Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сторінка1/8
Дата конвертації22.11.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Нововодолазької районної

державної адміністрації

_________________ Л.М.Іващенко

______”_____________2013 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нововодолазької районної ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи протокол від 11.06. 2013 № 6

Голова ради школи _______ О.М. Макаренко


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол від 10.06.2013 № 7

Голова педагогічної ради

__________Л.М.Куценко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нововодолазької районної ради Харківської області

на 2013 / 2014 навчальний рік

І. Загальні засади

Навчальний план Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області (далі – школи) на 2013/2014 навчальний рік складено з урахуванням:

Законів України:

«Про загальну середню освіту»(зі змінами);

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Постанов:

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24» (для 10-11–х класів);

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо – математичної освіти на період до 2015 року»;

Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно – комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року».

Державних стандартних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСАН ПіН 5.2.008-01)

Наказів:

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України

06 березня 2002 року за №229/6517;

Міністерства освіти і науки молоді та спорту від 17.08.2012 №921 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128»;

Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»;

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 №354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх закладів Харківської області»;

відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації від 28.05.2013 №245 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району».

Листів:

Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»;

Міністерства освіти і науки України від 16.05.2013 №1/9-324 «Про вивчення курсів духовно - морального спрямування»;

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»,

відділу освіти Харківської районної державної адміністрації від 11.05.2011 №1105 «Про запровадження факультативного курсу «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу»

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 №579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини».

Типових навчальних планів, а саме:

- для учнів 1 – 2 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 2);

 • для учнів 3- 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

 • для учнів 5 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551 (додаток 1 );

 • для учнів 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 (додаток 2);

 • для учнів 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834 (додаток 2);

Для учнів 10-11 класів організоване навчання за універсальним профілем (академічний рівень).

Навчання у школі організовано українською мовою за 5-денним навчальним тижнем.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочі навчальні плани школи на 2013/2014 навчальний рік містять інваріантну і варіативну складову. Інваріантна складова робочого навчального плану включає всі передбачені нормативними документами предмети у повному обсязі годин.

Варіативна частина робочого навчального плану спрямована на:

 • створення умов для розширення і поглиблення знань з математики, української мови, хімії, біології, інформатики, економіки, правознавства, екології, фізики, основ здоров’я, підготовки випускників до ЗНО;

 • здійснення цілісного вивчення навколишнього світу;

 • розвиток і розширення загальної культури учнів;

 • продовження розвитку структури систематичного виховання і освіти;

 • розвиток системи роботи з талановитою молоддю, пошук і розвиток здібностей кожної дитини;

 • формування здорового способу життя.

Години варіативної частини розподілені наступним чином:

1 – 4 класи

За рахунок варіативної складової у початкових класах введено:

додаткові години на:

- предмети інваріантної складової:

 • музичне мистецтво – 1-2 класи – по 0, 5 год. на тиждень – на виконання програм;

 • образотворче мистецтво 1 – 2 класи – по 0, 5 год. на тиждень – на виконання програм;

 • українська мова (читання)(3-4 класи – по 1 год. на тиждень) – на виконання програм

- курси за вибором:

 • поетика (3 клас – 1 год. на тиждень);

 • логіка (4 клас – 1 год. на тиждень);

 • каліграфія (з елементами зв’язного мовлення) (3 - 4 класи – по 1 год. на тиждень).


5 – 9 класи

За рахунок варіативної складової у 5 - 9 класах введено:

додаткові години на:

- навчальні предмети:

 • російська мова – 7 клас - 0,5 год. на тиждень - на виконання програми;

- спецкурси:

 • етика – 5 клас – 0,5 год. на тиждень – на вивчення предметів інваріантної складової;

 • православна культура Слобожанщини – 5,6 класи - по 1 год. на тиждень;

 • «Харківщинознавство» - 8, 9 класи по 1год. на тиждень;

 • світ кімнатних рослин – 8 клас – 0,5 год. на тиждень.

- курси за вибором:

 • синтаксис простого та простого ускладненого речення – 8 клас – 1 год. на тиждень.

- факультативні курси:

 • цікава орфографія - 9 клас – 0,5 год. на тиждень;

 • картографія – 8 клас – 0,5 год. на тиждень;

 • культура мовлення – 8 клас – 0,5 год. на тиждень.


10 -11 класи

У 10 та 11 класі збільшено кількість годин варіативної складової на предмети в межах гранично допустимого навантаження на учня, рекомендованих даним Типовим планом.

Додатковий час на:

- курси за вибором:

 • основи комп’ютерної графіки – 11 клас 1 год. на тиждень;

- спецкурси:

 • фінансова грамотність – 10 клас - 1 год. на тиждень;

 • сучасні офісні інформаційні технології – 10 клас - 1 год. на тиждень;

 • права людини – 10 клас – 1 год. на тиждень;

 • екологія людини – 10 клас – 1 год. на тиждень.

- факультативні курси:

 • профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/ СНІДу – 11 клас - 1 год. на тиждень;

 • фізіологія людини – 10 клас – 1 год. на тиждень;

 • готуємося до ЗНО (математика) – 10 – 11 класи – 1 год. на тиждень;

 • курс теоретичної підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з фізики – 10 -11 класи – 1 год. на тиждень;

 • практикум із синтаксису української мови – 10 -11 класи – 0,5 год. на тиждень;

 • орфографічний практикум - 10 – 11 класи – 0,5 год. на тиждень;

 • розв’язування задач з хімії – 10 – 11 класи – 1 год. на тиждень.

Модулі з трудового навчання:

Клас

Модулі

Кількість годин

5

Блок . Технологія виготовлення виробів з аплікацією

26

 1. Технологія плетіння із бісеру.

20

 1. Технологія виготовлення аплікації із природного матеріалу.

20

6

 1. Технологія виготовлення вишитих виробів.

16

 1. Технологія виготовлення з текстильних і нетканих матеріалів ручним способом.

16

7

 1. Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

16

 1. Технологія оздоблення одягу.

16

 1. Технологія української народної вишивки.

16

 1. Технологія природного землеробства.

16

8

 1. Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

16

 1. Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

16

 1. Технологія української народної вишивки.

16

 1. Технологія оздоблення одягу.

16

9

 1. Технологія оздоблення одягу.

16

 1. Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

16


Модулі з технологій:

Клас

Модулі

Кількість годин

10

Базовий модуль. Проектна технологія у перетворювальній діяльність людини.

12

Варіативний модуль. Технологія вишивання шовковими стрічками.

20

11

Базовий модуль. Проектна технологія у перетворювальній діяльність людини.

12

Варіативний модуль. Технологія виготовлення штучних квітів.

20


Модулі з фізичної культури:

Клас

Модулі

Кількість годин

5 1. Легка атлетика.

30

 1. Гімнастика.

28

 1. Футбол.

23

 1. Баскетбол.

24

6

 1. Легка атлетика.

18

 1. Гімнастика.

14

 1. Футбол.

18

 1. Баскетбол.

20

7

 1. Легка атлетика.

18

 1. Гімнастика.

14

 1. Футбол.

18

 1. Баскетбол.

20

8

 1. Легка атлетика.

16

 1. Гімнастика.

16

 1. Волейбол.

28

 1. Футбол.

16

 1. Баскетбол.

29

9

 1. Легка атлетика.

20

 1. Гімнастика.

23

 1. Футбол.

29

 1. Баскетбол.

33

10

 1. Легка атлетика.

20

 1. Футбол.

25

 1. Баскетбол.

25

11

 1. Легка атлетика.

20

 1. Футбол.

25

 1. Баскетбол.

25


Розподіл годин за семестрами буде здійснено таким чином:

Предмет

Клас


Кількість

годин

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

2

3,5

4

3

Літературне читання

2

3,5

3

4

Українська мова

5

3,5

4

3

Етика

5

0,5

-

1

Алгебра

7

2,5

3

2

Геометрія

7

1,5

1

2

Історія України

8

1,5

1

2

Географія

8

1,5

2

1

Основи здоров’я

8

0,5

-

1

Картографія

8

0,5

1

-

Харківщинознавство (географія)

8

0,5

1

-

Харківщинознавство

(історія)

8

0,5

-

1

Світ кімнатних рослин

8

0,5

1

-

Культура мовлення

8

0,5

-

1

Історія України

9

1,5

2

1

Географія

9

1,5

1

2

Основи здоров’я

9

0,5

1

-

Цікава орфографія

9

0,5

-

1

Харківщинознавство (географія)

9

0,5

-

1

Харківщинознавство (історія)

9

0,5

1

-

Історія України

10

1,5

1

2

Художня культура

10

0,5

1

-

Біологія

10

1,5

2

1

Географія

10

1,5

1

2

Практикум із синтаксису української мови

10

0,5

1

-

Орфографічний практикум

10

0,5

-

1

Історія України

11

1,5

2

1

Людина і світ

11

0,5

-

1

Художня культура

11

0,5

-

1

Астрономія

11

0,5

1

-

Біологія

11

1,5

2

1

Екологія

11

0,5

1

-

Практикум із синтаксису української мови

11

0,5

-

1

Орфографічний практикум

11

0,5

-

1Поділ на підгрупи для вивчення окремих предметів здійснено на основі

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»:


Клас

Кількість учнів

Предмет16

Інформатика

3

30

Українська мова

Англійська мова

Російська мова

5

26

Трудове навчання

Інформатика

7

26

Трудове навчання

9

23

Інформатика

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту ” (зі змінами) 2013/2014 навчальний рік розпочинається 01 вересня 2013 року святом - День знань - і закінчується не пізніше 01 липня 2014 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 02 вересня по 27 грудня 2013 року, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня 2014 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно: осінні з 14 жовтня по 20 жовтня 2013 року, зимові з 30 грудня 2013 року по 12 січня 2014 року, весняні з 07 квітня по 13 квітня 2014 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освіти можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можуть бути проведені в інші терміни або під час навчального року.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах.

Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів буде організовано відповідно до Інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 №1/9-61 таким чином:

- для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

- для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

ДПА проводитиметься відповідно до вимог чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:

Тривалість уроків у школі становить:

- 1 клас – 35 хвилин;

- 2-4 класи – 40 хвилин;

- 5-9 класи – 45 хвилин.

Тривалість перерв у школі становить :

- 1 клас –20 хвилин та 30 хвилин;

- 2-4 класи – 15 хвилин та 25 хвилин;

- 5-10 класи – 10 хвилин та 20хвилин.

Початок занять – о 8.30 щоденно


Директор школи ____________________ Л.М.Куценко

Додаток 1

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1- х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах
1-А

1-Б

Українська мова (навчанняграмоти)

7

7

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

1

1

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Трудове навчання

1

1

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом
19+3

19+3
^ Варіативна складова

1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

^ Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23


Директор школи Л.М. Куценко


Додаток 2

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2- х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах
2-А

2-Б

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

1

1

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом
21+3

21+3
^ Варіативна складова

1

1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

^ Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25Директор школи Л.М. Куценко

Додаток 3

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3-4-х класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


^

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Українська мова

3

3

Українська мова (читання)

2

2

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

Математика

4

4

Я і Україна (природознавство)

1

1

Я і Україна (громадянська освіта)

1

1

Музика

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання (художня праця)

1

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1

Разом

19+3

19+3

Варіативна складова

3

3

Додаткові години на предмети інваріантної складової

1

1

Українська мова (читання)

1

1

Курси за вибором:

2

2

Каліграфія

1

1

Поетика

1

-

Логіка

-

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування часу на заняття з фізичної культури, індивідуальні та групові заняття)

23

23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

70 хв.

90 хв.Директор школи Л.М. Куценко


Додаток 4

складений відповідно до додатка 1

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 03.04.2012 № 409 зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551)


^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5 класу з навчанням українською мовою

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

Українська мова

3,5

Українська література

2

Іноземна мова (англійська мова)

3

Російська мова

2

Світова література

2

Історія України

(Вступ до історії)

1

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство

2

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

25,5+3

^ Варіативна складова

1,5

Додаткові години на:

1,5

Спецкурс:

1

Етика

0,5

Православна культура Слобожанщини

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження

28

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації