Поиск по базе сайта:
Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів icon

Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Скачати 250.79 Kb.
НазваПро затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Дата конвертації22.11.2013
Розмір250.79 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ


від 28 липня 2010 року N 327

Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів


 Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" та на виконання Плану національної стандартизації наказую:

1. Затвердити національний стандарт України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 4217:2010 

Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2008, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4217-2002 

2. Затвердити національний класифікатор України з наданням чинності з 1 листопада 2010 р.

ДК 003:2010 

Класифікатор професій
- На заміну ДК 003:2005 


3. Затвердити Зміну N 1 до національного стандарту України з наданням чинності з 1 вересня 2010 р.

ДСТУ ISO 3166-1:2009 

Коди назв країн світу
(ISO 3166-1:2006, IDT) 


4. Скасувати чинність в Україні нормативних документів:

а) з 1 вересня 2010 р. -

ДСТУ ISO 4217-2002 

Коди для подання валют і фондів
(ISO 4217:2001, IDT) 


б) з 1 листопада 2010 р. -

ДК 003:2005 

Класифікатор професій 

5. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

6. ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на першого заступника Голови Арєф'єва В. В.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова  

О. В. Поволоцький Зміни та доповнення до Класифікатора професій 2010 рокуВідповідно до Положення "Про ведення Державного класифікатора ДК  003:2005 "Класифікатора професій" (ДСТУ 3739-98) ДУ НДІ соціально-трудових відносин в період з 4 серпня 2008 року (дата затвердження Зміни №3 до Класифікатора) по 10 грудня 2009 року (дата подання матеріалів на погодження до Мінпраці України) проведено роботи із підготовки проекту чергової Зміни №4 до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" (далі – КП). Після проведення експертизи проекту фахівцями Мінпраці України та його погодження керівництвом Міністерства, проект Зміни №4 наприкінці минулого року було подано до Держспоживстандарту України на затвердження. 

У свою чергу, Держспоживстандарт України розглянув та погодив проект Зміни №4 до КП (лист Держспоживстандарту до Мінпраці України від 05.03.2010 за №1957-1-4/19). Поряд з цим, виходячи з того, що обсяг вище означеної зміни перевищує 20,0% від обсягу тексту документа (КП), то згідно з вимогами розділу 6 та пункту 7.4. ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", Держспоживстандарт рекомендував переглянути та перевидати, з урахуванням Зміни №4 КП. Наказом Держспоживстандарту від 28 липня №327 затверджено ДК 003:2010 з наданням йому чинності з 1 листопада 2010 року.

Таким чином, чергова Зміна №4 відображена у ДК 003:2010 "Класифікатор професій", реалізація якого відбувається через видавництві «Соцінформ» Міністерства праці та соціальної політики України з 1 жовтня 2010 р. 
^

1. Загальна інформація


На підставі пропозицій 47 Користувачів (центральних органів виконавчої влади, галузевих об'єднань роботодавців, професійних асоціацій, інших органів державного управління) та з урахуванням частини затверджених положень (структура, кодування, підходи щодо інтеграції, окремі описи розділів та класів тощо) проекту нової версії Міжнародної стандартної класифікацій занять (ISCO-08) Зміною №4 до КП внесено 9745 позицій змін та доповнень, з яких 9412 позицій (96,6%) припадають на більш повне приведення КП до міжнародної стандартної професійної кваліфікації. Левова частка цих змін припадає на усунення 5-ти значного кодування груп, підгруп та назв професій у 5,7 та 8 розділах КП. Мова йде про угрупування, де після крапки п’ятим знаком (1,2 та 3) "розводилися" професійні назви робіт різної складності та кваліфікації (низької, середньої чи високої). Після цих змін Користувач повинен застосовувати назву узагальненої групи робітничих професій (професійних назв робіт) із 4-ма знаками, а складність робіт та рівні кваліфікацій визначати у внутрішніх (посадові інструкції) та галузевих чи міжгалузевих (кваліфікаційні характеристики) професійних стандартах.

Слід зазначити, що саме такий підхід застосовує більшість країн світу, яка приділяє належну увагу розвитку професійно-кваліфікаційної сфери.

Якщо "виключити" означені вище позиції то в Зміні №4 "залишиться" 332 позиції, а саме:

  • скасування 13 професійних назв робіт, з яких 2 (3115 "Механік маяка" та 3113 "Електромеханік маяка") – як застарі, а 11 – для подальшої зміни коду КП;

  • зміна професійних назв робіт у зв’язку з уточненням та деталізацією професійних назв робіт – 41 позиція;

  • внесення 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій;

  • зміна 14 назв класифікаційних угрупувань;

  • внесення 17 нових класифікаційних угрупувань.
^

2. Функціональний та освітньо-галузевий аналіз частини Зміни №4


За укрупненими видами економічної діяльності 301 позиція змін до КП, зініційованих Користувачами стосовно скасування, зміни назви чи коду, внесення нових професійних назв робіт таким чином:

Вид економічної діяльності за Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено

Усього

1

2

3

4

5

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

-

-

13

13

Обробна промисловість

-

6

14

20

Виробництво електроенергії, газу та води

-

-

15

15

Будівництво

-

-

9

9

Оптова та інші види торгівлі

-

-

3

3

Готелі та ресторани

-

-

3

3

Транспорт

5

-

16

21

Фінансова діяльність

-

10

1

11

Операції з нерухомістю, здавання під наймом та послуги юридичним особам

2

13

94

109

Державне управління

1

1

13

15

Освіта

-

1

1

1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

2

-

10

12

Колективні та особистісні послуги

3

6

30

39

Екстериторіальна діяльність

-

-

1

1

Наскрізні професії для усіх видів економічної діяльності

-

5

24

29

Разом

13

41

247

301

Таким чином, найбільше змін до КП за поданням Користувачів внесено за такими видами економічної діяльності як "Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам" (в основному за рахунок внесення нових професій наукової, дизайнерської діяльності, послуг із захисту та збереження інформації тощо) та "Колективні та особистісні послуги" (переважають нові професії сфери відпочинку, фітнесу, перукарської діяльності тощо).

За освітньо-кваліфікаційними рівнями та кваліфікаційними вимогами зміни різняться таким чином:

Освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні вимоги

Скасовано чи включено для зміни коду

Змінено назву

Внесено

Усього

Магістр

-

3

56

59

Спеціаліст

3

4

34

41

Бакалавр

3

4

46

53

Молодший спеціаліст

3

22

17

42

Кваліфікований робітник

3

2

51

56

Без вимог до професійної підготовки

-

2

2

4

Інше*

1

4

41

46

Разом

13

41

247

301

* До цієї групи увійшли професійні назви робіт розділу 1 КП "Законодавці, вищі службовці, керівники, менеджери (управителі)", до яких висуваються різні, у т.ч. змішані та з наявним стажем роботи кваліфікаційні вимоги.

 Таким чином, найбільше змін стосується професій із освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", "кваліфікований робітник" та "бакалавр".

За розділами КП частина змін, що аналізується, розподіляється на: 

Назва розділу КП

Скасовано чи включено для зміни коду КП

Змінено назву

Внесено

Усього

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

1

4

41

46

Професіонали

-

5

96

101

Фахівці

8

7

52

67

Технічні службовці

1

21

5

27

Працівники сфери торгівлі та послуг

3

2

9

14

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальсьва

-

-

1

1

Кваліфіковані робітники з інструментом

-

-

20

20

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

-

-

21

21

Найпростіші професії

-

2

2

4

Разом

13

41

247

301

Таким чином, найбільше змін внесено до розділів КП «Професіонали» та «Фахівці».
^

 3. Деталізована інформація щодо змін та доповнень професійних назв до КП, зініційованих Користувачами.


Скасовано та вносяться Зміною 4 із новими кодами КП 11 професійних назв робіт, а саме:

Найменування професійних назв робіт

Зміна коду КП

Учений секретар

з 1229.7 на 1237.2

Технолог електронних мультимедійних видань

з 3119 на 2149.2

Шапітмейстер

з 3142 на 3474

Асистент дресирувальника морських тварин

з 3227 на 3212

Лаборант (ветеринарна медицина)

з 3227 на 3212

Технік ветеринарної медицини

з 3227 на 3212

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

з 3431 на 2419.3

Декоратор вітрин

з 4190 на 5312

Кухар судновий

з 5123 на 5122

Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт)

з 5123 на 5129

Чистильник приміщень (клінер)

з 5139 на 5129

Серед 41 зміненої назви роботи ( при збереженні за ними кодів КП) можна виділити такі:

Є/Має бути

Код КП

Найменування професійних назв робіт

Є

1237.1

Головний художник-конструктор (дизайнер)

Має бути

1237.1

Головний дизайнер (художник-конструктор)

Є

2441.2

Член спостережної ради

Має бути

2441.2

Член спостережної (наглядової) ради

Є

2145.2

Будівельник кораблів

Має бути

2145.2

Будівельник суден

Є

3417

Аукціоніст

Має бути

3417

Аукціоніст (ліцитатор)

Є

4111

Стенографістка

Має бути

4111

Стенографіст

Є

4115

Секретар-стенографістка

Має бути

4115

Секретар-стенографіст

Є

4121

Конторський службовець (аудит)

Має бути

4121

Конторський (офісний) службовець (аудит)

Є

4142

Листоноша

Має бути

4142

Поштар

Є

5161

Парашутист-пожежник

Має бути

5161

Парашутист-пожежний

Є

9132

Кастелянтка

Має бути

9132

Каштелян

17 нових найменувань професійних угруповань мають такий вигляд:

Код КП

Найменування професійних угруповань

1482

Менеджери (управителі) в охороні здоров'я

1483

Менеджери (управителі) у соціальній сфері

1493

Менеджери (управителі) систем якості

1494

Менеджери (управителі) екологічних систем

1495

Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки

1496

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності

2424

Професіонали кримінально-виконавчої служби

249

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

2490

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

3227

Допоміжний персонал у галузі ветеринарії

3452

Фахівці кримінально-виконавчої служби

359

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

3590

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

5163

Працівники кримінально-виконавчої служби

7219

Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій

7229

Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників

9419

Інші найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей eкономіки

Із 247 нових, деталізованих та інтегрованих професій, введених до КП  варті першочергової уваги такі, як: 

Код КП

Професійна назва роботи

1

2

1120.1

Голова служби

1120.1

Урядовий уповноважений

1210.1

Голова виконавчого органу акціонерного товариства

1210.1

Голова ліквідаційної комісії

1210.1

Тимчасовий адміністратор

1221.2

Начальник партії лісовпорядної

1225

Начальник (керуючий) їдальні

1226.1

Головний капітан-координатор

1229.1

Головний інспектор

1229.1

Директор Фонду

1229.3

Головний інженер-інспектор

1229.3

Начальник інспекції

1229.7

Генеральний менеджер (управитель)

1229.7

Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)

1235

Начальник відділу

1237.1

Головний учений секретар

1237.2

Учений секретар

1239

Голова комітету

456

Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1474

Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій

1475

Менеджер (управитель) з маркетингу

1482

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я

1483 Менеджер (управитель)

Менеджер (управитель) у соціальній сфері

1493

Менеджер (управитель) систем якості

1493

Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні

1494

Менеджер (управитель) екологічних систем

1495

Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки

1496

Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності

2131.2

Аналітік операційного та прикладного програмного забезпечення

2131.2

Аналітік програмного забезпечення та мультимедіа

2132.1

Науковий співробітник-консультант (програмування)

2139.1

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень)

2141.1

Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст)

2141.2

Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування

2142.2

Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування

2142.2

Технолог (будівельні матеріали)

2144.2

Експерт-поліграфолог

2144.2

Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2149.2

Експерт із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

Ергономіст

2149.2

Консультант із енергозбереження в будівлях

2149.2

Консультант із енергозбереження та енергоефективності

2149.2

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

2149.2

Професіонал із організації інформаційної безпеки

2149.2

Технолог електронних мільтимедійних видань

2213.2

Інженер з проектування систем індустріального рибництва

2213.2

Професіонал з рибальства

2225.2

Лікар-мікробіолог-вірусолог

2229.2

Лікар з лікувальної фізкультури

2229.2

Лікар зі спортивної медицини

2229.2

Лікар-лаборант з клінічної біохімії

2351.2

Консультант з питань здорового способу життя

2411.2

Аудитор систем харчової безпеки

2411.2

Аудитор систем якості

2412.1

Професіолог

2412.2

Експерт із соціальної відповідальності бізнесу

2412.2

Професіонал з розвитку персоналу

2412.2

Фахівець з профорієнтації

2419.2

Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії

2419.2

Консультант

2419.2

Логіст

2419.3

Консультант (в апараті оргнів державної влади, виконкому)

2421.2

Юрист-міжнародник

2441.2

Член виконавчого органу акціонерного товариства

2441.2

Член ревізійної комісії

2446.2

Соціальний аудитор

2452.1

Дизайнер-дослідник

2452.2

Дизайнер графічних робіт

2452.2

Дизайнер інтер’єру

2452.2

Дизайнер меблів

2452.2

Дизайнер мільтимедійних об’єктів

2452.2

Дизайнер одягу

2452.2

Дизайнер пакування

2452.2

Дизайнер промислових виробів та об’єктів

2452.2

Дизайнер тканини

2490

Радник

3111

Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях

3111

Фахівець із нетрадиційних видів енергії

3112

Технік з архітектурного проектування

3113

Технік з експлуатації біоенергетичних установок

3113

Технік з експлуатації вітроенергетичних установок

3113

Технік з екслуатації гідроенергетичних установок

3113

Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок

3117

Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів)

3117

Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів)

3117

Технік-технолог (виробництво чавуну)

3117

Технік-технолог (лиття металів)

3117

Технік-технолог (обробка металів тиском)

3119

Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)

3119

Технік-технолог з виробництва меблів

3132

Фахівець із телекомунікаційної інженерії

3139

Технік з діагностичного устаткування

3142

Капітан-координатор

3212

Технік ветеринарної медицини

3212

Технік мисливського господарства

3212

Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів

3212

Технолог з рибальства

3227

Молодший лікар ветеринарної медицини

3340

Асистент вчителя

3439

Організатор громадських заходів

3439

Фахівець з організації побутового обслуговування

3439

Фахівець з радіаційного та хімічного захисту

3439

Фахівець із організації інформаційної безпеки

3449

Інженер-інспектор

3471

Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства

3475

Інструктор з аеробіки

3475

Фітнес-тренер

3590

Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників

3590

Технік-технолог з виробництва полісахаридів

3590

Технік-технолог з виробництва цукристих речовин

4190

Інтерв’юер

4190

Обліковець

4222

Ресепшіоніст

 Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації