Поиск по базе сайта:
Львівська обласна державна адміністрація icon

Львівська обласна державна адміністрація
Скачати 150.92 Kb.
НазваЛьвівська обласна державна адміністрація
Дата конвертації10.11.2012
Розмір150.92 Kb.
ТипРішенняЛьвівська обласна державна адміністрація
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ¢Я
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
26 лютого 2010 року Протокол № 1


Заслухавши та обговоривши доповідь начальника головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА В.Кімаковича «Підсумки діяльності галузі охорони здоров′я області за 2009 рік та пріоритетні напрями діяльності охорони здоров’я Львівщини на 2010рік», Колегія відзначає, що у 2009 році діяльність закладів охорони здоров’я області була спрямована на реалізацію завдань, визначених Указом Президента України від 06.12.05 року №1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення», державних програм та інших нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення якісної і доступної медико-санітарної допомоги населенню, створення умов для формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя мешканців області.

Для надання медичної допомоги населенню Львівщини (яке становить 2534559осіб, в т.ч. діти 0-14років 398530, особи старше 60 років - 482414) в сфері відповідальності головного управління охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації працює 345 закладів охорони здоров'я.

Стаціонарна допомога надається 122 закладами охорони здоров’я (у 2008 році – 125). Ліжкова мережа станом на 01.01.2010р. складає 22 973 ліжок. Впродовж 2009 року в області загалом скорочено 213 стаціонарних ліжок

Показник забезпеченості ліжками на 10 тисяч населення зменшився з 91,2 (станом на 01.01.09 року) до 90,6. Найвища забезпеченість ліжками в Моршин – 365,1, Трускавець – 98,8, Дрогобич – 97,0, Новий Розділ – 87,6. Пустомитівський – 28,7, Миколаївський – 40,9, Дрогобицький – 41,7.

Основні показники діяльності лікарняних ліжок по ЛПЗ області залишаються стабільними і свідчать про достатньо ефективне використання стаціонарного фонду: обіг ліжка – 24,9; летальність – 0,74; сер.число днів роботи ліжка – 331,8; середнє перебування хворого на ліжку – 13,3.

Лікарняна летальність у медичних закладах області утримується практично на рівні минулого року і становить 0,84%.

У звітному році у цілодобових стаціонарах області проліковано 572 382 хворих, що тільки на 0,2% менше, ніж у 2008 році. Впроваджуються стаціонарозамінні технології. Зросла забезпеченість населення ліжками у денних стаціонарах в поліклініці – 8,9 на 10 тисяч населення проти 7,9 у 2008 році.

Впродовж останніх років в області продовжує активно впрваджуватись розвиток мережі закладів загальної практики-сімейної медицини – їх кількість зросла у 10 разів (з 25 до 250 одиниць) – понад 80% сільських лікарських амбулаторій уже перепрофільовано в амбулаторії ЗПСМ.

Впродовж поточного року кількість закладів ЗПСМ збільшилась на 20 одиниць, у тому числі відкрито 16 СЛА ЗПСМ.

Впродовж останніх років на Львівщині відзначається збереження тенденції до збільшення показника народжуваності: народжуваність на Львівщині за 2009 рік становить 11,8 на 1000 населення (проти 10,7 у 2007році і 11,3 у 2008 році). Найвища народжуваність у Турківському (14,4), Сколівському (14,3), Яворівському (14,05) районах.

Показник загальної смертності знизився до 12,9 (проти 13,7 у 2008 році). Найвищі показники загальної смертності населення у Перемишлянському (19,05), Жидачівському (17,8), Буському (16,5) районах.

Вперше за кілька останніх років на Львівщині досягнуто зниження показника смертності населення працездатного віку у Львівській області має тенденцію до зниженя на  з 4,76 у 2008 році до 3,84 у 2009 році.

Досягнуто стабільного зниження рівня смертності дітей першого року (малюкової смертності). За 2009 рік показник малюкової смертності становить 8,0 на 1000 народжених живими проти 9,0 за 2008 рік.

Показник природного приросту набуває позитивної динаміки – «мінус» 1,1 (проти -2,4 минулого року). Збільшилась кількість районів та міст, у яких спостерігається невеликий, але позитивний природний приріст. Це Яворівський (+2,68), Новий Розділ (+2,21), Львів (+1,97), Жовківський та Миколаївський райони, Дрогобич, Стрий, Трускавець, Червоноград.

Захворюваність з вперше встановленим діагнозом серед усіх вікових груп у 2009 році порівняно з 2008 роком дещо зросла і становить 863,4 на 1000 населення (проти 831,4 на 1000 населення у 2008 році), поширеність захворювань теж збільшилась з 1704,1 у 2008 році до 1730,7 у звітному 2009 році.

Спостерігається тенденція до покращення показників, які характеризують якість надання медичної допомоги – це показники первинного виходу на інвалідність та показник смертності.

При загальному зниженні рівня первинної інвалідності показник інвалідності у працездатному віці також знизився на 1,3% (з 62,2 у 2008 році до 61,3 на 10 тисяч працездатного населення).

Однак, незважаючи на певні позитивні результати у реформуванні системи охорони здоров’я, в області залишається низка невирішених проблем:

 1. Вимагає зміцнення матеріально-технічна база лікувально-профілактичних закладів, особливо ланка первинної медико-санітарної допомоги, у т.ч. амбулаторій сімейного лікаря.

 2. Недостатні обсяги видатків на медикаментозне лікування хворих, особливо у медичних закладах сільської місцевості.

 3. Зберігається нераціональне використання лікарняних ліжок, зокрема, на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги лікарняні ліжка приблизно на третину використовуються для соціального догляду хворих.

 4. Не відпрацьовано принципи стимулювання медичних працівників за інтенсивність праці та якість лікування.

 5. Незважаючи на досить велику кількість амбулаторних звернень, значна частина з них трактуються як несвоєчасні. Як наслідок, залишаються високими показники виявлення хворих з онкологічною патологією у ІІІ-ІV стадіях хвороби, деструктивними формами туберкульозу, ускладненнями захворювань серцево-судинної системи.

 6. Значна частина мешканців області не задоволені якістю медичної допомоги.

Враховуючи викладене, колегія


в и р і ш и л а:


 1. Визнати діяльність головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації з реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я Львівщини у 2009 році задовільною.

 2. ^ Визначити пріоритетними напрямками діяльності закладів охорони здоров’я усіх рівнів у Львівській області у 2010 році:

 • відпрацювання та прийняття Львівською обласною радою Програми розвитку охорони здоров’я Львівщини на перспективу;

 • збереження і зміцнення здоров'я населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності (в т.ч. смертності дітей і населення працездатного віку), подовження тривалості життя мешканців області.

 • проведення активної демографічної політики, пріоритетний розвиток галузі охорони материнства і дитинства, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я;

 • оптимізація організації медичної допомоги населенню, кардинальне підвищення її якості та ефективності.

 • забезпечення надання високоякісної і доступної медичної допомоги населенню з орієнтацією на попередження захворювань;

 • створення належного захисту і безпеки пацієнтів та медичних працівників,

 • пропаганда здорового способу життя населення, підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань громадян з метою запобігання захворювань та залучення широких верств населення до збереження та зміцнення власного здоров’я;

 • удосконалення системи профілактичних медичних оглядів на засадах цільової диспансеризації населення;

 • здійснення аудиту якості медичної допомоги в області. Зростання рівня задоволеності медичною допомогою населення регіону;

 • забезпечення раціонального, ефективності і справедливого використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров'я.

 • забезпечення дотримання медичним персоналом норм лікарської етики та деонтології.

 • підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони здоров'я, залучення інвестицій для розвитку медичної галузі області та сприяння створенню умов для розширення приватної медичної практики;

 • створення регіональних та обласних клінічних центрів високоспеціалізованої медичної допомоги;

 • активізація впровадження у практику роботи лікувально-профілактичних закладів сучасних медичних технологій, ефективних методів діагностики та лікування хвороб;

- подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, подолання диспропорції у розвитку первинної і спеціалізованої медичної допомоги;

 • розвиток матеріально-технічної бази для надання первинної медико-санітарної допомоги та підвищення її якості у сільській місцевості, забезпечення на належному рівні працівників закладів охорони здоров'я в сільській місцевості службовим житлом та відповідними автотранспортними засобами;

 • створення повноцінної служби екстренної медичної допомоги – медицини катастроф, покращення якості надання швидкої та невідкладної медичної допомоги;

 • здійснення комплексу заходів з профілактики, поширення ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інфекційних захворювань;

- забезпечення доступності медичної допомоги для соціально-незахищених верств населення, дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, постраждалим від аварії на ЧАЕС;

- удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічної служби, широке впровадження стаціонарозамінних технологій, ведення диспансерного нагляду за здоровими і хворими людьми;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, забезпечення медичною апаратурою та обладнанням, санітарним автотранспортом;

- проведення моніторингу споживання енергоресурсів, посилення контролю за їх використанням, впровадження енергозаощаджуючих технологій;

- забезпечення загальнодержавної політики у сфері охорони праці, встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій у лікувально-профілактичних закладах


 1. ^ Заступникам начальника ГУОЗ ЛОДА, начальникам відділів ГУОЗ ЛОДА, головним штатним і позаштатним спеціалістам ГУОЗ ЛОДА:

  1. забезпечити здійснення моніторингу та контролю за виконанням Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України щодо охорони здоров’я, галузевих нормативно-правових документів, заходів державних, галузевих програм та основних пріоритетних напрямків розвитку галузі охорони здоров’я у 2010 році, визначених МОЗ України;

  2. забезпечити здійснення комплексу заходів з виконання обласних цільових програм, затверджених Львівською обласною радою;

3.3.забезпечити проведення контролю якості надання медичної допомоги населенню (виконання наказів МОЗ України від 31.03.2008р. № 166 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року", від 25.06.2008р. № 340 "Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року";

  1. провести в області масові профілактичні акції із запобігання захворювань, що мають високий рівень смертності населення

  2. вжити організаційних заходів для збереження мережі і належного функціонування реабілітаційних закладів і відділень з використанням природних властивостей курортів Карпат, Трускавця, Моршина, Східниці, Немирова та інших рекреаційних територій області;

  3. забезпечити подальший розвиток обласної служби медицини катастроф та підвищити рівень її готовності до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних природних і техногенних ситуацій;

  4. здійснити управлінські, організаційно-методичні, фінансові заходи для зміцнення матеріально-технічної бази служби крові з метою впровадження сучасних технологій у виробництво компонентів і препаратів крові, створення Банку крові;

  5. забезпечити проведення реорганізації стоматологічної служби області та переходу на інші форми господарювання, ширшого залучення позабюджетних коштів;

  6. здійснити комплекс заходів з підготовки закладів охорони здоров’я області до проведення у м.Львові «Євро-2012»;

  7. забезпечити взаємодію з депутатським корпусом Львівської обласної ради, політичними силами, ЗМІ, громадськістю

  8. підвищити ефективність використання ресурсів системи охорони здоров'я, залучення інвестицій для розвитку медичної галузі області та сприяння створенню умов для розширення приватної медичної практики;

  9. продовжити роботу з впровадження в області сімейної медицини шляхом перепрофілювання ФАПів і СЛА у сільські лікарські амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та забезпечення їх кваліфікованими медичними кадрами, відповідним обладнанням, транспортом і умовами праці;

  10. на виконання Указу Президента України від 30.11.2005. № 1674/2005 «Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції /Сніду та туберкульозу в Україні» забезпечити створення при ЛОЦ СНІДу стаціонарного відділення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та надання їм паліативної допомоги

  11. вжити організаційних заходів для створення обласної спеціалізованої установи для надання медичної допомоги та реабілітації травмованих хворих.


4. Начальнику управління охорони здоров’я міської ради м.Львова, начальникам відділів охорони здоров’я міських рад м.Дрогобича, м.Стрия, головним лікарям обласних, міських, центральних районних лікарень:

  1. забезпечити персональний контроль за виконанням Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України щодо охорони здоров’я, галузевих нормативно-правових документів, заходів державних, галузевих програм та основних пріоритетних напрямків розвитку галузі охорони здоров’я у 2010 році, визначених МОЗ України;

  2. продовжити роботу з впровадження в області сімейної медицини шляхом перепрофілювання ФАПів і СЛА у сільські лікарські амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та забезпечення їх кваліфікованими медичними кадрами, відповідним обладнанням, транспортом і умовами праці; забезпечити виконання завдань та заходів, визначених обласною цільовою програмою на 2010р.;

  3. продовжити роботу з проведення періодичних медичних оглядів сільського населення, забезпечивши особистий контроль за ефективним виявленням хворих, їх диспансерним спостереженням та оздоровленням;

  4. здійснити оптимізацію ліжкової мережі стаціонарів усіх рівнів відповідно до реальної потреби, уникнувши дублювання однопрофільних ліжок у стаціонарах однієї адміністративної території, шляхом диференціації ліжкового фонду і розвитку стаціонарозамінних форм;

  5. вжити заходів з пропаганди і розвитку донорства;

  6. забезпечити проведення ефективних заходів з раннього виявлення хворих з активним туберкульозом, виконання вимог адаптованої ДОТС-стратегії, а також виконання необхідного обсягу заходів зі зниження інфекційної захворюваності

  7. вжити заходів до зниження рівня поширеності ВІЛ/СНІД-інфекції серед населення, забезпечивши широку інформаційну кампанію, навчання медичних працівників, забезпечення проведення тестування на ВІЛ/СНІД населення з груп ризику, створення мережі кабінетів «Довіри» у всіх ЛПЗ області, своєчасного проведення антиретровірусної терапії вагітним ВІЛ-інфікованим жінкам, постійного моніторингу ситуації;

  8. забезпечити особистий контроль над створенням мережі кабінетів самоконтролю для хворих на цукровий діабет та продовженням створення державного реєстру хворих на цукровий діабет;

  9. забезпечити проведення контролю якості надання медичної допомоги населенню (виконання наказів МОЗ України від 31.03.2008р. № 166 "Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року", від 25.06.2008р. № 340 "Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2010 року";

  10. забезпечити щоквартальне проведення моніторингу показників загальної смертності населення, а також смертності населення в працездатному віці;

  11. забезпечити особистий контроль за дотриманням законодавства щодо якості лікарських засобів та обігу наркотичних і психотропних речовин;

  12. забезпечити виконання державних та регіональних програм, спрямованих на реалізацію державної політики щодо охорони материнства і дитинства, збереження репродуктивного здоров’я населення, зміцнення матеріально–технічної бази дитячих та пологових стаціонарів та удосконалення організації надання спеціалізованої медичної допомоги дітям і матерям в обласних закладах охорони здоров’я

  13. вжити організаційних заходів до відкриття „Клінік, дружніх до молоді” (першочергово у м.Львові, м.Дрогобичі, м.Новому Роздолі, Жовківському р-ні)

4.15 провести реформування медичного обслуговування учнів загально-освітніх навчальних закладах відповідно по Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 №1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загально-освітніх навчальних закладів»

4.16 проводити моніторинг за дотриманням прав дітей, які потерпають від жорстокого поводження, фізичного, економічного чи сексуального насильства та забезпечити ефективну міжсекторальну взаємодію ЛПЗ зі службами у справах дітей, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4.17 забезпечити доступність медичної допомоги для соціально-незахищених верств населення, дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, постраждалим від аварії на ЧАЕС;

4.18 забезпечити подальший розвиток паліативної та хоспісної допомоги.

4.19 забезпечити удосконалення роботи амбулаторно-поліклінічної служби, широке впровадження стаціонарозамінних технологій, ведення диспансерного нагляду за здоровими і хворими людьми;

4.20 налагодити активну співпрацю із засобами масової інформації з питань підвищення санітарної культури населення, пропаганди щодо необхідності проведення профілактичних щеплень, попередження дитячого травматизму.

4.21 забезпечити 100% охоплення ревакцинацією проти дифтерії та правця підлягаючого контингенту дорослого населення, включаючи працівників ввірених закладів.

4.22 забезпечити виконання Закону України від 21.10.2009р. № 1658-УІ "Про затвердження загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 рр.";

4.23 вжити вичерпних заходів щодо посилення епіднагляду за внутрішньо лікарняними інфекціями

4.24 забезпечити приведення приміщень ЛПЗ до вимог діючої нормативно-правової документації.

4.25 забезпечити ефективне та раціональне використання бюджетних коштів відповідно до виділених асигнувань, не допускаючи будь-якої дебіторської та кредиторської заборгованості.

4.26 привести показники з мережі, штатів і контингентів бюджетних установ відповідно до розмірів коштів, передбачених на їх утримання. При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та індексацію грошових доходів населення

4.27 проводити споживання енергоносіїв у фізичних обсягах в межах кошторисних призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на рік з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв не менше, ніж на 20 відсотків.

4.28 проводити щомісячний моніторинг споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках. Забезпечити оперативне проведення розрахунків за енергоносії та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості з оплати вищезазначених послуг.

4.29 забезпечити збільшення надходжень за надані установами платні послуги, залучення позабюджетних коштів та активізувати інвестиційну діяльність.

забезпечити проведення робіт з «доступності середовища», енергозбереження, охорони праці.

4.30 забезпечити своєчасне проведення акредитації медичних закладів області та ліцензування усіх видів діяльності, згідно з вимогами чинного законодавства;

4.31 забезпечити укомплектованість лікарськими кадрами та молодшими медичними спеціалістами закладів первинної ланки охорони здоров’я, особливо сільської місцевості, фтизіатричної служби, закладів сімейної медицини.

4.32 проводити разом з органами місцевого самоврядування роботу щодо забезпечення молодих спеціалістів належними житлово-побутовими умовами під час навчання в інтернатурі та подальшій роботі ( Указ Президента України від 19.03.99 р. № 262 «Про підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості»)

4.33 забезпечити формування автоматизованої бази даних медичних та науково-педагогічних працівників лікувально-профілактичних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації області;

4.34 забезпечити проведення ефективної кадрової політики та працевлаштування в лікувально-профілактичні заклади молодих спеціалістів з дотриманням вимог діючого законодавства;

4.35 вжити ефективних заходів спрямованих на запобігання корупційних і злочинних проявів у лікувально-профілактичних закладах області;

4.36 забезпечити об’єктивний, своєчасний і всебічний розгляд звернень громадян на всіх рівнях надання медичної допомоги. Вжити заходів до дотримання медичними працівникам норм медичної етики та деонтології;

4.37 взяти під особистий контроль дотримання основних принципів соціального і правового захисту медичних працівників, передбачених чинним законодавством та проведення постійного моніторингу стану здоров’я медичних працівників, попередження випадків їх професійної захворюваності та передчасної смертності;

  1. реорганізувати проведення масової санітарно–освітньої роботи серед населення стосовно здорового способу життя та широке висвітлення діяльності лікувально-профілактичних закладів у засобах масової інформації;

  2. сприяти формуванню громадських рад з питань охорони здоров'я.

 1. Заступникам начальника ГУОЗ ЛОДА О.Середі, І.Микичак, О.Малоїду, А.Голдуну на виконання Рішення колегії видати відповідні накази ГУОЗ ЛОДА.

 2. Інформацію про хід виконання рішення Колегії заслухати на засіданні Колегії ГУОЗ та щоквартально заслуховувати на апаратних нарадах головного управління охорони здоров‘я.

 3. Контроль за виконанням рішення доручити голові колегії – начальнику головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА В.Кімаковичу.Голова колегії Віктор КІМАКОВИЧ


Секретар колегії Віра СЕМЕРЯКСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації