Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Просянського навчально виховного комплексу icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Просянського навчально виховного комплексу
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Просянського навчально виховного комплексу
Сторінка1/5
Дата конвертації22.11.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

начальник відділу освіти

Нововодолазької райдержадміністрації


_______________________ Л.М. Іващенко

____” _____________________ 2013 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПРОСЯНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

(ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД)

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради НВК

від 10.06. 2013

протокол №4

Голова ради НВК

_______Г.М. Кулик


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради НВК

від 10.06.2013

протокол №7

Голова педагогічної ради НВК


__________Н.П. Коваленко


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Просянського навчально – виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Нововодолазької районної ради

Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік

І. Загальні положення

Робочий навчальний план Просянського навчально – виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області (далі – навчально-виховного комплексу) складений відповідно до вимог нормативно-правових документів:

-Закону України «Про загальну середню освіту» ( зі змінами);

- Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)

-Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти »;

-Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

-постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778

«Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад »;

- постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 776

«Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24»(для 10-11 класів);

-постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року № 462

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

-постанови Кабінету Міністрів України від 23листопада 2011року № 1392

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561 «Про затвердження Державної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»;

-постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011року № 494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»;

-наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу,класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 р. за № 229/6517;

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128» ;

-наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09. 2009 р. № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі»;

-наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.20011 №58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»;

-інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України:

- «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» від 24.01.2007р.

1/9-36;

- «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 р.

1/9-455;

-"Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні

заклади» від 04.10.2007 № 1/9-583;

-листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»;

-наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 28.05.2013 №354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»;

-наказу відділу освіти Нововодолазької РДА від 28.05. 2013 р. №245 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району»;

- для дошкільного підрозділу робота з дітьми здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Дитина » , Лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 № 1/11 - 11178 ; за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», схваленою рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.03.2012 протокол № 2/4 -2 та затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 21.05.2012 № 604, планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та згідно блочно-тематичного принципу.

- для 1-го класу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток №2);

- для 3 - 4 –х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 2);

- для 5- го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами , внесеними наказом Міністерства освіти і науки від 17.05.2013 №551 (додаток №1);

- для 6 - 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66; (додаток № 2);

- для 10 –го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834; (додаток № 2)

- для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834; (додаток № 6)

Навчання у НВК запроваджено українською мовою за п’ятиденним робочим тижнем.

Для 10 класу запроваджено навчання за універсальним профілем

Для ^ 11 класу продовжується навчання за біолого-хімічним профілем

2-й клас у 2013/2014 навчальному році відсутній.

2. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план дошкільного підрозділу на 2013/2014 навчальний рік складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні, яка забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Робочі навчальні плани НВК на 2013/2014 навчальний рік містять інваріантну і варіативну складову. Інваріантна складова робочого навчального плану включає всі передбачені нормативними документами предмети у необхідному об’ємі. За рахунок варіативної складової у початкових класах введено:

у 1 класі – дадаткові 0,5 годин на вивчення музичного мистецтва та 0,5 годин на вивчення образотворчого мистецтва;

у 3-4 класах - спецкурс «Каліграфія»- по 1 годині на тиждень;

у 3-4 класах - спецкурс «Риторика» - по 1 годині,

у 3-4 класах - спецкурс «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» - по 1 годині на тиждень;

у 5 класі – додаткова 1 година на вивчення Етики та 0,5 година на факультатив «Шкільна риторика »;

у 6, 8 класах спецкурс « Інформатика. Шукачі скарбів. » - відповідно 1 година та 1 година на тиждень та спецкурс 0,5годин у 7 класі «Інформатика» ;

у 8 класі спецкурс «Рідний край» - 0,5 годин, та факультатив «Екологія (аутекологія ) рослин» -1 година ;

у 9 класі спецкурс «Основи медичних знань» - 0,5 годин ;

у 8, 9-х класах по 1 годині забезпечено викладання курсу «Харківщинознавство» за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів із даного предмета до документа про базову загальну середню освіту;

у 10 класі за універсальним профілем ввести курси за вибором:

«Розвязування задач з хімії», «Методи наукових досліджень», « Екологія людини». Факультативи : «Безпека харчування», «Українська мова», «Виразне читання», «Робота з навчальними текстами» відповідно по 1 годині кожен ;

в 10-11 класах на вивчення предмету захист Вітчизни ввести додаткові по 1 годині ;

у 11 класі продовжено вивчення біолого-хімічного профілю та викладання факультативів: «Розвязування задач підвищенної складності з хімії» – 0,5 годин, « Еволюційна біологія» - 2 години ;

в 11 класі на вивчення предмету геометрії ввести додатково 0,5 годин;

у 10-11 класах забезпечено викладання факультативного курсу «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ» по 1та 0,5 годин згідно заяв батьків.


Фізична культура у 5-11 класах вивчається за модулями:

5 клас -легка атлетика - 24 годин

футбол - 26 годин

теніс - 14 годин

гімнастика -36 годин

6клас – легка атлетика -16 годин

футбол - 18 годин

теніс - 10 годин

гімнастика -24 годин

7 клас- легка атлетика-16 годин

футбол - 18 годин

теніс - 10 годин

гімнастика -24годин

8 клас - легка атлетика -24 годин

футбол -26 годин

теніс -14 годин

гімнастика -36 годин

9 клас - легка атлетика-24 годин

футбол - 26 годин

теніс -14 годин

гімнастика -36 годин

10 клас - легка атлетика- 25 годин

теніс -19 годин

гімнастика -24 годин

11 клас- легка атлетика- 25 годин

теніс – 19 годин

гімнастика -24 годин

Трудове навчання у 5 – 11 класах вивчається за модулями:

  1. клас - Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією – 26 годин

  • технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією - 20 годин

  • технологія ремонту та оздоблення одягу – 20 годин.

6 клас - технологія української народної вишивки 16 години

  • технологія приготування страв - 16 години ;

7 клас - технологія оздоблення одягу - 16 години

- технологія вирощування рослин та догляд за ними - 16 години

- технологія приготування страв.

Традиції української народної кухні – 16 години

  • технологія української народної вишивки – 16 години;

8 клас -- технологія оздоблення одягу - 16 години

- технологія вирощування рослин та догляд за ними - 16 години

- технологія приготування страв.

Традиції української народної кухні – 16 години

  • технологія української народної вишивки – 16 години ;

9 клас - технологія української народної вишивки - 16 години

  • технологія приготування страв - 16 години

10 клас – -технологія художньої обробки деревини шляхом випилювання –

20 годин

11 клас - технологія пірографії – 20 годин.


Директор НВК Н.П.Коваленко


^ Розподіл годин за семестрами буде здійснено таким чином:

Предмет

Клас

Кількість

годин

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

5

3,5

3

4

Алгебра

7

2,5

3

2

Геометрія

7

1,5

1

2

Російська мова

7

1,5

1

2

Інформатика

7

0,5

1

0

Основи здоров’я

8

0,5

0

1

Історія України

8

1,5

1

2

Географія

8

1,5

2

1

Українська мова

8

0,5

1

0

Історія України

9

1,5

2

1

Географія

9

1,5

1

2

Основи здоров’я

9

0,5

1

0

Українська література

9

0,5

0

1

Географія

10

1,5

1

2

Художня культура

10

0,5

1

0

Історія України

11

1,5

1

2

Людина і світ

11

0,5

1

0

Біологія

11

1,5

2

1

Художня культура

11

0,5

0

1

Екологія

11

0,5

0

1

Астрономія

11

0,5

1

0^ Для навчального процесу у 2013/2014 навчальному році у дошкільному підрозділі будуть використовуватись такі навчальні програми

пп

Навчальна

дисциплина

Назва програми

Рік та видавництво

Тип

Ким дозволена до

використання

^ Дошкільний підрозділ

1


2Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

2012

«Київ»


2012

«Київ»


державна


державна

Міністерство освіти і науки України


Схвалено рішенням колегії

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

  1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації