Поиск по базе сайта:
Додаток №1 до наказу гуоз лода від 06. 2012р№411 порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади,пов\

Додаток №1 до наказу гуоз лода від 06. 2012р№411 порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади,пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Скачати 47.88 Kb.
НазваДодаток №1 до наказу гуоз лода від 06. 2012р№411 порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади,пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Дата конвертації10.11.2012
Розмір47.88 Kb.
ТипДодаток
1. /MEDOGLYADY/Nakaz.doc
2. /MEDOGLYADY/_нструкц_я картка.doc
3. /MEDOGLYADY/ЗАТВЕРДЖЕНО _нструкц_я журнал.doc
4. /MEDOGLYADY/ЗАТВЕРДЖЕНО _нструкц_я мед.дов_дка.doc
5. /MEDOGLYADY/ЗАТВЕРДЖЕНО журнал.doc
6. /MEDOGLYADY/ЗАТВЕРДЖЕНО мед. дов_дка.doc
7. /MEDOGLYADY/НАКАЗ ГУОЗ.doc
8. /MEDOGLYADY/ПЕРЕЛ_К.doc
9. /MEDOGLYADY/Порядок медичного огляду..doc
10. /MEDOGLYADY/Порядок спецперев_рки.doc
11. /MEDOGLYADY/Форма 123.doc
Наказ №411 Про проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
Положення > Ця Інструкція встановлює порядок заповнення Картки про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, форма №123-1/о (далі Картка).
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 02. 03. 2012 №147
Положення > Форма первинної облікової документації №133/о «Медична довідка про стан здоров’я претендентів на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (далі форма №133/о),
Медична документація форма первинної облікової документації № ізз-1/о
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Наказ №411 Про проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
Додаток №2 до наказу гуоз від 06. 2012 р №411 перелік лпз області, які проводять медичні огляди працівників осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого
Додаток №1 до наказу гуоз лода від 06. 2012р№411 порядок проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади,пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Додаток №3 до наказу гуоз лода від 06. 2012р. №411 Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я осіб, які
Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Додаток № 1

до наказу ГУОЗ ЛОДА

від 7.06.2012р№ 411


ПОРЯДОК

проведення медичних оглядів осіб, які претендують на посади,пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

1.Цей Порядок визначає механізм проведення медичних оглядів осіб, які
претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування.

2.Медичний огляд осіб, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, проводиться перед прийняттям на роботу (службу) з метою встановлення їх придатності до роботи (служби) за обраною професією.

3.Обов'язкові медичні огляди проходять особи, які претендують на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - особа).

За результатами медичних оглядів видається Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, заповнена за формою первинної облікової документації № 133/о (далі - форма N 133/о.

4. Особи, для яких проходження медичних оглядів визначено іншими
нормативно-правовими актами, проходять зазначені медичні огляди в
установленому законодавством порядку. За результатами зазначених
медичних оглядів особам для зайняття посад, пов'язаних з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, видається форма № 133/о.

5.Медичний огляд осіб проводиться в закладах охорони здоров'я
незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - заклад), які мають

ліцензію на медичну практику, акредитовані в установленому законодавством порядку.

6. Медичні огляди осіб, проведені в закладах охорони здоров'я, не
внесених до реєстру закладів, вважаються недійсними.

7. Для проходження медичного огляду особа надає медичній комісії такі
документи:

 1. Дві фотокартки розміром 3x4 см.

 2. Письмову згоду на обробку персональних даних.

8. Медичний огляд проводиться за наявності:

8.1. Паспорта громадянина України.

 1. Довідки до акта огляду МСЕК у разі встановлення особі групи інвалідності.

 2. Медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, форма N 122-2/о, заповненої згідно з додатком 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року N 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382 (далі - наказ МОЗ України N 12).

8.4. Сертифіката про проходження профілактичного наркологічного
огляду, форма N 140/о, згідно із зразком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

9. Медичний огляд осіб не проводиться:

9.1. У разі подання неповного пакета документів, визначених пунктом 8
цього Порядку.

9.2. У разі гострого захворювання або загострення хронічного
неінфекційного захворювання.

9.3. У разі інфекційного захворювання в заразному періоді.

9.4. У разі алкогольного, наркологічного чи іншого сп'яніння або
перебування під впливом лікарських засобів.

10. Медичні огляди осіб проводяться медичними комісіями (далі -
Комісія) закладів, визначених відповідно до пунктів 5 та 6 цього Порядку.

 1. Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються наказом керівника закладу.

 2. До складу Комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-хірург, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-психіатр, лікар-нарколог.

 3. Комісія має право на запит медичної документації від закладів і на залучення медичних працівників, участь яких не передбачена переліком спеціалістів, що входять до складу Комісії.
 1. Перелік лабораторних і функціональних обстежень включає: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, а також індивідуальні додаткові обстеження, в тому числі рентгенологічні, що призначаються лікарями-членами Комісії.

 2. Медичний огляд проводиться лише за наявності результатів досліджень, передбачених пунктом 14 цього Порядку.

 3. Окремі лабораторні, функціональні та інші обстеження, які проводились під час перебування особи в стаціонарі або в період звернення її за медичною допомогою, враховуються при проведенні медичного огляду, але не більше ніж за 3 місяці до дати його проведення.
 1. Лікар-психіатр проводить медичний огляд відповідно до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України № 12, та наказу Міністерства охорони здоров'я України, Служби безпеки України від 13 травня 2002 року № 174/136 "Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за № 458/6746.

 2. Лікар-нарколог проводить медичний огляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

 3. Комісія враховує відомості про стан здоров'я особи, які містяться в медичних формах первинної облікової документації, що видавались закладами і термін дії яких не закінчився на дату медичного огляду.

 4. При вирішенні питання про придатність до роботи особи при
  медичному огляді Комісія керується медичними протипоказаннями,
  визначеними чинним законодавством.

Висновок медичної комісії щодо придатності до роботи зазначається шляхом внесення запису “Придатний” / “Не придатний” / “Придатний за умови”.

Підписи голови медичної комісії та керівника закладу охорони здоров’я , печатка закладу охорони здоров’я , а також дата заповнення форми № 133/0 ставляться у кінці форми №133/0


 1. Дані медичних обстежень заносяться лікарями до медичної картки амбулаторного хворого згідно з формою № 025/о та завіряються їх особистими підписами.

 2. Облік виданих форм N 133/о ведеться згідно з формою N 133-1 /о відповідно до Інструкції щодо порядку заповнення облікової форми N 133-1/о "Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування".

 3. Обробка та захист персональних даних здійснюються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" та "Про інформацію".

24. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені в
установленому законодавством порядку.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації