18. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку, який в своїй діяльності керується відповідними діючими положеннями про головного лікаря.


ІІ. Основні завдання Лікарні


Основними завданнями Лікарні є:

2.1. Цілодобове надання планової медичної допомоги хворим при виникненні загострень хронічних захворювань.

2.2. Цілодобове надання планової медичної допомоги відповідно до показань хворим з загостренням хронічних захворювань.

2.3. Надання в повному обсязі планової, спеціалізованої стаціонарної і консультативної медичної допомоги населенню території обслуговування.

2.4. Своєчасне та якісне проведення планового лікування хворих з використанням комплексу необхідних і доступних методів діагностики та лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні лікування.

2.5. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, новонародженим згідно з «Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги».

2.6. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках при погіршення стану та потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі.

2.7. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах затверджених МОЗ України клінічних протоколів.

2.8. Координація діяльності та організаційно-методичне керівництво Лікарнею.

2.9. Інформування місцевих органів виконавчої влади та управління охорони здоров'я у випадках, зубумовлених чинним законодавством, відповідними директивними і нормативними документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції.


ІІІ. Функції Лікарні


Відповідно до завдань Лікарня забезпечує:

3.1. Плановий прийом хворих з загостренням хронічних захворювань за направленнями Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД),консультативно-діагностичного центру, інших закладів охорони здоров’я госпітального округу або по само зверненню пацієнтів.

3.2. Надання обґрунтованих пропозиції щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі Лікарнею.

3.3. Раціональне використання ліжкового фонду – переводить хворих, які потребують доліковування або відновного лікування, до інших лікувально-профілактичних закладів госпітального округу.

3.4. Направлення хворих до відповідних закладів охорони здоров’я третинного рівня.

3.5. Структурні підрозділи і служби: лікарськими засобами, витратними матеріалами, виробами медичного призначення тощо.

3.6. Належні умови праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки працівникам Лікарні.

3.7. Впровадження нових науково-обґрунтованих методів організації, діагностики і надання планової медичної допомоги.

3.8. Безпеку лікувально-діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів в Лікарні.

3.9. Дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.

3.10. Отримання інформованої згоди пацієнтів або їх законних представників при проведенні медичних втручань.

3.11. Створення безпечних умов праці для працівників Лікарні та профілактика у них професійних захворювань.

3.12. Ведення і представлення обліково-звітної документації.

3.13. Проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання планової медичної допомоги в Лікарні.

3.14. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров`я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо їх покращання.

3.15. Участь у розробці прогнозів потреби населення регіону обслуговування в плановій медичній допомозі.

3.16. Розробка та проведення (спільно з Санітарно-епідеміологічною службою ) комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

3.17. Підготовку, перепідготовку та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні.

3.18. Лікарня забезпечує інформування Уповноваженого органу управління про випадки внутрішньо лікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні ситуації, що відбулись на території обслуговування.

3.19. Надає лікарям Центрів первинної медико-санітарної допомоги організаційно-методичну та практичну допомогу з питань лікувально-діагностичного процесу, профілактичних оглядів, тощо.


^ IV. Керівництво Лікарні


4.1. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який є лікарем-організатором охорони здоров’я має стаж роботи не менше семи років і не нижче першої кваліфікаційної категорії.

4.2. Головний лікар Лікарні призначається на умовах контракту, в якому прописано: строк найму, права, обов’язки, відповідальність, умови його матеріального забезпечення, тощо.

4.3. Головний лікар Лікарні у своїй роботі безпосередньо підпорядковується керівнику управління охорони здоров'я області або одному із його заступників.

4.4. Головний лікар Лікарні самостійно вирішує питання діяльності Лікарні відповідно до Положення.

4.5. Головний лікар Лікарні діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні у межах та у визначеному законодавством порядку.

4.6. Головний Лікар: розпоряджається коштами та майном Лікарні у відповідності до чинного законодавства України; укладає договори (у тому числі щодо надання спеціалізованої медичної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку; в межах компетенції – видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні; вирішує інші питання діяльності Лікарні у відповідності до чинного законодавства.

4.7. Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Лікарні, діють в межах своїх повноважень та компетенції і представляють інтереси Лікарні в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.


^ V. Організаційна структура Лікарні


Основними структурними підрозділами Лікарні є

5.1. Адміністрація лікарні:

керівництво лікарні;

фінансово-економічний відділ;

бухгалтерія.

5.2. Стаціонарна служба:

приймальне відділення;

терапевтичне відділення;

неврологічне відділення;

гінекологічне відділення;

педіатричне відділення;

5.3 Консультативна поліклініка:

5.3.1. реєстратура;

5.3.2. кабінет долікарського прийому;

5.3.3. денний стаціонар з відділенням хірургії одного дня;

5.3.4. жіноча консультація;

5.3.5. кабінет лікаря-терапевта;

5.3.6. кабінет лікаря-кардіолога;

5.3.7. кабінет лікаря-невролога;

5.3.8. кабінет лікаря-хірурга;

5.3.9. кабінет лікаря-ортопеда-травматолога;

5.3.10. кабінет лікаря-уролога;

5.3.11. кабінет лікаря-офтальмолога;

5.3.12. кабінет лікаря-отоларинголога;

5.3.13. кабінет лікаря-ендокринолога;

5.3.14. кабінет лікаря-імунолога;

5.3.15. кабінет лікаря-інфекціоніста;

5.3.16. кабінет лікаря-педіатра;

5.3.17. кабінет лікаря-невролога дитячого;

5.3.18. централізований кабінет оформлення листків непрацездатності;

5.3.19. маніпуляційний кабінет;

5.3.20. кабінет щеплень;

5.3.21. Стоматологічне відділення:

5.3.21.1 кабінет лікаря-стоматолога-терапевта;

5.3.21.2. кабінет лікаря-стоматолога-хірурга;

5.3.21.3. кабінет лікаря-стоматолога-ортопеда;

5.3.22. Діагностичне відділення:

5.3.22.1. рентгенівський кабінет;

5.3.22.2. клінічна лабораторія;

5.3.22.3. кабінет функціональної діагностики;

5.3.22.4. кабінет променевої та ультразвукової діагностики;

5.3.22.5. ендоскопічний кабінет;

5.3.23. Фізіотерапевтичне відділення:

5.3.23.1. кабінет для фізіотерапевтичного лікування;

5.3.23.2. кабінет лікувальної фізкультури;

5.3.23.3. кабінет лікувального масажу;

5.3.24. Відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги;

5.3.25. Центральне стерилізаційне відділення.

5.3.26. Медичний архів.


^ VI. Контроль та перевірка діяльності Лікарні


6.1. Внутрішній контроль якості надання планового лікування покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших підрозділів Лікарні та здійснюється шляхом експертизи якості наданої медичної допомоги відповідно до вимог державних стандартів, нормативів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів.

6.2. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів Лікарні покладається на заступників головного лікаря за напрямками їх діяльності та обов’язково включає експертизу випадків ускладнень, повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року, випадків захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування, випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

6.4. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в Лікарні покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.

6.5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації медичної допомоги та управління якістю медичної допомоги в ДитЛІЛ здійснюється медичною радою закладу.^ Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомогиМ.К. Хобзей


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

30.12.2011____


^ ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікарню відновного (реабілітаційного) лікування


І. Загальні положення Лікарні


1.1. Лікарня відновного (реабілітаційного) лікування (далі – Лікарня) є закладом охорони здоров’я, що входить до складу госпітального округу та забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) консультативної і стаціонарної медичної допомоги з відновного (реабілітаційного) лікування населення території обслуговування.

1.2. Лікарня має статус юридичної особи, штамп і печатку, розрахунковий та інші рахунки у фінансових установах, здійснює бухгалтерський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

1.3. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України про Центр, законодавчими та нормативними актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Лікарня створюється за рішенням органу управління охорони здоров’я обласної, для м. Києва міської державної адміністрації і є йому підзвітним.

1.5. Лікарня може функціонувати як комунальне некомерційне підприємство та розташовуватись у місті обласного значення або в адміністративній одиниці (район, місто), що входить до складу «госпітального округу».

1.6. Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок.

1.7. Лікарня розташовується в спеціально збудованих або пристосованих будівлях, що за переліком та площею службових приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам.

1.8. Лікарня забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових груп з наслідками: травм, ортопедичних, неврологічних, дитячих захворювань, хірургічних втручань, хвороб органів кровообігу, дихання, травлення, сечостатевої системи та інших захворювань, які потребують комплексу відновних (реабілітаційних) заходів з метою скорішого відновлення працездатності хворих, попередження їх інвалідності та повернення їх до активного способу життя.

1.9. Офіційне визнання статусу Лікарні, за наявності в ній умов для надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної відновної (реабілітаційної) медичної допомоги, визначається під час державної акредитації Лікарні.

1.10. Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Лікарні підтверджується наявністю ліцензії.

1.11. Лікарня є організаційно-методичним центром з питань відновного лікування, медичної реабілітації для всіх медичних закладів, лікувально-профілактичних установ госпітального округу (області).

1.12. Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і середніх медичних учбових закладів (III – IV рівнів акредитації), медичних факультетів, інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.

1.13. Лікарня забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, затверджені Державним комітетом статистики України та Міністерством охорони здоров’я України.

1.14. Лікарня при наданні відновного (реабілітаційного) лікування пацієнтам знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров’я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів.

1.15. Лікарня виступає позивачем і відповідачем у судових органах.

1.16. В Лікарні створюється дорадчий орган закладу – медична рада, яка розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного процесу.

1.17. В Лікарні за необхідністю можуть створюватися опікунські ради, які здійснюють наглядові функції за діяльністю закладу.

1.18. Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, що призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку, який в своїй діяльності керується відповідними діючими положеннями про головного лікаря.


ІІ. Основні завдання Лікарні


2.1. Надання вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги з відновлення (реабілітації) функцій систем і органів хворих в наслідок порушень їх при ускладненнях захворювань та травм.

2.2. Повне або часткове відновлення працездатності хворих.

2.3. Своєчасне та якісне проведення відновного (реабілітаційного) лікування хворих з використанням комплексу сучасних методів.

2.4. Диференційований підхід до вибору методів та засобів відновного лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, наступності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні програм відновного лікування.

2.5. Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані та високоспеціалізовані відділення інших закладів охорони здоров’я у випадку погіршення стану здоров’я хворих.

2.6. Забезпечення належного лікувально-охоронного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи лікарні.

2.7. Організаційно-методичне керівництво закладом, кабінетами, відділеннями відновного (реабілітаційного) лікування.

2.8. Організація матеріально-технічного забезпечення Лікарні, розробка заходів щодо планового розвитку на перспективу.

2.9. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги.

2.10. Організація і проведення заходів щодо раціонального використання кадрових ресурсів, підвищення їх професійної кваліфікації.

  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації