Поиск по базе сайта:
Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року icon

Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року
Скачати 180.63 Kb.
НазваПро затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року
Дата конвертації26.12.2012
Розмір180.63 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.09.2011

N 597

м.Київ
Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року

На виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та наказу МОЗ України від 01.08.2011 року № 454 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року"

НАКАЗУЮ:

1 . Затвердити:

1.1 Галузеву програму стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

1.2. План заходів Міністерства охорони здоров'я України з реалізації Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року (далі - План заходів), що додається.

2 . Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання Плану заходів впровадження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 року та щопівріччя до 5 числа наступного за звітним місяця подавати до МОЗ інформацію про хід його виконання.

3. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя здійснювати контроль за виконанням Плану заходів та звітувати про хід його виконання на апаратних нарадах у Міністра.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра  Толстанова О. К.

Міністр

О.В.Аніщенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
_________2011 р. № ____^ Галузева програма стандартизації медичної допомоги

на період до 2020 року


Галузева програма стандартизації спрямована на удосконалення управління в охороні здоров’я, забезпечення орієнтованої на пацієнта якості, клінічно ефективної та безпечної медичної допомоги.

Досягнення цих цілей можливе лише із застосуванням єдиних підходів до планування, нормування, ліцензування і сертифікації, забезпеченням контролю якості медичних послуг шляхом вдосконалення акредитаційних та атестаційних вимог. Підвищення ефективності функціонування галузі завдяки прискоренню гармонізації процесів відповідно до європейських вимог.

Галузева програма стандартизації ґрунтується на принципах використання системи доказів у медичній практиці з метою вибору ефективних технологій і ліків та зменшення ризиків для безпеки пацієнтів. У методологічному плані основою даної програми є «Уніфікована методика з розробки клінічних настанов до медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини» (накази МОЗ та НАМН від 19.02.2009 р. № 102/18, від 03.11.2009 р. № 798/75). Концептуальними положеннями Уніфікованої методики є включення до медико-технологічних документів медичних технологій та лікарських засобів відповідно до наукових доказів їх клінічної ефективності з урахуванням економічної доступності, наявність взаємозв’язку та наступності медико-технологічних документів – клінічних настанов, стандартів медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, формулярів всіх рівнів та локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів).

Мета Програми – забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню шляхом розробки, впровадження та аудиту дотримання медико-технологічних документів – адаптованих клінічних настанов, медичних стандартів, формулярів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів, що розробляються на принципах доказової медицини.


Шляхи реалізації Програми:

Впровадження визначених та затверджених МОЗ методичних принципів розробки адаптованих клінічних настанов та медико-технологічних документів галузевого та локального рівня.

Здійснення організаційно-методичних заходів з залученням позаштатних спеціалістів МОЗ України, МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, створення робочих груп із залученням провідних спеціалістів відповідного профілю закладів охорони здоров’я різних рівнів для створення системи розробки, адаптації, затвердження, впровадження та моніторингу стандартів медичної допомоги, спрямованих на покращання якості медичної допомоги.

Запровадження та подальший розвиток формулярної системи як складової системи стандартизації медичної допомоги з метою забезпечення доступності для населення ефективних та економічно прийнятних лікарських засобів.

Створення передумов розвитку системи управління якістю медичної допомоги.


Термін впровадження Програми: 2011-2020 рр.


Основні завдання Програми:

 • подальший розвиток стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини;

 • розробка якісно нових медико-технологічних документів -адаптованих клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих протоколів медичної допомоги та їх затвердження МОЗ України відповідно до тем, що розробляються на засадах доказової медицини;

 • запровадження практики розробки локальних протоколів для організації виконання медико-технологіних документів галузевого рівня, затверджених МОЗ;

 • відміна раніше затверджених документів, що не відповідають вимогам «Уніфікованої методики…»;

 • - розробка медичних стандартів для найбільш актуальних для практичної системи охорони здоров’я захворювань, їх запровадження та створення системи моніторингу індикаторів дотримання стандартів медичної допомоги;

 • - систематичне навчання та методичний супровід розробників медико-технологічних документів на тренінгах, семінарах;

 • - впровадження системи навчання медичних працівників в закладах охорони здоров’я з питань застосування сучасних медико-технологічних документів та розробки локальних протоколів медичної допомоги ;

 • підтримка та удосконалення формулярної системи як складової системи стандартизації медичної допомоги у частині фармакотерапії;

 • систематичне навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я з питань запровадження формулярної системи;

 • створення системи фармацевтичної опіки на долікарському етапі та первинному рівні медичної допомоги;

 • створення передумов розвитку системи управління якості медичних і фармацевтичних послуг;

 • розробка індикаторів якості медичної допомоги та впровадження процесу аудиту для забезпечення покращення якості надання медичної допомоги;

 • розробка та встановлення вимог до умов надання медичної допомоги, ефективності, безпеки, сумісності й взаємозамінності процесів, устаткування, інструментів, матеріалів, медикаментів та інших компонентів, які застосовуються в системі охорони здоров'я;

 • створення галузевого реєстру медико-технологічних документів та забезпечення його функціонування.


Система стандартизації медичної допомоги України створюється відповідно до законодавства України, у тому числі:

 • Конституції України;

 • Основ законодавства України про охорону здоров'я;

 • Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

 • Закону України «Про лікарські засоби»

 • Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".


Основні принципи Програми:

Принцип згоди: всі суб'єкти, які розробляють стандарти, і ті, хто застосовуватиме їх на практиці, повинні прагнути до згоди щодо виконання закладених в стандартах вимог;

^ Принцип однаковості: повинен бути встановлений єдиний порядок розробки, узгодження та використання нормативних документів зі стандартизації;

Принципи значимості та актуальності: вимоги повинні бути доцільними з точки зору сучасних досягнень науки та практики та повинні відповідати міжнародному й державному законодавству;

^ Принципи комплексності: вимоги, що висуваються до різних об'єктів стандартизації, повинні узгоджуватись між собою та перевірятися об’єктивними методами.


Об'єкти стандартизації в охороні здоров’я:

 • організаційні технології;

 • медичні послуги;

 • медичні технології (технології виконання медичних послуг);

 • технічне забезпечення виконання медичних послуг;

 • якість (результативність) медичних послуг;

 • кваліфікація персоналу;

 • медикаментозне забезпечення;

 • обліково-звітна документація;

 • інформаційні технології;

 • економічні аспекти в медицині;

 • вимоги санітарного режиму.


З урахуванням цих об'єктів, Галузева програма стандартизації в охороні здоров’я потребує розробки таких груп документів:

ГРУПА 1 - Загальні положення;

ГРУПА 2 - Вимоги до організаційних технологій в охороні здоров'я;

ГРУПА 3 - Вимоги до технічного оснащення установ охорони здоров'я;

ГРУПА 4 - Вимоги до персоналу;

ГРУПА 5 - Вимоги до медикаментозного забезпечення;

ГРУПА 6 - Санітарно-гігієнічні методи контролю;

ГРУПА 7 - Вимоги до медичної техніки й виробів медичного призначення;

ГРУПА 8 - Вимоги до дієтичного харчування;

ГРУПА 9 - Класифікація й систематизація видів медичної допомоги та медичних послуг;

ГРУПА 10 - Вимоги до оцінки лікувально-діагностичних і профілактичних можливостей медичних установ та лікувально-профілактичних закладів;

ГРУПА 11 - Вимоги до надання медичної допомоги та медичних послуг;

ГРУПА 12 - Вимоги до профілактики захворювань, захисту здоров'я населення від факторів, які перешкоджають охороні репродуктивного здоров'я, та надання медичної допомоги;

ГРУПА 13 - Вимоги до якості медичних послуг;

ГРУПА 14 - Вимоги до економічних показників в охороні здоров'я;

ГРУПА 15 - Вимоги до документації в охороні здоров'я;

ГРУПА 16 - Вимоги до інформаційного забезпечення або використання інформаційних технологій.

Зазначені групи вимог охоплюють та безпосередньо впливають на різні аспекти організації медичної допомоги. Вони не являються остаточними в системі стандартизації в охороні здоров'я та можуть доповнюватися в міру необхідності новими групами.

Система стандартизації розвивається на основі загальної класифікаційної структури об'єктів стандартизації, містить у собі набір документів, об'єднаних загальними класифікаційними ознаками та функціональним призначенням :

 • клінічні рекомендації

 • стандарти

 • клінічні протоколи

 • формуляри лікарських засобів

 • класифікатори

 • нормативні документи

Документи, які використовуватимуться в стандартах системи охорони здоров’я, матимуть загальнодержавний рівень.


Очікувані результати • доступність медичної допомоги;

 • вибір оптимального рішення при наданні медичних послуг;

 • захист інтересів користувача (пацієнта) на основі стабільного забезпечення відповідного рівня якості медичної допомоги;

 • ефективне використання ресурсів.Фінансове забезпечення Програми

планується забезпечувати за рахунок асигнувань на охорону здоров’я, науку, місцевих бюджетів, грантів міжнародних організацій, благодійних коштів, тощо.Заступник директора Департаменту – начальник Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя


^ О.В. ХудошинаЛ.А. Каврайська

253 82 55


ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МОЗ України
від _______2011 р. № ____


^ ПЛАН заходів

Міністерства охорони здоров’я України з реалізації

Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2020 рр.
з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконанняРозробка пропозиції щодо комплексу заходів впровадження в практику механізмів клінічного аудиту в закладах охорони здоров’я.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012 р.

2.

Розробка /адаптація та перегляд/, оновлення клінічних індикаторів якості медичної допомоги.

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служби України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2020 рр.

3.

Забезпечення розробки /адаптація та перегляд/ оновлення клінічних рекомендацій медичних стандартів - клінічних протоколів відповідно до Порядку розробки, апробації (пілотного тестування) та впровадження клінічних протоколів, стандартів медичної допомоги (наказ МОЗ від 27.09.2010 р. № 819), «Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини» (накази МОЗ та НАМН від 19.02.2009 р. № 102/18, від 03.11.2009 р. № 798/75).


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2020 рр.

4.

Проведення семінарів-тренінгів з підготовки провідних фахівців галузі, лікарів, науковців, які залучаються до розробки/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та протоколів провізора (фармацевта), з метою впровадження єдиної методології розробки медико-технологічних стандартів, затвердженої МОЗ України.


ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Департамент управління та контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

2012–2020 рр.

5.

Вибір тем та ініціювання адаптації/розробки клінічних настанов та стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги шляхом конкурсного відбору, відповідно до уніфікованої методики, затвердженої МОЗ України.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення; Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

"Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2020 рр.

6.

Забезпечити інформаційну підтримку з використанням міжнародних баз доказової інформації при адаптації клінічних настанов та розробці стандартів медичної допомоги, уніфікованих протоколів медичної допомоги.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2020 рр.

7.

Забезпечити відбір, оцінку клінічних настанов шляхом скринінгу документів для обґрунтування вибору прототипів з використанням інструменту AGREE.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".


2012–2020 рр.

8.

Забезпечити формування реєстру адаптованих/розроблених клінічних настанов відповідно до «Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини, затвердженої наказами МОЗ України та НАМН від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".


2012–2020 рр.

9.

Забезпечити формування мультидисциплінарних груп з розробки/адаптації клінічних настанов/стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги відповідно до «Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (ч. І, ІІ), затвердженої наказами МОЗ України та НАМН від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75.


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служби України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

За графіком


10.

Забезпечити формування груп для оновлення та адаптації протоколів провізора (фармацевта).


Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Національний фармацевтичний університет.

За графіком

11.

Розробка пропозицій щодо порядку проведення зовнішнього рецензування, громадського обговорення проектів та пілотного тестування стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та протоколів провізора (фармацевта).

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

2012–2020 рр.

12.

Забезпечити створення галузевого реєстру медико-технологічних документів.


ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2013 рр.

13.

Забезпечити ведення галузевого реєстру медико-технологічних документів.


ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

2012–2020

рр.

14.

Забезпечити розробку локальних протоколів надання медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) відповідно до Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (част. I, II);

Міністерство охорони здоров’я АР Крим; управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


2012–2020 рр.

15.

Забезпечити проведення тренінгів, навчання медичних працівників в закладах охорони здоров’я з питань застосування сучасних медико–технологічних документів та розробки локальних протоколів медичної допомоги;


Міністерство охорони здоров’я АР Крим; управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


2012–2020

рр.

16.

Забезпечити впровадження Тимчасового галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого наказом МОЗ України від 14.02.07 № 67.Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент лікувально-профілактичної допомоги;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".


2012–2020

рр.


17.

Подальше впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я.

  1. Розробити методику та створити регіональні та локальні формуляри лікарських засобів;

  2. Розробити та впровадити методику оцінки використання лікарських засобів у медичній практиці;

  3. Подальше впровадження моніторингу побічних реакцій лікарських засобів.

ДП "Державний експертний центр МОЗ України;

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Міністерство охорони здоров’я АР Крим; управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


2011-2013 рр.

18.

Співпраця з ВООЗ, країнами-членами Європейського союзу, іншими міжнародними організаціями та науковими установами з питань впровадження міжнародних підходів до стандартизації медичної допомоги в Україні

Департамент контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення;

Державна служба України з питань протидії ВІЛ- інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

ДП "Державний експертний центр МОЗ України"; ;

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»

2020-2020

рр.Заступник директора Департаменту-

начальник Управління контролю

якості медичних послуг Департаменту

контролю якості медичних послуг,

регуляторної політики та

санітарно-епідемічного благополуччя О.В. Худошина


Каврайська Л.А. . 200 08 12Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації