Поиск по базе сайта:
Положення про обласний конкурс проектів виховних справ «Тарас Шевченко І наш край», присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка icon

Положення про обласний конкурс проектів виховних справ «Тарас Шевченко І наш край», присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
Скачати 64.63 Kb.
НазваПоложення про обласний конкурс проектів виховних справ «Тарас Шевченко І наш край», присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка
Дата конвертації22.11.2013
Розмір64.63 Kb.
ТипПоложення

Проект


ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс проектів виховних справ «Тарас Шевченко і наш край»,

присвячений 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка

1. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс «Тарас Шевченко і наш край.» (далі - Конкурс) проводиться в рамках реалізації Заходів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік п.3. «Заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка»

1.2. Співорганізаторами Конкурсу є Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. До його організації та проведення можуть залучатися також інші організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу. До організації Конкурсу не можуть долучитися політичні партії.

1.3. Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет. Оргкомітет повноважний приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням Конкурсу. Оргкомітет представляє на затвердження організаторів Конкурсу склад Журі Конкурсу. Оргкомітет не має права втручатися в роботу Журі та впливати на оцінку робіт.

^ 2. Мета Конкурсу – стимулювати інтерес школярів до постаті Т.Г.Шевченка та сторінок історії і сучасності рідного краю, пов’язаних з іменем Кобзаря та його сучасників, залучення педагогів до використання методу проектів у виховній роботі, учнів – до планування та проведення активної краєзнавчої роботи, використання для цього сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

^ 3. Завдання Конкурсу

 • залучення педагогів та школярів до розроблення та реалізації проектів виховних справ;

 • формування на Львівщині спільнот учнів, педагогів та батьків, захоплених творчою спадщиною Т.Г.Шевченка;

 • узагальнення та розповсюдження досвіду цих спільнот;

 • розвиток читацької компетентності учнів, стимулювання участі учнів в мистецькій та краєзнавчо-дослідницькій роботі;

 • розвиток та поповнення методичної бази в напрямах громадянсько-патріотичного, естетичного та фізичного виховання;

 • популяризація використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української літератури, історії України, художньої культури та ін..

^ 4. Учасники Конкурсу

4.1. У Конкурсі беруть участь педагоги, учні 8 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини та їхні батьки – співрозробники проектів виховних справ. До складу команди, яка бере участь у Конкурсі, можуть входити учні різних вікових категорій і, відповідно, з різних класів.

4.2. Виховна справа повинна бути розрахована на жовтень 2013 р – березень 2014 року і обов’язково передбачати:

 1. Створення інтернет-газети «Шевченко і сучасність»

 2. Розробку сценарію позакласного заходу, присвяченого вшануванню великого Кобзаря (4-5 стор.).

 3. Захід, зініційований самими учасниками конкурсу


^ 5. Умови проведення Конкурсу

5.1. Розробники представляють на Конкурс задуману ними виховну справу, пов’язану з особою та творчістю Т.Г.Шевченка. Вимоги до матеріалів Конкурсу подано у Додатку.

5.2. Учасники конкурсу мають бути розробниками і виконавцями проекту представленої ними виховної справи. Вони повинні уміти сформулювати проблему, на подолання якої буде спрямований їхній проект, пояснити актуальність проекту та аргументувати зроблений ними вибір варіанту розв’язання виявленої проблеми.

5.3. У представленому на конкурс проекті виховної справи має бути вказано як розробники досліджували сутність проблеми, на подолання якої спрямований проект, джерела інформації (матеріали, документи), на основі яких проект було розроблено, план (заходи) подолання проблеми та очікувані результати втілення проекту.

5.4. Окрім проекту виховної справи його розробники мають подати детальний план її виконання, як її буде презентовано класові, школі, місцевій громаді, а також, по можливості, висвітлено в ЗМІ.

5.5. Проект виховної справи та детальний план її реалізації мають бути оформлені згідно з вимогами (Додаток №1) .

5.6. Робоча мова поданих на Конкурс матеріалів – українська.

5.7. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які:

 • містять ненормативну лексику;

 • пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи послуг, політичних партій;

 • є копіями проектів інших авторів;

 • створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну власність;

 • подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс.

5.8. Оформлені відповідно до вимог матеріали надсилаються до Оргкомітету Конкурсу. Члени оргкомітету не можуть бути учасниками Конкурсу. Рішення про реєстрацію матеріалів для участі в конкурсі приймає Оргкомітет. Подані на Конкурс проекти не рецензуються та не повертаються.

5.10. Оргкомітет має право звернутися до учасників Конкурсу за додатковою інформацією з метою об’єктивної оцінки конкурсної роботи.


^ 6. Терміни та порядок проведення Конкурсу

6.1. Термін реалізації проекту, матеріали якого будуть подані на Конкурс, – 1 жовтня 2013 року – 30 березня 2014 року.

6.2. Реєстрація матеріалів на Конкурс проводиться Оргкомітетом з 14 по 25 жовтня 2013 року.

6.3. Конкурс проводиться у два етапи:

  • І етап – з 28 жовтня по 31 жовтня 2013 року - розгляд журі Конкурсу наданих матеріалів та визначення команд-учасників конкурсу, які братимуть участь у другому етапі Конкурсу - підсумковій конференції.

  • ІІ етап – 7 листопада - підсумкова конференція: представлення учасниками Конкурсу проектів виховних справ та планів їх реалізації. Визначення двадцятки лауреатів Конкурсу.

6.4. Нагородження переможців Конкурсу «Днем у Львові» (екскурсії містом, у Національний музей, Картинну галерею, а також перегляд вистави одного з театрів Львова). «День у Львові» – це суботи або неділі листопада і грудня 2013 року (за погодженим з лауреатами Конкурсу графіком).


^ 7. Оцінка робіт та визначення переможців

7.1. Журі Конкурсу оцінює надані Оргкомітетом Конкурсу матеріали на основі самостійно розроблених критеріїв.

7.2. Оргкомітет забезпечує оцінювання Конкурсним журі поданих на Конкурс матеріалів. Кожна робота оцінюється всіма членами Конкурсного журі. Кожен з членів журі оцінює роботу, виставляючи бали за кожним із критеріїв. Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.

  1. Загальні критерії оцінювання матеріалів:

 • Правильне оформлення проекту виховної справи: дотримання вимог до структури та відповідність кожного з структурних елементів своєму призначенню;

 • відповідність змісту проекту виховної справи сформульованій темі, меті та завданням;

 • актуальність та важливість проблеми, що була вирішена завдяки втіленню проекту;

 • узгодженість головних етапів проекту, креативність та оригінальність підходу до розв’язання проблеми;

 • очікувані результати виховної справи;

 • ефективність заходів, які будуть проведені відповідно до проекту;

 • достовірність наданої про виховну справу інформації;

 • масштаби роботи з батьками та громадськістю у рамках проекту;

 • перспективи подальшого розвитку виховної справи;

 • грамотність викладу матеріалів виховної справи;

 • естетичне оформлення матеріалів (кольорове рішення, якість фотографій, логічність розташування тощо).

7.4. Оцінювання робіт проводиться в 2 етапи:

  • На першому заочному етапі Конкурсне журі визначає найкращі матеріали (паперовий опис проекту). Представники команд-переможців першого етапу запрошуються до участі у конференції.

  • На другому етапі за результатами представлення на конференції членами команд-переможців першого етапу своїх проектів виховних справ та планів їх реалізації журі Конкурсу обирає переможців.

7.5. Кількість проектів-переможців першого та другого турів визначає Журі Конкурсу разом з Оргкомітетом.

7.6. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню.


^ 8. Підведення підсумків та нагородження учасників Конкурсу.

8.1. Всі команди – учасники Конкурсу нагороджуються дипломами учасників Конкурсу.

8.2. Команди, учасники конференції, нагороджуються Дипломами лауреатів Конкурсу.

8.3. Команди, які посіли І, ІІ та ІІІ місця, отримують Дипломи лауреатів Конкурсу та нагороджуються «Днем у Львові».


^ 9. Авторські права

9.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і дозвіл на публікацію в рамках Програми.

9.2. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором.

9.3. Усі спірні питання щодо авторських прав вирішуються згідно з діючим законодавством України.

9.4. Подаючи роботу на конкурс, учасник гарантує дотримання законодавства України про інтелектуальну власність.


^ 10. Фінансування конкурсу

10.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел Заходів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

10.2. Витрати на пересилання робіт та участь у фіналі Конкурсу беруть на себе учасники. 10.3. Призовий фонд «День у Львові» формується за рахунок коштів, передбачених Заходами Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2013 рік. Витрати на приїзд до Львова та харчування у місті – за рахунок команди.


11. Прикінцеві положення.

Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та умови Конкурсу.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації