Поиск по базе сайта:
Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет головне управління охорони здоров'я чернівецької облдержадміністрації чернівецька обласна організація
Скачати 133.7 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет головне управління охорони здоров'я чернівецької облдержадміністрації чернівецька обласна організація
Дата конвертації24.05.2013
Розмір133.7 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

"АСОЦІАЦІЯ ТЕРАПЕВТІВ ЇМ. АКАДЕМІКА В.Х.ВАСИЛЕНКА"


Науково-практична конференція

"Актуальні питання внутрішньої медицини"

Інформаційний лист 1

Вельмишановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини", яка відбудеться 21-22 квітня 2011 року в м. Чернівці на базі Буковинського державного медичного університету у відповідності до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 р.». Конференція присвячена пам'яті професора Олени Іларіонівни Самсон (90-річчю від дня народження).

До участі в конференції запрошуються вчені та висококваліфіковані фахівці різного профілю, які займаються проблемами внутрішньої медицини: гастроентерологи, кардіологи, пульмонологи, нефрологи, ревматологи, гематологи, ендокринологи, клінічні фармакологи, а також лікарі загальної практики-сімейні лікарі, терапевти, представники фармацевтичних фірм.


^ Наукова програма конференції присвячена таким проблемам:

 1. Теоретичні та експериментальні розробки в клініці внутрішніх хвороб.

 2. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення.

 3. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб серцево-судинної системи.

 4. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання.

 5. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб нирок та сечовивідних
  шляхів.

 6. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики ревматичних хвороб.

 7. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб крові та кровотворних
  органів.

 8. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи.

 9. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики поєднаної патології в клініці
  внутрішніх хвороб.

 10. Використання фітотерапії, фізіотерапевтичних методів у лікуванні хворих.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції (форми участі: усна доповідь, стендова доповідь з публікацією тез або статті, тільки публікація тез або статті, вільний слухач) просимо направляти документи на адресу оргкомітету разом із заповненою реєстраційною картою учасника.

Мова конференції: українська, російська.

Регламент доповідей: усна доповідь - до 15 хв.; презентація стенда - до 5 хв.; виступ в обговоренні - до 5 хв. Оргкомітет забезпечує мультимедійним проектором, графо проектором.

Статті конференції будуть опубліковані в журналі «Буковинський медичний вісник», що входить до переліку фахових видань, рекомендованих ВАК України (статті).

Тези та статті, які не відповідають вимогам до їх оформлення (див. нижче) будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

^ Вартість публікації статті - 25 гривень за одну сторінку. Публікація тез доповіді до 2 стор. -50 гривень. Якщо текст тез перевищує 2 сторінки, то їхня публікація буде можлива при оплаті по 25 гривень за кожну додаткову сторінку доповіді.

Повнотекстова версія журналу буде представлена на сайті www.bsmu.edu.ua

Два примірника тез чи статті (один з двох надісланих примірників візується керівником),
реєстраційна картка учасника конференції, акт біомедичної експертизи, акт експертної комісії про
відсутність інформації, що становить державну таємницю, направлення установи, СD-диск з електронною
версією рукопису у форматі *.rtf, а також збереженими окремими файлами ілюстраціями, квитанцію про
сплату публікації слід надсилати до 10 березня 2011 року за адресою:


Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології

^ Буковинський державний медичний університет

пл. Театральна, 2

м. Чернівці, 58000, Україна


Текст статті (тез), ілюстрації та реєстраційна картка учасника конференції обов’язково дублюються електронною поштою на адресу кафедри внутрішньої медицини та ендокринології int_medicine@bsmu.edu.ua


Адреса для переведення плати за публікацію поштовим переказом (за публікацію статті, тез):

^ Вівсяннику Володимиру Васильовичу

вул. Стасюка, буд. 8Б, кв. 6

м. Чернівці

58029

Просимо до 1 квітня 2011 року підтвердити свою участь, до 15 квітня - вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.


^ Телефони для довідок, email:

(03722) 3-32-62 (роб.), (0372) 57-51-23 (дом.), (050) 374-16-59, (098) 444-65-59 (моб.),

o.fediv@gmail.com - професор Федів Олександр Іванович (програма конференції);

(050) 944-66-99 (моб.), olexandr/harazdiuk@gmail.com - доцент Гараздюк Олександр Іванович (публікація статей);

(050) 672-19-31 (моб.), olinoks@gmail.com - асистент Оліник Оксана Юріївна (публікація тез);

(050) 568-08-94 (моб.), Dr.Vivsyannuk@yandex.ru - асистент Вівсянник Володимир Васильович (плата за публікацію).


Реєстраційна карта учасника

 1. Назва доповіді.

 2. Номер рубрики (за переліком питань наукової програми конференції- див. вище).

 3. Прізвище, ім'я, по батькові, е-mail (обов 'язково!), мобільний телефон (обов 'язково!) контактної
  особи.

 4. Форма участі (доповідь+тези, доповідь+стаття, стендова доповідь+тези, стендова
  доповідь+стаття, тільки публікація тез, тільки публікація статті).


 5. Прізвище, ім'я, по батькові, посада, науковий ступінь, учене звання доповідача та
  супроводжуючих осіб, що мають прибути на конференцію.

6. Місце роботи або навчання (повна назва організації).

 1. Адреса (з поштовим індексом) для відправлення запрошення.

 2. Номер квитанції про оплату, сума і дата оплати.Оргкомітет листується виключно через е-mail.


^ ВИМОГИ ДО ТЕЗ

1.1-3 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі МS Word (лише одна
робота в кожному файлі, назва файлу - прізвище першого автора в англійській транслітерації).

 1. ^ Параметри сторінки: поля з усіх боків по 20 мм, шрифт Тіmes new Roman розміром 14 пунктів,чорного кольору, вирівнювання по ширині, відступ абзацу -5 знаків, текст друкується через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 х 297 мм) у двох примірниках.

 2. ^ Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, нижче з абзацу - прізвища та ініціали
  авторів, четвертий рядок - повна назва закладу чи установи, місто, е-mail (обов'язково), п'ятий рядок -
  текст тез.

 3. Рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та
  результати досліджень, висновки.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК…

ВПЛИВ...

Іванов І.І

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, bsmu@bsmu.edu.ua


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ


"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК"

Редакція журналу "Буковинський медичний вісник" приймає до друку рукописи, що оформлені з урахуванням "Єдиних вимог до рукописів, представлених у біомедичні журнали", складених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007 р.) які ґрунтуються на сучасних підходах доказової медицини.

У журналі "Буковинський медичний вісник" публікуються статті з клінічної та експериментальної медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи описані в статтях, представлені чи прийняті для опублікування в інших виданнях, як вітчизняних , так і зарубіжних. При направленні статті до редакції необхідно керуватися наступними правилами:

1.Стаття має бути надрукована через 1,5 інтервала на листі формату А4 (210 X 297 мм) у двох примірниках.
Розміри полів: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, ліве - ЗО мм, праве - 1,5 мм. При наборі на комп'ютері
використовується шрифт Times New Roman розміром 14 пунктів, чорного кольору, вирівнювання по ширині.
Перший рядок абзацу - відступ на 15 мм. Електронна версія подається на 3,5 дюймовій дискеті (або диску СD-R/СD-
RW). Редакція переконливо просить перевіряти електронну версію статті на наявність комп'ютерних вірусів.


 1. Стаття візується керівником установи, до неї додається супровідний лист на бланку закладу, який
  направляє статтю, акт експертизи чи висновок експертної комісії, заключення про проведення біоетичної експертизи.
  На останній сторінці тексту повинні бути власноручні підписи всіх авторів, прізвище, ім'я, по батькові, поштова
  адреса, номери телефонів (службовий, мобільний, домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

 2. Статтю викладати за наступною схемою: УДК Ініціали та прізвище автора (авторів) НАЗВА СТАТТІ
  (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) Найменування кафедри, відділу або лабораторії (посада, ініціали і прізвище керівника),
  назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа). У тому випадку, якщо автори статті працюють у різних установах, необхідно з допомогою міток співвіднести кожного автора з його установою.


Резюме. Текст - мовою оригіналу статті. Ключові слова: текст (не більше 5 слів) - мовою оригіналу статті. ^ Вступ. Текст. Мета дослідження. Текст. Матеріал і методи. Текст. Результати дослідження та їх обговорення. Текст. Висновки (висновок). Текст. Перспективи подальших досліджень. Текст. Література


^ НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізвище автора(ів) (англійською мовою)

Аbstract. Резюме (англійською мовою).

Кеу words: ключові слова (англійською мовою).

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (англійською мовою). НАЗВА СТАТТІ (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) (РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ)

Ініціали та прізвище автора(ів) (російською мовою)

^ Резюме (російською мовою).

Ключевые слова: (російською мовою).

Назва установи, де виконана робота (місто, де розташована установа) (російською мовою).


Якщо текст статті набраний російською мовою - резюме на українській та англійській, якщо англійською - резюме на українській та російській мовах. Тексти резюме мають бути автентичними.

 1. Обсяг оригінальної роботи не повинен перевищувати 9 с. машинописного тексту, заміток з практики - 3 с, лекцій - 10 с, огляду літератури - 20 с, рецензій та хроніки - 3 с.

 2. У тексті статті не потрібно повторювати дані таблиць. Для набору тексту використовувати текстовий
  редактор Word 97/2000/ХР/2003. Набирати шрифтом Times New Roman Суr (14) з міжрядковим інтервалом 1.5. Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. На диску/дискеті текст записувати
  окремим файлом під іменем «прізвище першого автора статті. dос».

 3. Для набору таблиць використовувати текстовий редактор Word 97/2000/ХР/2003. Потрібно слідкувати за шириною таблиці (книжковий формат - 16 см, альбомний формат - 22 см). Для заповнення таблиці користуватися кеглем 10. На диску/дискеті таблиці представити окремим файлом під іменем tabl.dос. Вони повинні бути компактними, мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Скорочення в назві таблиць не дозволяються.
  Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об'єктів у кожній групі, одиниці вимірювання. Фото-таблиці не приймаються.

 4. Особливу увагу необхідно звернути на скорочення. Загальноприйняті абревіатури (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ, УЗД, ТТГ, ЛГ, ФСГ, ІФР-1 і т. ін.) розшифровки не потребують. Способи уведення препаратів (в/в, в/м, п/ш) скорочуються. Всі інші назви при першій згадці мають розшифровуватися.

 5. Обсяг графічного матеріалу має бути мінімальним. Ілюстрації не мають відтворювати дані таблиць. Всі
  ілюстрації виключно двовимірні, чорно-білі. Вони не повинні займати загалом більше двох сторінок. Нумеруються арабськими цифрами в порядку їх появи в тексті, наприклад, рис. 1, рис.2 іт.д. Ілюстрації подаються на окремих аркушах. На звороті ставиться підпис, прізвище автора та назва статті, позначаються «верх» і «низ». Фотографії повинні бути контрастними та чіткими, розміром не ширше 11 см. На електронних мікрофотографіях рекомендується показати масштабний відрізок. Електронний варіант ілюстрацій подається у форматах JРЕС, ТІFF,ВМР, СDR, ХLS. Якщо ілюстрації раніше вже публікувалися, треба вказати оригінальне джерело і представити
  письмовий дозвіл на їх відтворення від власника права на публікацію. Підписи до ілюстрацій необхідно подавати на окремому аркуші, вказуючи їх номери. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. У тексті місце таблиці й рисунка потрібно помітити стрілкою на лівому полі з позначенням над стрілкою номера таблиці або рисунка.

 6. У розділі "Матеріал і методи" повинна бути ясно і чітко описана організація проведення даного до­
  слідження (дизайн). Вказується варіант дослідження, одномоментне (поперечне), поздовжнє (проспективне або ретроспективне дослідження випадок-контроль). Повинні бути описані критерії включення в дослідження і виключення з нього (а не просто вказувати діагноз). Обов'язково зазначити наявність чи відсутність рандомізації (із вказанням методики) при розподілі пацієнтів по групах, а також про наявність чи відсутність маскування ("осліплення") при використанні плацебо і лікарського препарату в клінічних випробуваннях. У цьому розділі необхідно детально описати використану апаратуру і діагностичну техніку з вказанням її основної технічної характеристики і виробника, а також назву комерційних наборів для гормонального і біохімічного дослідження з наведенням їх виробника та нормальних показників для окремих параметрів. При використанні загальноприйнятих

методів дослідження на них необхідно навести відповідні посилання з літератури. Слід вказати точні міжнародні назви всіх використаних ліків і хімічних речовин, дози і способи використання (шляхи уведення). Якщо в статті йдеться про описання обстеження на людині, необхідно вказати, чи відповідала процедура стандартам етичного комітету, що несе відповідальність за цей фрагмент роботи, або Гельсінської декларації 1975 р. та її перегляд 1983 р. В експериментальних працях необхідно вказати вид і кількість використаних тварин, а також які застосовувалися методи знеболення та умертвіння тварин суворо відповідно до "Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин".


10.Опис процедури статистичного аналізу є невід'ємним компонентом розділу "Матеріал і методи". Обов'язково вказувати прийнятий у даному дослідженні критичний рівень значимості "р" (наприклад, "критичний рівень значимості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймали рівним 0,05"). У кожному конкретному випадку вказується фактична величина допустимого рівня значимості "р" для використаного статистичного критерію (а не просто "р<0,05" або "р >0,05"). Крім того, необхідно вказати конкретні значення отриманих статистичних критеріїв (наприклад, критерій х = 12,3; число ступенів свободи df=2 ,р= 0,0001). Необхідно дати визначення всім використаним статистичним термінам, скороченням і символічним позначенням. Наприклад: М - вибіркове середнє, m (SЕМ) - похибка середнього, SТБ - вибіркове стандартне відхилення, р – досягнутий рівень значимості. При використанні виразів на зразок М±m необхідно вказати значення кожного із символів, а також об'єм вибірки (n). Середні величини не слід наводити точніше, ніж на один десятичний знак порівняно з вихідними даними, середньоквадратичне відхилення та похибку середнього -ще на один знак точніше. Якщо аналіз даних проводиться з використанням статистичного пакета програм, то необхідно вказати назву цього пакета і його версію.


 1. Грецькі символи (а-, β-, γ-тощо) слід наводити саме так, а не повною назвою букви (альфа-, бета-, гамма- тощо). Імуноглобуліни слід скорочувати латинськими символами - Іg, а не Іг або ІГ; інтерлейкіни, навпаки, потрібно скорочувати українськими літерами - ІЛ, а не ІL, як і назви хімічних сполук (НАДФ, а не NADP, цАМФ, а не сАМР, ДНК, а не DNA тощо), за винятком тих, для яких в українській мові не існує аналогів (наприклад, фактори транскрипції, G-білки тощо). Латинські назви генів наводяться курсивом, а білків - прямим шрифтом.

 2. Цитати, наведені в статті, вивіряються і на полях завіряються автором. У посиланні вказується джерело (назва, видання, рік, том, випуск, сторінка).
 1. Автор повинен розмістити в статті всі формули та окремі символи. Виміри наводяться за системою СІ та шкалою Цельсія. Скорочення окремих слів, термінів (крім загальноприйнятих) не допускаються. Не слід використовувати скорочення (абревіатури) в назві статті, висновках і резюме. Повний термін, замість якого уводиться скорочення, повинен передувати першому вживанню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця виміру). Назви ферментів тканинних препаратів, буферів суспензійних середовищ і експериментальних методів не скорочуються. Хімічні елементи і прості неорганічні сполуки слід вказувати хімічними формулами. Назву органічних сполук можна заміняти формулами, якщо вони коротші від назви і ясно показують їх структуру. Не допускаються змішані скорочення, в яких поряд з українськими літерами входять символи атома в латинській транскрипції. У таких випадках всю абревіатуру слід писати або латинськими літерами, або українською без скорочень.

 2. Список цитованої літератури наводиться за абеткою в такому порядку: 1) наукові праці, надруковані
  кирилицею (спочатку українською, а потім іншими мовами); 2) наукові праці, надруковані латиницею. У цій послідовності джерела літератури нумеруються. Цифрові посилання в тексті статті обов'язково повинні збігатися з відповідними номерами списку літератури. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 10-12, оглядових - 40. Посилання на неопубліковані роботи не рекомендуються. Посилання на літературу в тексті подаються номером (ами) цього джерела в списку та пишуться в квадратних дужках, наприклад, [1, 4, 7]. Список літератури повинен бути складений згідно з вимогами Державного Стандарту 7.1:2006 та вимог ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. - 2008. - № 3. - С. 8-13). До списку літератури включаються роботи вітчизняних і зарубіжних авторів за останні 5-6 років і тільки в окремих випадках - більш ранні публікації. У лекціях бібліографічні посилання не наводяться. До таких статей додається література, рекомендована з даного питання, розташована в алфавітному порядку без номерів.

 3. При опублікуванні перероблених статей вказується дата поступлення переробленого примірника до
  редакції.

 4. Редакція залишає за собою право відхиляти статті, оформлені неналежним чином, редагувати статті, а також змінювати стиль оформлення, що не впливає на зміст. Направлені в редакцію роботи не повертаються. Крім того, редакція може вимагати від автора представити вихідні дані, з використанням яких отримані наведені в статті результати.


ОргкомітетСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації