Поиск по базе сайта:
Розпорядження 2013р м. Дрогобич № Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації icon

Розпорядження 2013р м. Дрогобич № Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації
Скачати 246.37 Kb.
НазваРозпорядження 2013р м. Дрогобич № Про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації
Дата конвертації22.11.2013
Розмір246.37 Kb.
ТипРозпорядження

Проект
ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ_____________ 2013р. м.Дрогобич № _______


Про Центр надання адміністративних

послуг Дрогобицької районної

державної адміністрації


Відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», з метою спрощення процедури надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької районної державної адміністрації (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації. С.В.Рудницького.


^ Голова М.П.ВИННИЦЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

________________ № ________


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Дрогобицької районної державної адміністрації

І Загальні положення

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг у Дрогобицькому районі (далі – Положення) розроблено на виконання вимог та відповідно до Законів України „Про адміністративні послуги”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

1.2. Центр надання адміністративних послуг у Дрогобицькому районі (далі – Центр) – це робочий орган Дрогобицької районної державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Центр утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Дрогобицькій районній державній адміністрації.

Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, є складовою частиною Центру, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу районної державної адміністрації приймається головою Дрогобицької районної державної адміністрації.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

1.5. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про адміністративні послуги”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.


II. Центр надання адміністративних послуг


1.Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

4) запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг;

5) створення зручних умов для отримання адміністративних послуг;

6) підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Дрогобицькою районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр наведений у додатку до цього Положення.

3. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватись прийняття звітів, декларацій та скарг , розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

5. Центр очолює керівник, який одночасно є керівником структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.


6. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

7. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

8. Режим роботи Центру: понеділок, середа, п'ятниця, субота - з 9.00 до 18.00 год., вівторок, четвер – з 9.00 до 20.00 год.


Графік прийому суб'єктів звернень адміністраторами Центру:

понеділок, середа, п'ятниця, субота - з 10.00 до 17.00 год., вівторок, четвер – з 10.00 до 20.00 год.


9. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.


ІІІ. Адміністратор Центру

1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Дрогобицької районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Дрогобицької районної державної адміністрації.

3. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі визначається Дрогобицькою районної державною адміністрацією.

4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

5. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

6. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.


7. Організація роботи Центру:

7.1. Організація роботи Центру покладається на державного адміністратора.

7.2. Питання функціонування Центру та координації діяльності державного адміністратора та адміністративних органів - учасників Центру покладається на першого заступника голови Дрогобицької районної державної адміністрації.

7.3. Прийом заяв та документів до них та видача результатів надання адміністративних послуг здійснюється виключно в Центрі надання адміністративних послуг адміністраторами.

7.4. Адміністративні послуги в рамках роботи Центру надаються згідно з затвердженими інформаційними картками.

7.5. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги керівник суб'єкта надання адміністративної послуги інформує про такі зміни першого заступника голови Дрогобицької районної державної адміністрації та вносить зміни у відповідні інформаційні картки.

7.6. У приміщенні Центру на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності, режим роботи Центру; графік прийому в Центрі та перелік адміністративних послуг, які надаються Центром.


8. Робота з заявами та документами до них.

8.1 Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення.У випадках передбаченими законодавством підпис заявника та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
8.2.Адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі обліку/реєстрації заяв.
8.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
8.4. Забороняється вимагати від заявника для одержання результату надання адміністративної послуги документи не передбачені законодавством.
8.5. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
8.6. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує адміністративну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання результату адміністративної послуги, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа , якщо така плата передбачена законом), а також копії документів, які є результатом надання адміністративної послуги або копії повідомлень суб'єктів надання адміністративних послуг про відмову у наданні адміністративної послуги.

8.7Адміністратор несе відповідальність за зберігання адміністративної справи згідно із законом.
8.8 Заява та документи, що додаються до неї, передаються
адміністратором представникам суб'єктів надання адміністративних послуг у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня у Центрі за принципом організаційної єдності.

8.9. Суб'єкти надання адміністративних послуг протягом часу, передбаченого відповідними законодавчими актами, з дня одержання від адміністратора заяви та документів, що додаються до неї оформлюють відповідний документ або письмове повідомлення суб'єкту звернення про відмову у наданні адміністративної послуги та передають протягом одного робочого дня відповідні документи.

У письмовому повідомленні про відмову у наданні адміністративної послуги зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.
8.10. Підставою для відмови суб'єктом надання адміністративної послуги у наданні адміністративної послуги є:

- подання замовником документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, не в повному обсязі;

- виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень, необхідних для надання адміністративної послуги;

- інші підстави, передбачені чинним законодавством.

8.11. Адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від суб'єкта надання адміністративних послуг відповідного документа (письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги) повідомляє суб'єкта звернення про час та місце видачі результату надання адміністративної послуги.

Факт отримання результату надання адміністративної послуги засвідчується особистим підписом суб'єкта звернення або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.

8.12. Адміністратор Центру за бажанням суб'єкта звернення може відправити результат надання адміністративної послуги засобами поштового зв'язку, якщо таке відправлення не суперечить законодавству України.


Додаток

до Положення про Центр

надання адміністративних послуг

Дрогобицької районної державної

адміністрації


^ Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг Дрогобицької райдержадміністрації
з/п

Суб'єкт надання адміністративної послуги


Назва адміністративної послуги


^ Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)


Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за її надання

^ Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Дрогобицька РДА

Видача розпорядження про затвердження проекту відведення земельної ділянки, що перебуває в державній власності та передачу її в оренду

Безоплатна

Земельний кодекс України


82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул.22Січня, 37

2-й поверх, каб. 202, Дозвільний центр,

тел.3-59-03

2.

Дрогобицька РДА

Видача розпорядження про затвердження проекту відведення земельної ділянки , що перебуває у державній власності та передачу її у постійне користування

Безоплатна

Земельний кодекс України


3.

Дрогобицька РДА

Видача розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що перебуває у державній власності та передачу її в оренду

Безоплатна

Земельний кодекс України

4.

Дрогобицька РДА

Видача розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що перебуває у державній власності та передачу її в постійне користування.

Безоплатна

Земельний кодекс України

5.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД)

Для фізичних осіб-підприємців 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (реєстраційний збір)

Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

82100, Львівська обл., м.Дрогобич , вул. Л.Українки, 26,

2-й поверх, Реєстраційний офіс,

тел.3-30-26

Для юридичних осіб - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (реєстраційний збір)

6.


Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Державна реєстрація змін до установчих документів

30 % реєстраційного збору

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

7.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Державна реєстрація зміни імені або місця проживання фіз особи-підприємця

30 % реєстраційного збору

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

82100, Львівська обл., м.Дрогобич , вул. Л.Українки, 26,

2-й поверх, Реєстраційний офіс,

тел.3-30-26


8.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Резервування найменування юридичної особи

2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

9.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Внесення запису до ЄДР про рішення засновників юридичної особи щодо припинення юридичної особи

3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

10.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Внесення до ЄДР запису про рішення фіз. особи-підприємця щодо при-пинення нею підприєм-ницької діяльності

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

11.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

12.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням

Один+три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

13.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Видача виписки з Єдиного державного реєстру

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
14.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Видача витягу з Єдиного державного реєстру

3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка - 20% одного неоподатковуваного мінімуму

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

15.

Державний реєстратор Дрогобицького міськрайонного управління юстиції

Видача довідки з Єдиного державного реєстру

1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

82100, Львівська обл., м.Дрогобич , вул. Л.Українки, 26,

2-й поверх, Реєстраційний офіс,

тел.3-30-26

16.

Відділ у справах молоді та спорту управління з питань освіти молоді та спорту Дрогобицької РДА

Встановлення статусу

“ багатодітна сім” я”

Безоплатна

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків і дитини у багатодітної сім”ї“ від 02.03.2010 року № 209

82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул.22Січня, 37

2-й поверх, каб. 209,

тел.3-77-63

17.

Управління з питань освіти молоді та спорту Дрогобицької РДА

Надання дозволу на отримання освіти екстерном

Безоплатна

Закон України «Про освіту», «Про загальну середню осавіту», постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року №126, Наказ міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 року №558

82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул.22Січня, 41

тел.2-14-84

18.

Управління з питань освіти молоді та спорту Дрогобицької РДА

Організація індивідуального навчання дітей ЗНЗ

Безоплатна

Закон України «Про освіту», «Про загальну середню осавіту», Наказ міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732

19.

Управління з питань освіти молоді та спорту Дрогобицької РДА

Видача цільових направлень

Безоплатна

Закон України «Про освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року №1159, Кабінету Міністрів України від 20.07.1999 року №1305

20.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача посвідчень “Ветеран праці”

Безоплатна

Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул..22Січня, 41

тел.3-89-68

Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі посвідчень і нагрудного знака “Ветеран праці ” від 29.07.1994 року № 521

21.

Управління праці та соціального захисту населення

Дрогобицької РДА

Видача посвідчень

Безоплатна

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

“Інвалід війни”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 року № 302

“Учасник війни”

“Член сім’ї загиблого”

22.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача посвідчень “Дитина війни”

Безоплатна

Закон України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004р. № 2195 - ІV

82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул.22Січня, 41, тел.3-89-68

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 5.04.2006 року № 107

23.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача посвідчень “Жертва нацистських переслідувань”

Безоплатна

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 року

№ 1467

24.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача посвідчень інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Безоплатна

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам”

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам”

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 року № 612

25.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача вкладки до посвідчення “Інвалід війни” у разі зміни групи інвалідності

Безоплатна

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Видача дубліката посвідчень ветеранів війни (крім посвідчень “учасник бойових дій” та “ветеран праці”)

26.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача довідок одержувачам державних соціальних допомог та компенсацій

Безоплатна

Закон України “Про звернення громадян”

27.

Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької РДА

Видача довідок про внесення громадян до Єдиного державного автоматизованого Реєстру осіб, які мають право на пільги

Безоплатна

Закон України “Про звернення громадян”

28.

Відділ містобудування та архітектури

Дрогобицької РДА

Видача висновків про наявність (відсутність) сервітутів та обмежень використання земельної ділянки

Безоплатна

Земельний кодекс (ст.20)


82104, Львівська обл., м.Дрогобич , вул..22Січня, 37,

каб.305

тел. 2-12-85

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року

№ 502

29.

Відділ містобудування та архітектури Дрогобицької РДА

Видача будівельних паспортів на забудову земельної ділянки

Безоплатна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 27)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 05.07.2011 року № 103

30.

Відділ містобудування та архітектури Дрогобицької РДА

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Безоплатна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 29)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 07.07.2011 року № 109

31.

Відділ містобудування та архітектури Дрогобицької РДА

Видача висновку про погодження проекту відведення земельної ділянки

Безоплатна

Земельний кодекс України

(ст. 186-1)
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації