Поиск по базе сайта:
Планування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи. Планування icon

Планування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи. Планування
НазваПланування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи. Планування
Сторінка1/8
Дата конвертації22.11.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Методичний кабінет відділу освіти

СЗШ І-ІІІ ступенів №3 імені Тараса Шевченка м.Яворова


Планування виховної роботи у школі

(на допомогу педагогам-організаторам

загальноосвітніх закладів)


Яворів 2010


Методичні матеріали щодо надання допомоги педагогам-організаторам з питання планування виховної роботи


Укладачі:

Каліцінська Г.М., методист відділу освіту.

Вербенець Г.Д., заступник директора школи з навчально-виховної роботи


Комп’ютерний набір та верстка:

Бісик Б.М.

ВСТУП

Завдання сучасної школи щодо формування творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових підходів до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.

Зрозуміло, що успіх виховного процесу залежить, в першу чергу, від вихователя, його високої культури, професійної компетентності. Але однією з важливих умов здійснення комплексного підходу до організації виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є планування. Зараз важко уявити життєдіяльність навчального закладу без його перспективного і календарного плану роботи, плану підготовки і проведення загальношкільного заходу, робочого плану керівника закладу, його заступників, плану роботи з батьками та учнівським самоврядуванням, плану виховної роботи у класі тощо.

^ Планування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи.

Планування - це спільна діяльність усіх учасників виховного процесу з визначення цілей, змісту та способів організації виховного процесу і життєдіяльності колективу школи, організаторів і учасників намічених справ, термінів їх проведення.

Щоб діяльність усіх учасників планування була цілеспрямованою, упорядкованою та ефективною, необхідно спланувати спільну роботу з розробки перспективного плану виховної роботи. Для цього вчитель повинен володіти інформацією про те, як буде проходити загально шкільне планування виховної роботи.

Основою для планування може і повинен стати аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік. Підхід до проведення такого аналізу може бути описовий, полярно-оцінювальний, системний, проблемний і особистісно - зорієнтований.

При описовому підході описуються, аналізуються події та явища, які відбуваються у життєдіяльності класу.

При полярно-оцінювальному - перш за все виділяються, аналізуються позитивні та негативні моменти у життєдіяльності класу, результати навчально-виховного процесу, з'ясовуються принципи.

^ Системний підхід передбачає цілісний аналіз педагогічного процесу у сукупній єдності та взаємодії усіх його компонентів: суб'єктів, цілей, змісту, засобів (форм, методів, прийомів), результатів діяльності. При цьому робиться акцент на ключових моментах педагогічного процесу, які вважаються пріоритетними в період життєдіяльності класу, що аналізується.

При проблемному підході відбувається виокремлення, аналіз та структурування проблем і протиріч педагогічного процесу.

При особистісно - орієнтованому підході акцент в аналітичній діяльності робиться на розвитку особистості дитини; становленні та проявах індивідуальних особливостей учнів; особистісних досягненнях учнів; формуванні у класі та навчальному закладі сприятливого оточення для розвитку учнів; функціонуванні системи медико-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку учнів.

На даному етапі планування виховної роботи можуть бути здійснені такі дії:

^ 1. Попереднє планування життєдіяльності учнівського колективу на новий період з учнівським та батьківським активом, під час якого важливо розширити коло розробників плану, захопити активістів із числа учнів та батьків перспективами справ, що відбудуться у новому році, і заручитися їхньою підтримкою.

^ 2. Організація педагогічного супроводу колективного планування, яка створює умови для його успішного здійснення. Для цього необхідно:

а) попередньо домовитися з консультантами школи, класу про час, місце та зміст консультації;

б) організувати своєчасне інформування і взаємодію організаторів та учасників планування;

в) допомогти ведучим у підготовці до збору-старту і проведенню захисту ідей та пропозицій у план роботи;

г) провести інструктаж керівників мікрогруп про хід, терміни та передбачені
результати колективного планування, прийоми і засоби організації роботи мікро груп (як діяти, щоб досягти найкращого результату);

д) надати допомогу відповідальним за окремі напрями у роботі з планування.

3. Здійснення класним колективом перспективного планування життєдіяльності у класі, яке доцільно розділити на кілька періодів:

I період - збір-старт колективного планування;

II період - консультації зі знавцями;

III період - розвідка справ;

IV період - захист ідей та пропозицій у річний план;

V період - складання плану життєдіяльності класу;

VI період - обговорення підсумків колективного планування.

^ Зміст, форми і структура плану виховної роботи.

При плануванні виховної роботи поряд із зазначенням цілей, форм і засобів виховання учнів необхідно знайти оптимальний варіант змісту, форми і структури плану роботи на навчальний рік або півріччя. Вибір того чи іншого варіанту плану залежить від теоретичних уявлень педагога про сутність, закономірності та роль виховання у розвитку особистості дитини, від досвіду та традицій педагогічного колективу у плануванні та організації виховної діяльності, від особистого педагогічного досвіду .

Зміст плану повинен бути спрямований на формування у дітей та учнівської молоді особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя.

У практиці зустрічаються різні види педагогічного планування. Робочим планом є календарний або перспективний план виховної роботи, яки й охоплює відповідний проміжок часу і містить таку інформацію, як перелік запланованих справ, терміни їх проведення, прізвища організаторів заходів.

Структура плану може включати такі розділи:

 1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

 2. Цілі та завдання виховної діяльності.

 3. Психолого-педагогічна характеристика учнівського колективу

 4. Основні напрями та справи .

 5. Індивідуальна робота з учнями.

 6. Робота з батьками.

 7. Вивчення стану та ефективності виховного процесу .


Планування –це справа творча, тому його автор має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання у повсякденній роботі.


З а т в е р д ж у ю :

Директор школи ___________

„___”______________ 2009р.


План

виховної роботи

СЗШ І-ІІІ ступенів

на ----------------- н. р.

Підсумки виховної роботи

за 2007-2008 н. р .


Вивчення стану виховної роботи у 2007-2008 н. р. засвідчує, що виховний процес у школі здійснюється згідно до прийнятих державних програм:

1.Національної програми патріотичного виховання населення ,формування здорового способу життя ,розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

2.Указу Президента України „ Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми „Діти України” на період до 2005 р.”

3. Національної програми відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 р.

згідно принципів концепції сучасного українського виховання морально –етичне виховання спрямоване на утвердження принципів загально - людської моралі: правди, справедливості , доброти ,працелюбності, виховання духовної культури особистості ,створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції; військово – патріотичне виховання спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідного краю ,свого народу ,активної громадської позиції;правове виховання покликане забезпечувати виховання поваги до Конституції ,законодавства України, державної символіки , законопослушність, формувати правову культуру; екологічне виховання передбачає формування поваги

до оточуючого середовища , уміння захистити , відновити природний баланс рідного краю; природний баланс рідного краю; спортивне – спрямоване на розвиток в учнів спортивних здібностей ; туристично –краєзнавче прищеплює шанобливе ставлення до культури і звичаїв, традицій українського народу, вихованню поваги до історії рідного краю; трудове виховання розвиває навчальні здібності учнів , уміння правильно спланувати свій робочий час, формувати творчу працелюбну особистість ,виховувати цивілізованого господаря; естетичне виховання сприяє розвитку індивідуальних здібностей і талантів учнів, формуванню високої художньо-естетичної освіченості і вихованості особистості.

Усі вищезгадані види виховної роботи налагоджено у школі. Треба лише зауважити, що одні форми роботи відпрацьовані краще, інші важче втілюються у життя педагогічного і класного колективу. Залежить це і від фаху класних керівників, і від вікових особливостей їх вихованців .

Протягом навчального року класними керівниками 1-11 класів було проведено ряд виховних заходів присвячених життю і діяльності видатних людей України, знаменним датам в історії держави , релігійним святам , актуальним проблемам сьогодення. Зокрема у класних керівників 1-4 класів є багатий досвід у проведенні таких форм виховання ,як морально-етичне, екологічне, патріотичне , правове, Вже традиційними стали проведення у молодших класах ранків: „Осінній бал”, „Свято Миколая”, „Новорічне свято”, „Свято Матері”, „Свято Букварика”, „Прощай початкова школа”.

Виховні заходи ,що проводяться у початковій школі змістовні, збагачені елементами народної педагогіки ,знаннями історії ,

літератури, краєзнавства, музики і хореографії. Особливої уваги заслуговують „Свято рідної мови” ( ), літературно-музична композиція присвячена до дня народження Л.Українки ( .)

Не залишилися поза увагою і учні середньої і старшої ланки. З ними теж було проведено ряд заходів ,що сприяють їхньому духовному зросту. Учні 9-11 класів прийняли участь у районному туристичному зльоті .). Учні 6-а класу під керівництвом ----- продовжили роботу самодіяльного драматичного гуртка міні-виставою „На святого Миколая” за І.Франком і продемонстрували свою роботу перед учнями 6-11 класів у грудні, а в березні відбувся урочистий вечір присвячений Кобзарю. Учні 9-10 класів разом із вч. географії не оминули своєю увагою і трагічного долі Чорнобиля . Учасники вокально-хореографічної студії „Дитинство” (худ. керівник ) вдало виступали на заходах шкільного, міського, районного масштабу, а в лютому відзначили 6-тиріччя студії у РНД „Сокіл”

Не гаяли часу і спортивні команди школи з баскетболу, футболу, тенісу, шахів та шашок .Протягом усього навчального року вони захищали честь школи і виборювали призові місця на рівні району та області

Упродовж навчального року класні керівники тісно співпрацювали з батьками учнів. Систематично проводились класні та загально шкільні батьківські збори, відбувались зустрічі з представниками медичних установ, правоохоронних органів, духовенством.


^ Завдання і напрямки виховної роботи на 2008-2009 н.р.


1. У процесі виховної роботи з учнями використовувати особистісно-зорієнтований підхід, суттєвими ознаками якого є навчання й виховання особистості (саме особистості, а не учня, школяра) на засадах індивідуалізації. А це створення умов для творчості, саморозвитку та самовиявлення, це вироблення бажання і вміння завжди бути необхідним, корисним суспільству.

2. У виховній роботі керуватись Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі виховання:

- Національною програмою „ Діти України”;

- Загальною декларацією прав людини ;

- Декларацією прав дитини;

- Конституцією України.


3. Забезпечити системний підхід до визначення принципів, форм і методів виховної роботи.


4.Спрямувати виховну роботу на:

- збереження і продовження українських культурно –історичних традицій;

- громадянське, правове виховання, формування громадянської свідомості у школярів.

- розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей та молоді;

- виховання здорового способу життя , розвиток дитячого і юнацького спорту;

- екологічне виховання;

- етичне і естетичне виховання і формування високої гуманістичної культури особистості.


5.Організувати співпрацю з музеями, громадськими організаціями міста.


І РОЗДІЛ. ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО –ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ


^ СОЦІАЛЬНІ ДАНІ^ Загальна к-ть учнів

1-4 класи

5-6 класи

7-9 класи

10-11

Початок року

Кінець

року

Початок

року

Кінець

року

Початок

року


Кінець

рокуПочаток

року


Кінець

року


Початок

рокуКінець

Року
^ Соціальні дані

Кількість


Соціальні дані


Кількість

Кількість


П


К


П


К

П


К


Діти-сиротиДіти -чорнобильціПеребувають на обліку в школіНапівсиротиДіти –інвалідиМають шкідливі звички

-
БагатодітніСоціальні сиротиМають травми (черепно-мозкові)

-
Неповні сім’ї

(розлучені)МалозабезпеченіДіти з нервово-психічними захворюваннями

-
Неблагополучні сім’ї«Складні» учні (педагогічно важкі)Обдаровані діти

-

Погоджено ------------ Затверджено ---------------

Голова ПК директор школи


^ ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ СЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 ім.Т.ШЕВЧЕНКА м.ЯВОРОВА НА 2008-2009 н.р.№п\п

Дні тижня


Назва гуртка


понеділок

вівторок

середа

четвер

п′ятниця

субота^ Дані про підбір та розстановку кадрів класних керівників

п\п

Клас

Прізвище, ім'я, по батькові

класного керівника

Який предмет викладає

^ Стаж роботи


Категорія


Дом.адреса

ТелефониПо спец.

Кл.кер.^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО І УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ


п\п

Зміст роботи

Дата

Відповідальні

1

Координація плану позакласної та позашкільної виховної роботи з планами роботи позашкільних установ , закладів культури
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

2

Проведення наради-інструктажу класних керівників, вихователів з питань планування позакласної виховної роботи з учнями класу.
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

3

Вивчити медичні карти учнів ,зарахованих до школи.
Медсестра

4

Здійснити психолого-педагогічний аналіз з метою виявлення учнів, схильних до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, куріння
Класні .керівники

Соціальний педагог

5

Складання особистого календарного плану роботи на І семестр, узгодження його з планами роботи соціального педагога, шкільного психолога.
Заступник директора

Педагог–організатор

6

Поновити списки дітей із малозабезпечених сімей „чорнобильців” та дітей, які залишились без батьків.
Заступник директора

Педагог–організатор

7

Провести благодійні акції, кошти від яких спрямувати на матеріальне забезпечення дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування.
Педагог–організатор ,

Класні .керівники

8

Провести психо-діагностичне обстеження учнів 1-х класів.
психолог

9

Допомога органам учнівського самоврядування та дитячо-юнацьких організацій у розв’язанні організаційних питань, плануванні роботи.
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

10

Розробка розкладу роботи гуртків, факультативів. Допомога керівникам гуртків у плануванні роботи.
Заступник директора


11

Проведення індивідуальної роботи з учнями, сім’ями, які потребують особливої уваги.
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

12

Підготовка проекту наказу „Про заходи щодо профілактики і попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх”
Заступник директора

Педагог–організатор

13

Участь у підготовці і проведенні учнівських та батьківських зборів.
Заступник директора

Педагог–організатор

14

Разом з класними керівниками проаналізувати зайнятість учнів у позаурочний час.

Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

15

Підготовка та проведення першого засідання методичного об’єднання класних керівників.
голови методоб′єднань

16

Вивчення стану виховної роботи в 9,11 класах. Аналіз на засіданні методичного об’єднання класних керівників.
Заступник директора


17

Обстеження умов життя дітей-сиріт, напівсиріт та тих, що живуть у сім’ях, де батьки позбавлені батьківських прав.
Педагог–організатор ,

Класні .керівники

18

Вивчення стану виховної роботи у 8, 10 класах.19

Проведення другого засідання методичного об’єднання класних керівників, вихователів.
Заступник директора


20

Скласти план проведення зимових канікул. Надання необхідної допомоги проблемному контингенту дітей в організації дозвілля.
Педагог–організатор ,

Класні .керівники

21

Вивчення стану виховної роботи в 7-х класах.
Заступник директора


22

Організація виконання плану роботи на зимові канікули.
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

23

Коректування та узгодження планів роботи на ІІ семестр з класними керівниками. Складання особистого календарного плану на ІІ семестр.
Заступник директора

Педагог–організатор ,

Класні .керівники

24

Проведення третього засідання методичного об’єднання класних керівників.


25

Допомогти органам учнівського самоврядування спланувати роботу на ІІ семестр.26

На нараді при директорі заслухати звіти деяких класних керівників про їхню роботу з учнями, схильними до правопорушень та дітьми-сиротами, напівсиротами і дітьми з багатодітних сімей.27

Святкування Міжнародного жіночого дня.28

Проведення четвертого засідання методичного об’єднання класних керівників.29

Разом з бібліотекарем, учителем музики напрацювати плани проведення Всеукраїнського тижня дитячої книги та тижня музики.30

Забезпечення належної допомоги в організації та проведенні звітів та виборів до органів учнівського самоврядування.31

Проведення профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму.32

Розпочати підготовку до святкування Дня Перемоги, свято Матері, Родини, свята останнього дзвоника, творчого звіту школи.33

Підготувати та провести підсумкове засідання методоб’єднання класних керівників – творчий звіт класних керівників.34

Підготувати і провести свято останнього дзвоника.35

Зібрати дані про місце перебування під час канікул учнів, схильних до правопорушень, провести бесіди з їхніми батьками.36

Організація і проведення випускного вечора.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

^ Зміст роботи

Класи

Відповідальні

Примітка


00.09 – 00.09

Свято Першого дзвоника

Перший урок на тему: « Моя Батьківщина – Україна»,

« Степан Бандера – символ і людина»

00.09 – 00/09

Початок загальношкільної акції „Господар” (конкурс на краще класне приміщення).

Конкурс малюнків: „Мій край – моя історія жива”.

Інформаційно-просвітницькі бесіди :

Години спілкування : ( за планом кл.керівників)

00.09 – 00.09

Краєзнавча екскурсія: музей О.Маковея

Випуск настінної газети.

Години спілкування

Інформаційно-просвітницькі бесіди : ( за планом кл.керівників) - Різдво Пресвятої Богородиці;

00.09 – 00.09

До всесвітнього Дня туризму – Районний туристичний зліт.

краєзнавча екскурсія „Золоте кільце”, по замках Західної України.

Інформаційно-просвітницькі бесіди

- перемога військ Богдана Хмельницького під Пилявцями

- Роздвиження Чесного Хреста (27.09)

До дня народження В.О.Сухомлинського, видатного педагога.

- випуск настінного газети;

- книжкова виставка;

- конференція.


00.10 –0010

День освітян:

- урочистий вечір;

- випуск святкового номеру стінної газети.

- привітання вчителям-пенсіонерам.

Інформаційно-просвітницькі бесіди:

- Всеукраїнський день бібліотек (30.09);

- міжнародний день музики (1.10).

00.10 – 00.10

І етап конкурсу „Таланти твої, Україно”. Конкурс художньої самодіяльності „Сурми звитяг”, присвячені 65-й річниці створення УПА.

Посвята в старшокласники.

КВК між учнями дев’ятих класів.

00.10 – 00.10

Заходи щодо відзначення 67-ї річниці створення УПА:

- учнівська конференція „Сторінками історії”;

Тиждень „Здоров’я”.

- „Міцна сім’я – міцна держава”;

- „Природа і здоров’я” – краса рідного краю”;

- конкурс на кращий малюнок, вірш.

00.10 – 00.10

Спортивний фестиваль „ Веселі старти ”

Правовий практикум „Я і конфлікт”

Розважальний вечір для старшокласників.

Інформаційно-просвітницькі бесіда:

- Міжнародний день ООН.

00.11 – 00.11

До дня української писемності (9.11) „О, мово рідна! Хто без тебе я?”

Інформаційно-просвітницькі бесіди

- День проголошення ЗУНР (1.11);

- День української писемності;

00.11 – 00.11

Краєзнавчі екскурсії в Розточчя та історико-духовні місця нашого краю Страдч, Крехів, Гошів.

Інформаційно-просвітницька бесіда

- До Дня пам’яті жертв голодомору (22.11)

00.11 – 00.11

Зустріч з працівниками правоохоронних органів

Диспут: Чи має прво учень на особисте життя”

Зустріч із священиком „ Закон і християнська мораль”

00.12 – 00.12

До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: загально шкільна акція „СНІД – чума ХХ століття ”.

- зустріч з лікарем-гінекологом; наркологом

- випуск наочної агітації (газет, плакатів, малюнків);

- соціодослідження: „Що ти знаєш про СНІД?”

До Дня Збройних сил України:

Інформаційно-просвітницькі бесіди

- День Збройних сил України;

- День народження Романа Шухевича, генерал-хорунжого армії УНР.

00.12 – 00.12

участь у І турі фестивалю „Різдвяні канікули”

Свято апостола Андрія Первозданного: „Андріївські вечорниці”.

До свята св. Миколая:

- ранки;

- благочинна акція: „Сирітське деревце? (збір коштів для дітей сиріт).

Зустріч з психологом „Є проблема!”

00.12 – 00.12

Підсумок акції „Господар” за І семестр.

Новорічні ранки, вечори
^ Попередження правопорушень та бездоглядності дітей


п\п

Зміст роботи

Дата


Відповідальні

Примітка

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Створення Ради профілактики правопорушень та злочинності серед учнів.


Виявити та облікувати дітей, схильних до правопорушень, наркоманії, пияцтва, бродяжництва.


Провести тиждень правових знань.


Вивчати індивідуально-психологічні особливості учнів, вивчати умови їх життя в сім’ї, встановлювати довірливі відносини з педагогічно запущеними дітьми, надавати їм допомогу.


Залучати медичних працівників до консультування учнів, батьків, педагогів з проблем формування і розвитку особистості школяра.


Розробити план лекторію для батьків з питань профілактики правопорушень.


Організувати виступ працівників кримінальної міліції, прокуратури на тему: „Ти і закон”, „Особиста відповідальність”.


Практикувати ділові ігри з правового виховання.
^ Розвиток особистості учня


п\п

Зміст роботи

Дата


Відповідальні

Примітка

1.


2.


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13Кожного семестру проводити класні батьківські збори, на яких розглядати питання про навчання і виховання дітей, знайомити батьків з успіхами учнів класу.


В виховних планах роботи класних керівників передбачити роботу з батьками по питаннях:

- координація виховної роботи в школі і вдома;

- фізичний розвиток і зміцнення здоров’я дітей;

- розвиток навиків розумової праці і виконання режиму дня;

- робота батьків з трудовому вихованню дитини.


Організувати консультаційну психолого-педагогічну службу з наданням допомоги батькам у вихованні дітей, координації дій школи і батьків, вирішенні конфліктних ситуацій.


Проводити профілактичні бесіди з батьками учнів, схильних до правопорушень.


Вивчати умови сімейного виховання школярів, соціально-професійного стану батьків.


Продовжити роботу батьківського університету педагогічних знань.


Визначити останню п’ятницю кожного місяця для проведення зустрічі батьків з дирекцією школи, учителями-предметниками.


Посилити роль батьківської громадськості в відродженні і розвитку української національної школи.


Залучати батьків школярів до участі в шкільних, класних, позаурочних заходах, надання консультативної допомоги керівникам гуртків.


Спланувати роботу батьківського комітету школи і надавати практичну допомогу голові комітету в роботі.


Дирекції школи та батьківському комітету широко практикувати індивідуальні форми і методи роботи з кожною сім’єю.


Провести предметні тижні:

 • історії, правознавства;

 • географії;

 • зарубіжної літератури;

 • англійської мови;

 • математики, фізики;

 • української мови і літератури;

 • хімії, біології;

 • музики.


Провести творчий звіт школи перед батьками на тему: „Взаємозв’язок школи, сім’ї і громадськості – основ успіху в вихованні підростаючого покоління”.


^ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації