Поиск по базе сайта:
Первинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів icon

Первинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів
НазваПервинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів
Сторінка1/11
Дата конвертації10.11.2012
Розмір1.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /601/601.doc
2. /601/КН_тютюнозалежн_сть_18_06_2012.doc
3. /601/НаказТК.doc
4. /601/СМД_тютюнозалежн_сть_18_06_2012.doc
Інформації про найкращу медичну практику, що додаються
Первинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів
Інформації про найкращу медичну практику, що додаються
Стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів


РЕКОМЕНДОВАНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я

_______________ № _________
Первинна медична допомога

при припиненні вживання

тютюнових виробів


Адаптована клінічна настанова,

заснована на доказах


2012

Склад мультидисциплінарної робочої групи з підготовки

Адаптованої клінічної настанови «Первинна медична допомога при

припиненні вживання тютюнових виробів» 2011-2012 рр.


Ліщишина О.М., директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України, к.м.н, ст. наук. співробітник

Матюха Л.Ф., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», д.м.н.

Величко С.О., асистент кафедри загальної практики-сімейної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця, к.м.н.

Грузєва О.В., науковий співробітник лабораторії стратегічних досліджень в охороні здоров‘я НМУ ім. О.О. Богомольця, національний координатор ВООЗ по вивченню куріння серед студентів

Зінчук Ю.Д., головний лікар Новозар’ївської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Старобешівського району Донецької області

Коваленко О.Є., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Рефлексотерапія», д.м.н., професор

Марута Н.О., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Психіатрія», заступник директора з наукової роботи Інституту неврології, психіатрії і наркології АМН України, завідувач відділом неврозів та пограничних станів Українського науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, д.м.н., професор

Мінко О.І., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – «Наркологія», завідувач відділу профілактики та лікування алкоголізму ДУ "Інституту неврології, психіатрії і наркології" НАМН України, д.м.н., професор

Новосадова Т.П., завідувач амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 м. Вознесенськ, Миколаївська обл.

Сисак О.М., головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ України

Устілєнцев О.М., сімейний лікар вищої категорії Дніпровської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Чернігівського району Чернігівської області


Методичний супровід та інформаційне забезпечення:


Степаненко А.В., консультант ДП «Державний експертний центр МОЗ України», д.м.н., професор

Горох Є.Л., начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій ДП «Державний експертний центр МОЗ України», к.т.н.

Кравець О.М., начальник Відділу доказової медицини ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Мельник Є.О., провідний фахівець Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров’я ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

Філіпчук О.В., представник пацієнтів (за згодою)

Шилкіна О.О., начальник Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров’я ДП «Державний експертний центр МОЗ України»


Переклад NICE Guidance 10: Smoking cessation services in primary care, pharmacies, local authorities and workplaces, particularly for manual working groups, pregnant women and hard to reach communities (2008); NICE Guidance no.1: Brief interventions and referral for smoking cessation in primary care and other settings (2006); Review: Tobacco Cessation in Primary Care: Maximizing Intervention Strategies (2003) - Макєєва Л.Ю., провідний фахівець відділу методичного забезпечення державних гарантій Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр» МОЗ України


Рецензенти:


Сосін І.К., завівувач кафедри наркології Харківської медичної Академії післядипломної освіти, д.м.н., професор

Юр'єва Л.М., завівувач кафедри психіатрії та наркології факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії, д.м.н., професор


Державний експертний центр МОЗ України є членом

Guidelines International Network

(Міжнародна мережа настанов)ADAPTE (Франція)

(Міжнародний проект з адаптації клінічних

настанов)

Перегляд у 2015 році


Зміст

Синтез настанови…………………………………………………………..…….………….5

Введення……………………………………………………………………………………..5

1 Основні пріоритети ……………………………………………………………………….7

2 Потреби громадської охорони здоров'я і практика …………………………………….12

3 Питання для розгляду….…………………………………………………………………15

4 Рекомендації ……………………………………………………………..…………..……21

5 Впровадження …………………………………………………………………………….54

6 Рекомендації для дослідження ………………………………………….……………….55

7 Оновлення рекомендацій ………………………………………………..……………….57

8. настанови NICE, пов'язані з даною темою………………………..……………………57

9 Список літератури ………………………………………………………..………………58

Додаток 1: члени ГРН, команда проекту NICE і зовнішні виконавці ……….…………61

Додаток 2: резюме методів, використаних для розробки цієї настанови……….………65

Додаток 3: Доказова база…………………………………………………….…….….……77

Додаток 4: прогалини у доказовій базі……………………………………………………92

Додаток 5: підтверджуючі документи…………………………………………………….93


Список скорочень

ГРН — група з розробки настанови

НЗТ – нікотинозамісна терапія

NARS (‘Nicotine assisted reduction to stop’ strategy) – Стратегія нікотинової допомоги в зменшенні паління перед повною відмовою

NHS - Національна система охорони здоров’я


СИНТЕЗ НАСТАНОВИ


За прототип Адаптованої клінічної настанови «Первинна медична допомога при припиненні вживання тютюнових виробів» взято оновлену клінічну настанову NICE Guidance 10: Smoking cessation services in primary care, pharmacies, local authorities and workplaces, particularly for manual working groups, pregnant women and hard to reach communities (2008) - http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/PH010guidance.pdf


Додаткові докази включені з інших джерел:

1. Review: Tobacco Cessation in Primary Care: Maximizing Intervention Strategies (2003) - http://www.clinmedres.org/content/1/3/201.full.pdf

2. Public Health Intervention Guidance no.1: Brief interventions and referral for smoking cessation in primary care and other settings (2006) - http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11375/31864/31864.pdf


Введення


Настанова, яка обрана за прототип, призначена для NHS та інших фахівців, які мають безпосереднє або непряме відношення і відповідальність за послуги з допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів. Сюди входять ті, хто працює в органах місцевого самоврядування та спільноті, волонтери і приватний сектор. Вона також може представляти інтерес для представників громадськості, які бажають кинути палити, а також для певної групи осіб, таких як вагітні жінки і матері дітей молодшого віку.

Департамент охорони здоров'я NHS звернувся до Національного інституту клінічної досконалості (далі NICE або Інститут) з проханням розробити настанову з послуг щодо припинення тютюнокуріння.


Ця настанова була розроблена з використанням процесу Програми громадської охорони здоров'я NICE.


Група з розробки настанови (ГРН) розглянула 5 оглядів доказів стосовно служб з припинення куріння, 2 огляди нікотинозамісної терапії, доповідь експерта, економічну оцінку, коментарі зацікавлених сторін і результати роботи на місцях в розробці цих рекомендацій.


Детальна інформація про розробників прототипу наведена в додатку 1. методи, використані для розробки настанови, наведені у Додатку 2. Перелік доказів, покладених в основу тверджень, наведений у Додатку 3. Додаток 4 представляє прогалини, наявні на момент підготовки прототипу. документи підтримки, що використовувалися в підготовці цього документа, представлені в додатку 5. Повну інформацію про докази, в тому числі дані роботи на місцях і коментарі зацікавлених сторін можна знайти на веб-сайті NICE разом зі списком зацікавлених сторін та довідник з процесу підтримки Інституту і застосованих методів: www.nice.org.uk.


1 Основні пріоритети


У цьому розділі представлені чотири рекомендації, які були визначені як ключові

пріоритети для впровадження на основі наступних критеріїв:

 • вплив на здоров'я;

 • вплив на здоров'я цільових груп населення;

 • економічна ефективність;

 • баланс ризиків і користі;

 • простота впровадження;

 • швидкість впливу.


Служби з припинення куріння


Коментарі робочої групи: Оскільки, згідно з прийнятою в Україні Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, тютюн віднесено до психоактивних речовин і відповідно розлади внаслідок його вживання віднесені до психічних та поведінкових, питання їх діагностики та лікування знаходяться у компетенції лікарів-наркологів. Відповідні «Протоколи надання медичної наркологічної допомоги», які включають розділ «Діагностичні критерії до протоколів надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання тютюну» та «Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання тютюну» затверджені наказом МОЗ України від 21.09.2009 № 681 і діють по теперішній час.

Відповідно до статті 1 Закону України від 22.09.2005 № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» залежність від тютюну (нікотинова залежність) - психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнового виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів.

Даний документ розроблений з метою:

 • удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;

 • сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності), які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;

 • забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її здоров'я.

Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані:

 • пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання, і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед серед дітей та молоді;

 • надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання;

 • роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання, впливу тютюнового диму;

 • надавати особам, які бажають позбутися залежності від тютюну (нікотинової залежності), відповідну лікувально-профілактичну допомогу.


Рекомендація 1

Хто є цільовою популяцією?

Кожен, хто палить або використовує будь-які інші форми тютюну.


Хто повинен вжити заходів?

трасти первинного рівня медичної допомоги, стратегічні органи охорони здоров'я.


Коментарі робочої групи: в Україні під Трастами первинного рівня медичної допомоги слід розуміти Центри первинного рівня медичної допомоги


уповноважені служб з припинення тютюнопаління, що фінансуються державою.


Коментарі робочої групи: в Україні під уповноваженими служб з припинення тютюнопаління, що фінансуються державою, слід розуміти Спеціалізовану наркологічну службу


Які заходи вони повинні вжити?

• Визначити характеристики місцевої популяції, яка курить або вживає інші форми тютюну. Визначити усі форми вживання тютюну на місцевому рівні.

• Гарантувати, щоб служби NHS з припинення тютюнопаління охоплювали етнічні меншини і соціально знедолені громади серед місцевого населення.

• Гарантувати, щоб служби NHS з припинення тютюнопаління надавали належне обслуговування, зберігаючи адекватну кількість персоналу, в тому числі координатора на повний робочий день (або еквівалентного фахівця).

• Поставити перед собою реалістичні цілі щодо кількості людей, які користуються службою і кількості тих, хто успішно кинув палити. Ці цілі повинні відображати демографічну структуру місцевого населення. Служби повинні:

- мати на меті виліковувати щороку принаймні 5% оцінюваної місцевої популяції людей, які курять або вживають тютюн в будь-якій формі;

- прагнути досягти успіху у 35% пацієнтів через 4 тижні, з підтвердженням концентрації окису вуглецю. Ця цифра повинна ґрунтуватися на кількості тих, хто почав лікування, а успіх визначається, коли людина не палить на третьому і четвертому тижні після дати припинення. Успіх повинен бути підтверджений концентрації СО менше 10 ppm на 4 тижні. Це не означає, що лікування слід припинити на 4 тижні.

регулярно і незалежно проводити аудит популяції і робити результати загальнодоступними. Аудити повинні проводитися у випадках виняткових результатів — показників 4-тижневого припинення паління менше 35% або вище 70%, щоб з’ясувати причини таких надзвичайних показників і для визначення найкращої практики та забезпечення спостереження.

• Встановити зв'язки зі службами з контрацепції, клініками з лікування безпліддя і антенатального і післяпологового обслуговування. Ці зв'язки повинні допомогти працівникам охорони здоров’я використовувати наявні можливості (на різних етапах життя жінки) щодо порад з припинення тютюнопаління або направлення до фахівця служби в разі необхідності.

(Див. також настанову NICE 1 щодо припинення куріння на первинному рівні медичної допомоги та інших установах на сайті: www.nice.org.uk/PHI001)


Коментар робочої групи: потрібен переносний газоаналізатор в кожному закладі, який займається проблемою тютюнопаління.


Рекомендація 2

Хто є цільовою популяцією?

Кожен, хто палить або вживає тютюн у будь-якій іншій формі.


Хто повинен вжити заходів?

Керівники і провайдери, фахівці служб з припинення тютюнопаління NHS.


Які заходи повинні бути вжиті?

• Запропонуйте поведінкове консультування, групову терапію, фармакотерапію або комбінацію методів лікування, які довели свою ефективність (див. список на початку розділу 4).

• Переконайте клієнта, що він отримує поведінкову підтримку від людини, яка пройшла тренінг, і нагляд, що відповідають ”стандарту навчання з методів лікування припинення тютюнопаління“ або його оновлення (www.nice.org.uk/page.aspx?O=502591).

• Надавайте клієнтам індивідуальні консультації і підтримку, зокрема клієнтам з етнічних меншин і знедолених груп населення. При можливості надавайте послуги на мові, обраній клієнтом.

• Гарантуйте, щоб місцеві служби NHS з припинення паління надавали послуги з лікування етнічних меншин і знедолених груп, принаймні, пропорційно їх представництву серед місцевого населення, яке вживає тютюн.

(Див. також настанову NICE 1 з припинення тютюнопаління на сайті: www.nice.org.uk/PHI001).


Фармакотерапія


Рекомендація 4

Хто є цільовою групою населення?

Люди, які хочуть кинути курити.


Хто повинен вжити заходів?

Медичні працівники, які консультують або призначають замісну нікотинотерапію, вареніклін або бупропіон.


Які заходи повинні бути вжиті?

• Необхідно надати поради, заохотити і підтримати, у тому числі направити до служби NHS з припинення паління, щоб допомогти людям у їхньому прагненні кинути палити.

• НЗТ, вареніклін або бупропіон, як правило, необхідно призначати як частину лікування контингенту, який утримується від куріння, який бере на себе зобов'язання кинути палити в певний день або раніше (цільова дата припинення). Призначення НЗТ, варенікліну або бупропіону повинно бути достатньо лише на останньому з 2-хтижнів після цільової дати припинення. Як правило, це буде після 2 тижнів НЗТ і 3-4 тижнів після варенікліну і бупропіону, щоб враховувати різні методи введення і механізму дії. Наступні призначення здійснюються тільки тим, хто при повторній оцінці показав, що їхня спроба кинути палити триває.

• Необхідно пояснити ризики і користь від НЗТ молодим людям віком від 12 до 17 років, вагітним або жінкам, які годують груддю і людям з непостійними серцево-судинними захворюваннями. Для отримання максимальної користі НЗТ людям цих груп слід настійно рекомендувати використовувати поведінкову підтримку в їхній спробі кинути палити.

• Вареніклін і бупропіон не слід рекомендувати молодим людям у віці до 18 років, вагітним жінкам і тим, хто годує груддю.

вареніклін або бупропіон можуть бути запропоновані людям з нестійкими серцево-судинними захворюваннями з урахуванням клінічної оцінки.

• Якщо спроби курця кинути палити були невдалими при застосуванні НЗТ, варенікліну або бупропіону, не пропонуйте повторити призначення протягом 6 місяців, крім окремих випадків, коли певні обставини перешкодили першій спробі людини кинути курити, коли може бути розумним повторити спробу раніше.

• Не слід призначати НЗТ, бупропіон або вареніклін в будь-якій комбінації.

• Слід розглянути питання про комбіноване застосування нікотинових пластирів та інших форм НЗТ (таких як жувальна гумка, інгалятор, таблетки або спрей) у людей з високим рівнем залежності від нікотину або у яких одна з форм НЗТ в минулому виявилася недостатньою.

• Не слід віддавати перевагу одним лікарським засобам перед іншими. Лікар і пацієнт повинні вибрати той, який на їхню думку принесе найбільший успіх.

• При виборі терапії і порядку її використання, обговоріть варіанти з клієнтом і візьміть до уваги:

– чи це перша пропозиція направлення до служби з припинення тютюнопаління NH;

– протипоказання і потенціал побічних реакцій;

– особисті переваги клієнта;

– наявність відповідних консультацій або підтримки;

– імовірність того, що клієнт буде дотримуватися курсу лікування

– їх попередній досвід припинення куріння.

Ця настанова замінює настанову з оцінки технології NICE 123 з застосування НЗТ і бупропіону. (Див. також настанову NICE стосовно оцінки технології 123 з варенікліну на сайті www.nice.org.uk/TA123)


Коментарі робочої групи: В теперішній час при контрольованих клінічних дослідженнях ефективність продемонстрували три основних варіанта фармакотерапії при залежності від тютюну (нікотину): нікотинова замісна терапія, використання препарату бупропіон, використання парциального агоніста нікотинових рецепторів препарату вареніклін. В основному рекомендується використовувати монотерапію, але якщо вона виявляється неефективною, можна комбінувати лікарські засоби, наприклад поєднувати бупропіон з НЗТ. Інші препарати, такі як нортриптилін, клонідин, селегилин, римонабан також продемонстрували певні позитивні результати. Проте, на даний момент тільки нортриптилін та клонідін можна розглядати у якості резервних, якщо лікарські засоби першої лінії виявились неефективними. Використання цих двох останніх препаратів до того ж обмежується можливими побічними ефектами.

Доведено, що використання фармакотерапії у поєднанні з психотерапією дає більшу ефективність, ніж ізольоване використання фармакотерапії чи психотерапії (Е.М.Крупицкий и соавт. 2009; О.І.Мінко,І.В.Лінський,2009).

Вареніклік зареєстрований в Україні 19.02.2009, номер реєстрації UA 93/98/01/01.

Крім того, в Україні зареєстрований лікарський засіб Цитизін з показанням для застосування при хронічному нікотинізмі – див. п. 3.9 цієї настанови на стор. 18.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації