Поиск по базе сайта:
Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров\

Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України (додається). Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються)
НазваПоложення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України (додається). Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються)
Сторінка1/15
Дата конвертації26.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2011

м. Київ

142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 №678/19416
Про вдосконалення державної акредитації

закладів охорони здоров’я


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97
№ 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я"


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити:

1.1. Положення про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України (додається).

1.2. Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я (додаються).

1.3. Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (додаються).

2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О.В.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


^ В.о. Міністра О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______________ № ____ПОЛОЖЕННЯ

про Головну акредитаційну комісію

при Міністерстві охорони здоров'я України


І. Загальні положення


1.1. Головна акредитаційна комісія при Міністерстві охорони здоров'я України (далі – ГАК) створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладів охорони здоров'я" для проведення державної акредитації закладів охорони здоров'я, крім фармацевтичних (аптечних) закладів (далі – заклади).

1.2. ГАК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.


ІІ. Функції ГАК


2.1. ГАК проводить акредитацію закладів державної, комунальної (у тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форм власності.

2.2. ГАК проводить аналіз поданих закладами документів та висновків експертів ГАК (експертних груп) та приймає рішення щодо акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.

2.3. ГАК затверджує рішення акредитаційних комісій, які створені при МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннях (головних управліннях) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – акредитаційні комісії), щодо акредитації закладів комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій), та повідомляє заклад у 10-денний строк.

2.4. При прийнятті рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії ГАК видає акредитаційний сертифікат за зразком, передбаченим додатком 2 до Порядку державної акредитації закладів охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765.

2.5. ГАК проводить позачергову акредитацію закладів, приймає рішення про анулювання або зниження категорії в установленому порядку.

2.6. ГАК веде Державний реєстр акредитованих закладів.

2.7. ГАК веде облік, зберігання бланків акредитаційних сертифікатів, документів, на підставі яких проводилась акредитація закладу, в установленому порядку.


ІІI. Права ГАК


3.1. ГАК має право утворювати експертні групи за участю спеціалістів науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, у тому числі закладів (факультетів) післядипломної освіти, МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій охорони здоров'я з метою визначення відповідності закладу затвердженим стандартам державної акредитації.

3.2. ГАК має право запитувати від МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів, інших підприємств, установ та організацій охорони здоров'я незалежно від форми власності інформацію (матеріали) з питань, що належать до компетенції ГАК.


ІV. Організація роботи ГАК


4.1. ГАК складається з голови, заступника голови, членів комісії та секретаря.

4.2. Головою ГАК є Міністр охорони здоров'я України або його заступник. Персональний склад ГАК затверджується наказом МОЗ.

4.3. Роботою ГАК керує голова спільно із заступниками на колегіальних засіданнях.

4.4. Діяльність ГАК здійснюється відповідно до плану роботи, який затверджується головою ГАК.

4.5. Засідання ГАК відбуваються за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

4.6. Рішення ГАК приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні двох третин її складу, оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні ГАК та секретарем, і затверджується наказом МОЗ.

4.7. На засідання ГАК можуть запрошуватися секретарі акредитаційних комісій, експерти ГАК (голови експертних груп).


V. Експерти ГАК


5.1. Експертом ГАК може бути особа, яка має вищу медичну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше ніж 10 років, вищу кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей та сертифікат лікаря-спеціаліста із спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я", має рекомендацію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, пройшла спеціальну підготовку та яка на підставі рішення ГАК затверджена наказом МОЗ як експерт.

5.2. Експерт у своїй роботі керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

5.3. Експерт за дорученням ГАК та в термін, визначений ГАК, проводить експертизу відповідності стандартам державної акредитації (далі – експертиза) закладів державної, комунальної (у тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форм власності.

5.4. Експерту не доручається експертиза закладу, з яким він перебуває у трудових або договірних відносинах.

5.5. Експерт надає МОЗ пропозиції щодо персонального складу експертних груп з проведення експертизи закладу із зазначенням дати її проведення. МОЗ затверджує склад експертної групи.

5.6. Експерт надає до ГАК експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної акредитації за формою, наведеною в додатку до цього Положення, підписаний членами експертної групи, не пізніше ніж протягом 14 днів після завершення експертизи.


5.7. Експерт має право:


ознайомлюватися з оригіналами та копіями документів, передбачених стандартами державної акредитації закладу;


відмовитись від проведення експертизи до її початку, виклавши письмово вмотивовану причину відмови, яка надається ГАК;


формувати експертну групу для проведення експертизи закладу з урахуванням організаційної структури, виду лікувально-профілактичної допомоги, профілю та функцій закладу.


5.8. Експерт зобов'язаний:


проводити експертизу в присутності керівника закладу, що проходить державну акредитацію, та/або уповноваженої ним особи;


проводити експертизу відповідності закладу затвердженим стандартам державної акредитації об'єктивно та неупереджено;


оформити експертний висновок про відповідність закладу стандартам державної акредитації та надати один його примірник керівництву закладу;


дотримуватися вимог чинного законодавства щодо нерозголошення отриманої конфіденційної інформації.^ В.о. директора Департаменту

управління та контролю якості

медичних послуг
Т.О. ГажаманЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______________ № ____
^ Критерії державної акредитації закладів охорони здоров’я


1. Ці Критерії встановлюють показники досягнення закладом охорони здоров’я (далі – заклад) стандартів державної акредитації при проведенні експертизи відповідності закладу зазначеним стандартам з метою подальшого визначення акредитаційної категорії або відмови в державній акредитації закладу.


2. Критерій – це показник, який обраховується у відсотках як співвідношення набраної закладом суми до максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення стандартів.


3. Згідно з набраним відсотковим критерієм відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.


4. Визначення акредитаційних категорій:

вищу категорію отримують заклади, якщо критерій становить
від 90 % до 100 % максимально можливого;

першу категорію отримують заклади, якщо критерій становить
від 80 % до 89 % включно від максимально можливого;

другу категорію отримують заклади, якщо критерій становить
від 70 % до 79 % включно від максимально можливого.

5. Підставою для відмови в державній акредитації закладу є недосягнення ним рівня індексу безпеки (мінімальний рівень критерію державної акредитації, який визначає можливість подальшого провадження діяльності закладом), який становить 69 % критерію включно.^ В.о. директора Департаменту

управління та контролю якості

медичних послуг
Т.О. ГажаманЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_______________ № ____


^ Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів


I. Загальні положення


1. Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (далі – стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичному закладі (далі – заклад).


2. На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.


3. Оцінці підлягають стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.


4. Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам державної акредитації.

Відсутність у закладу ліцензії на медичну практику та свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі закладу) унеможливлює проведення експертизи відповідності закладу встановленим Критеріям та його подальшу акредитацію.

^ II. Основні положення


1. Управління закладом


1.1. Наявність рішення про створення закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

Оцінка відповідності (далі – ОВ):

невідповідність (далі – Н) – рішення відсутнє;

відповідність (далі – В) – рішення наявне.

1.2. Наявність та відповідність законодавству затвердженого статуту закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутній затверджений статут або статут не відповідає законодавству;

часткова відповідність (далі – ЧВ) – статут не відповідає законодавству та/або не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – статут відповідає законодавству та особливостям організації роботи закладу.

1.3. Наявність затвердженого положення про заклад

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутнє затверджене положення про заклад;

ЧВ – положення наявне, але не відповідає профілю, функціям і не містить положень про особливості організації роботи закладу;

В – положення наявне, затверджене в установленому порядку.

1.4. Наявність довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – довідка відсутня;

В – довідка наявна.

1.5. Наявність ліцензій, що забезпечують здійснення діяльності закладу відповідно до профілю та завдань, які передбачені законодавством

0 балів

10 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – ліцензії наявні не в повному обсязі;

В – наявні ліцензії в повному обсязі.

1.6. Дотримання кваліфікаційних вимог до керівника закладу

0 балів

5 балів

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заклад очолює керівник без відповідної кваліфікації;

В – заклад очолює керівник, який має кваліфікацію і працює на постійній основі.

1.7. Наявність затвердженої структури закладу

0 балів

2 бали

5 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – у закладі немає затвердженої структури;

ЧВ – у закладі наявна затверджена структура, яка частково відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, але не відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі;

В – у закладі наявна затверджена структура, яка відповідає завданням та функціям, визначеним у положенні (статуті) закладу, та відображає систему підпорядкування структурних підрозділів адміністрації закладу в повному обсязі.

1.8. Наявність та відповідність затвердженого штатного розпису закладу

0 балів

5 балів

10 балів

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – штатний розпис відсутній;

ЧВ – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, але не відповідає вимогам законодавства щодо переліку, назв та кількості посад медичних працівників і працівників допоміжних служб та інших підрозділів у повному обсязі;

В – штатний розпис наявний, затверджений в установленому порядку, відповідає вимогам законодавства.

1.9. Наявність затверджених довго- та короткотривалих планів заходів щодо діяльності закладу з відміткою про виконання та документальним підтвердженням

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні затверджені плани або наявні плани не відповідають основним напрямам діяльності;

ЧВ – затверджені плани виконуються не повністю, але більше ніж
на 50 %;

В – плани довго- та короткотривалі виконуються більш як на 90 %, виконання окремих заходів має відмітки про виконання та документальне підтвердження.

1.10. Наявність затверджених та запроваджених правил внутрішнього трудового розпорядку

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні правила внутрішнього трудового розпорядку;

В – правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені і запроваджені у всіх підрозділах закладу.

1.11. Наявність положення про комісію з трудових спорів

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н –положення про комісію відсутнє;

В – положення про комісію наявне.

1.12. Наявність колективного договору

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – колективний договір відсутній;

В – колективний договір наявний, що відповідає законодавству.

1.13. Наявність затвердженої інструкції з діловодства та її дотримання

0 балів

2 бали

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:


Н – інструкція з діловодства відсутня;

ЧВ – інструкція з діловодства наявна, але не дотримується;

В – інструкція з діловодства наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.14. Наявність затвердженої номенклатури справ

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – номенклатура справ відсутня;

В – номенклатура справ наявна, затверджена в установленому порядку та дотримується.

1.15. Дотримання кваліфікаційних вимог до головної медичної сестри закладу

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка не має відповідної кваліфікації;

В – на посаду головної медичної сестри призначено особу, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

1.16. Наявність у закладі затверджених стандартів сестринського (медичного) догляду і системи оцінки якості їх виконання

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – відсутні стандарти;

ЧВ – стандарти розроблені, використовуються, але не в усіх підрозділах, або розроблені, але не використовуються, медсестри з ними не ознайомлені;

В – стандарти використовуються в усіх підрозділах, існує чітка система оцінки якості їх виконання.

1.17. Здійснення головною медичною сестрою контролю за дотриманням стандартів сестринського (медичного) догляду

0 балів

3 бали

Вид лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – контроль не здійснюється;

В – контроль здійснюється.


1.18. Наявність затверджених правил та інструкцій виконання маніпуляцій та процедур

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – правила та інструкції відсутні;

ЧВ – правила та інструкції наявні, але невідповідно оформлені (затверджені);

В – наявні затверджені правила та інструкції.

1.19. Проведення регулярних занять з молодшим медичним персоналом щодо правил догляду за хворими

0 балів

1 бал

3 бали

Вид

лікувально-профілактичної допомоги

невідповідність

часткова

відповідність

відповідність

первинна

вторинна

третинна

ОВ:

Н – заняття не проводяться;

ЧВ – заняття проводяться, але нерегулярно;

В – заняття проводяться, є план занять, інструкції та наочний матеріал.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації