Поиск по базе сайта:
Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров\

Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України (додається). Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються)
НазваПоложення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України (додається). Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються)
Сторінка9/15
Дата конвертації26.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипПоложення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

^ 14. Стаціонарна допомога


14.1. Встановлення клінічного діагнозу та призначення обстежень відповідно до затверджених МОЗ стандартів, клінічних протоколів, про що робляться записи в медичній карті стаціонарного хворого

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких не встановлений клінічний діагноз і відсутні плани обстеження;

В – у кожній медичній карті стаціонарного хворого наявні клінічний діагноз і план обстеження.

14.2. Встановлення клінічного діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (далі – МКХ-10)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – встановлений клінічний діагноз не відповідає МКХ-10;

В – встановлений клінічний діагноз відповідає МКХ-10.

14.3. Проведення щоденного огляду пацієнта із записом про динаміку захворювання у медичній карті та коригування призначень (за потреби)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – щоденний огляд не проводиться, відсутні систематичні записи про перебіг захворювання, коригування призначень та виконані медичні втручання;

В – щоденний огляд проводиться, в кожній медичній карті стаціонарного хворого наявні систематичні записи про перебіг захворювання, коригування призначень та виконані медичні втручання.

14.4. Наявність оформленого детального етапного епікризу в медичній карті при переміщенні пацієнта до інших підрозділів закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких відсутні етапні епікризи;

В – детальний етапний епікриз наявний у всіх випадках, коли мало місце переміщення пацієнта до інших підрозділів.

14.5. Наявність та відповідність стандартам, затвердженим у підрозділі, плану обстеження та лікування для кожного пацієнта

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні розроблені для кожного пацієнта плани обстеження і лікування на основі стандартів, що підтверджується при перегляді медичних карт;

В – плани обстеження і лікування розробляються для кожного пацієнта на основі стандартів, затверджених у підрозділі.

14.6. Наявність інформації щодо скликання консиліумів у разі складного перебігу хвороби та у важких випадках адміністрацією відділення під головуванням заступника головного лікаря, який курує підрозділ, виконання рішення консиліуму лікуючим лікарем

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутність інформації щодо скликання консиліумів у медичних картах хворих із складним перебігом захворювання, наявні свідчення, що рішення і рекомендації консиліумів не виконуються, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом;

В – наявність інформації у всіх без винятку медичних картах стаціонарного хворого із складним перебігом захворювання щодо скликання консиліумів, рішення і рекомендації яких виконуються під постійним контролем лікуючого лікаря, що підтверджується при перегляді медичних карт і співбесіді з персоналом.

14.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого листка лікарських призначень, температурного листка (згідно з встановленою формою Міністерства охорони здоров’я України), які належним чином заповнюються

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні медичні карти стаціонарного хворого, у яких відсутні листки призначень і температурні листки; листки призначень і температурні листки ведуться несистематично, відсутні підписи персоналу про виконання призначень;

В – у всіх без винятку медичних картах стаціонарного хворого є листки призначень і температурні листки, які належним чином заповнюються, що підтверджується при перегляді.

14.8. Наявність у відділенні непрофільних хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявність непрофільних хворих більше 5 %;

В – наявність непрофільних хворих менше 5 %, є письмові пояснення щодо необхідності перебування хворого у відділенні.

14.9. Відповідність середньої тривалості перебування хворого на ліжку середньому показнику по Україні

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не відповідає;

В – відповідає.


^ 15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)


15.1. Проведення в повному обсязі обстеження хворих на планове оперативне втручання на догоспітальному етапі

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –проведення обстеження не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі;

В – проведення обстеження здійснюється в повному обсязі.

15.2. Наявність затвердженого розкладу усіх планових оперативних втручань із зазначенням необхідної інформації

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній затверджений розклад планових операцій або у розкладі відсутня необхідна інформація;

В – наявний розклад операцій із зазначенням необхідної інформації.

15.3. Наявність у відділенні обладнаної(го) операційної (операційного блоку)


0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – операційна (операційний блок) відсутній або не обладнана(ий);

В – операційна (операційний блок) наявна(ий) та обладнана(ий).

15.4. Наявність результатів перевірок санітарно-епідеміологічної служби

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні результати перевірок санітарно-епідеміологічної служби, що свідчать про недотримання санітарно-епідеміологічного режиму;

В – наявні результати перевірок санітарно-епідеміологічної служби, що свідчать про дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

15.5. Наявність результатів контрольних змивів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні або свідчать про недотримання санітарно-епідеміологічного режиму;

В – наявні і свідчать про дотримання санітарно-епідемічного режиму.

15.6. Наявність обладнання для проведення гемотрансфузій (сироватки, приладів для визначення груп крові, обладнання для проведення необхідних проб на сумісність)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє або перебуває в неробочому стані;

В – наявне і перебуває в робочому стані.

15.7. Наявність у медичній карті стаціонарного хворого запису анестезіолога про огляд пацієнта перед оперативним втручанням

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – запис відсутній;

В – запис наявний.

15.8. Наявність інформації щодо об’єктивного стану хворого в медичній карті стаціонарного хворого огляду анестезіолога

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня;

В – інформація наявна.

15.9. Проведення аналізу результатів обстежень анестезіологом (не пізніше ніж за 12 годин) до планового оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – аналіз не проводиться або проводиться після установленого терміну;

В – аналіз проводиться у встановлений термін.

15.10. Здійснення перевірки анестезіологом робочого стану та стерильності устаткування безпосередньо перед операцією

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – перевірка не здійснюється;

В – перевірка здійснюється.

15.11. Наявність післяопераційних палат для перебування хворих

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні післяопераційні палати;

В – наявні післяопераційні палати.

15.12. Здійснення лікарського контролю у післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.

15.13. Проведення сестринського догляду в післяопераційному періоді

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н –догляд не проводиться;

В – догляд проводиться.

15.14. Здійснення заходів щодо профілактики інфекційних ускладнень (належним чином виконується профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень, а саме: дотримання правил асептики і антисептики; превентивної раціональної інтра- і післяопераційної антибіотикотерапії; контролю стерильності операційного інструментарію, білизни, шовного матеріалу, рук хірурга, повітря операційної, дихальних контурів апаратури; обстеження персоналу на бацилоносійство, наявність вогнищ хронічної інфекції, сифіліс, СНІД, наявність санітарних книжок з чинним допуском до роботи)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються;

В – заходи здійснюються.

15.15. Наявність інформації щодо результатів патогістологічних та цитологічних досліджень видалених тканин у медичний карті стаціонарного хворого із зазначенням дати і номера дослідження, прізвища виконавців, а також у витягу із медичної карти (якщо була виконана експрес-біопсія під час операції, то результат заноситься до протоколу операції)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – інформація відсутня або наявна не в усіх випадках;

В – інформація наявна у всіх випадках.

15.16. Проведення оперативного втручання у призначений час

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не проводяться або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – проводяться, у разі непроведення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.17. Здійснення заходів щодо підготовки пацієнта до оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заходи не здійснюються або причини не встановлюються;

В – заходи здійснюються, у разі нездійснення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.18. Дотримання терміну перебування оперованого хворого в післяопераційній палаті

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – не дотримується або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – дотримується, у разі недотримання кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.19. Проведення повторних оперативних втручань (за винятком запланованих)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проводяться та/або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – не проводяться, у разі проведення кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.20. Наявність хірургічних інфекційних ускладнень

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутні, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.21. Наявність післяопераційних ускладнень (інфаркт міокарда, кровотеча, гематома, пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії, інсульт тощо)

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутність, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.22. Наявність летальних випадків як наслідків оперативного втручання

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – наявні або такі випадки не розбираються, причини не встановлюються;

В – відсутні, у разі наявності кожен такий випадок детально розбирається, розробляються заходи для попередження такого в майбутньому.

15.23. Наявність у відділенні інтенсивної терапії медичного обладнання, у тому числі лабораторного, відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє;

ЧВ – обладнання наявне, але не в повному обсязі, або застаріле;

В – наявне в повному обсязі.

15.24. Проведення заходів щодо знеболення при проведенні оперативних втручань у дітей


0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

вторинна

третинна

ОВ:

Н – проведення знеболювання у менше ніж 90 % випадків;

В – проведення знеболювання у більше ніж 90 % випадків.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації