Поиск по базе сайта:
Харківської області Розпорядженн я Вовчанськ icon

Харківської області Розпорядженн я Вовчанськ
Скачати 153.43 Kb.
НазваХарківської області Розпорядженн я Вовчанськ
Дата конвертації11.04.2013
Розмір153.43 Kb.
ТипДокументиУ
КРАЇНА

Вовчанська районна державна адміністрація

Харківської області
Р о з п о р я д ж е н н я

Вовчанськвід 10.01. 2012 р. № 10


Про організацію контролю за

здійсненням органами місцевого

самоврядування району делегованих

повноважень органів виконавчої

влади на 2012 рік


З метою організації контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади, відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 28, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (із змінами), відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 22 грудня 2011 року № 758:


1. Затвердити План контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2012 рік (додається).


2. Затвердити Порядок проведення районною державною адміністрацією перевірок здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).


3. Затвердити перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, що здійснюють контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідній сфері згідно із Законом України «Про місцеве самоврядуванні в Україні» (далі – Перелік), що додається.


4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у Переліку:

4.1. Визначити відповідальних осіб з питань контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.


5. Відділу організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечити в установленому порядку:


5.1. Координацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у Переліку, з питань участі у перевірках здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.

5.3. Надання голові районної державної адміністрації:

інформації про результати перевірок здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади протягом 20 днів після проведення перевірки;

узагальненої інформації про виконання органами місцевого самоврядування відповідних делегованих повноважень органів виконавчої влади один раз на півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

5.4. Один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати обласну державну адміністрацію через організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації про роботу щодо здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади за формою 2 згідно з додатком.


6. Юридичному відділу апарату Вовчанської районної державної адміністрації:

6.1. Забезпечити здійснення аналізу актів виконавчих органів селищних та сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність їх чинному законодавству.

6.2. У випадку невжиття відповідним органом місцевого самоврядування заходів щодо приведення у відповідність до чинного законодавства актів, які не відповідають законодавству (їх перегляду), готувати пропозиції голові районної державної адміністрації щодо скасування у встановленому законом порядку відповідних актів та вживати в подальшому необхідних заходів щодо забезпечення їх скасування (звернення до адміністративного суду, інформування органів прокуратури для вжиття заходів прокурорського реагування).


6.3. Інформувати голову районної державної адміністрації один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, про результати аналізу актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному законодавству.


7. Виконавчим комітетам селищних та сільських рад надсилати до районної державної адміністрації через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:

копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – протягом 10 днів з дня їх прийняття;

інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за формою 1 згідно з додатком – один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, а також на вимогу районної державної адміністрації – інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.


8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.01.2011 р. № 3 «Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».


9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Гайворонську С.Г.


Голова

районної державної адміністрації В.ПАНОВ


Затверджено

розпорядженням районної

державної адміністрації

10.01.2012 р. № 10


ПОРЯДОК

проведення районною державною адміністрацією перевірок

здійснення органами місцевого самоврядування району

делегованих повноважень органів виконавчої влади


1. Перевірки здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться згідно з щорічними планами контролю.

2. Перевірки здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться у виконкомах селищних та сільських рад – у разі необхідності, згідно з щорічними планами здійснення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Терміни проведення перевірки здійснення виконавчими комітетами селищної та сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються в щорічних планах контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади, але не повинен перевищувати 5 робочих днів.

Продовження цього терміну допускається з дозволу голови районної державної адміністрації.

4. Для проведення перевірок здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади формується робоча група з представників апарату та галузевих структурних підрозділів районної державної адміністрації.

5.Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

Організаційне забезпечення проведення перевірок здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

6. На вимогу робочої групи, що здійснює контроль, виконавчі комітети селищних та сільських рад мають надавати інформацію про виконання окремих делегованих повноважень.

7. У разі потреби за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.


8. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові районної державної адміністрації, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки розглядаються виконавчим комітетом ради, а у разі потреби – виносяться на розгляд сесії відповідної ради.

9. Селищні та сільські голови зобов’язані у тижневий термін повідомити районну державну адміністрацію через відділ контролю апарату районної державної адміністрації про прийняте рішення або вжиті за результатами перевірки заходи.

10. Голова районної державної адміністрації розглядає у тижневий термін результати перевірки і вживає заходів щодо усунення виявлених порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам та вищим органам виконавчої влади.


^ Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська


/Леонович Н.Ю. /


Затверджено

розпорядженням районної

державної адміністрації

10.01.2012р. № 10


^ ПЛАН

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування

району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2012 рік

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

1

2

3

41.

Здійснення аналізу актів виконавчих комітетів селищних та сільських рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади на відповідність їх чинному законодавствуПротягом року


Юридичний відділ апарату Вовчанської районної державної адміністрації
2.

Надання методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, її апарату з питань організації контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої владиПротягом року


Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

3.

Підготовлення узагальненої інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

За підсумками півріччя та року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації4.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Юрченківської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.01.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком
5.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Вовчансько – Хутірської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.02.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком6.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Білоколодязької селищної ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.03.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком7.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Жовтневої Другої сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.04.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком8.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Землянської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.05.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком9.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Іванівської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.06.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком10.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Охрімівської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 09.07.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком11.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Червоноармійської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.07.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком12.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Різниківської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.08.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком13.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Рубіжненської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.09.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком14.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Старицької сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 08.10.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком15.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Шестаківської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.10.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком16.Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради


П’ять робочих днів, починаючи з 25.11.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком


Здійснення перевірки діяльності виконавчого комітету Хотімлянської сільської ради


П’ять робочих днів, починаючи з 03.12.12

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком17.

Підготовка узагальненої інформації про виконання Плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2012рікСічень

2013року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком18.

Підготовка Плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2013рікГрудень

2012 року

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, згідно з Переліком^ Керівник апарату районної

державної адміністрації С.Г.Гайворонська


/Леонович Н.Ю./


Затверджено

розпорядженням районної

державної адміністрації

10.01.2012 р. № 10

Перелік


управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, що здійснюють відповідно до компетенції, контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”п/п
^

Структурні підрозділи


Делеговані повноваження, визначені статтями ЗаконуУправління економіки райдержадміністрації .


ст. 27 (п.1), ст.28 (п2,3), ст..30 (п.1-4)Фінансове управління райдержадміністрації

ст. 28 (п.1)Відділ житлово-комунального господарства

ст.30 (п.1, 2, 9, 10)Відділ містобудування та архітектури

ст.31 (п.1,3,4,5,6)Відділ з питань надзвичайних ситуацій

ст.33(п.6), ст. 34 (п.5),

ст. 36 (п.3), ст.38 ( п.3.1)Управління праці та соціального захисту населення

ст.30 (п.2),

ст..34 (п.1-3, 6-12)Відділ освіти райдержадміністрації

ст.32 (п.1, 2, 4, 5,6, 8,11)

ст. 34 ч.2.Відділ культури та туризму райдержадміністрації

ст.32 (п.9-11), ст. 34 ч.2Відділ з питань фізичної культури та спорту

ст.32 (п.2,9,11), ст. 34 ч.2Служба у справах дітей

ст.32 (п.7,9, 11), ст. 34( п.4)Відділ з питань внутрішньої політики

ст.38 (п.3)Сектор взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату райдержадміністрації

ст.34 (п14), ст..35(п.2), ст..36, ст. 38 (п.4)Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ст.38 (п.1)Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

пункт б) статті 29Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

Ст.. 38 (п.1)Архівний відділ районної державної адміністрації

пункт 4) частини 2

статті 38Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

Ст..38 ( п.4 )


Керівник апарату

райдержадміністрації С.Г. Гайворонська


/Леонович Н.Ю./Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації