Поиск по базе сайта:
Ж. М. Усманова «06» icon

Ж. М. Усманова «06»
Скачати 93.88 Kb.
НазваЖ. М. Усманова «06»
Дата конвертації10.04.2013
Розмір93.88 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

Харківської області


______________ Ж.М. Усманова

«06» травня_ 2011 р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу містобудування та архітектури

Вовчанської районної державної адміністрації


(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1146 «Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 1446 (1446-2002-п) від 26.09.2002

№ 910 ( 910-2003-п) від 16.06.2003

№ 609 ( 609-2004-п) від 12.05.2004

№ 1182 (1182-2007-п) від 26.09.2007)


1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації виконує роботи, що пов’язані із забезпеченням реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

1.2. В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, вимогами державних стандартів, будівельних норм і правил та Положенням про відділ.

1.3. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням заступника голови та начальника управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації, з урахуванням розділу 15 ст. 25 Закону України «Про державну службу» та ст. 14 Закону України «Про архітектурну діяльність», крім випадків, коли інше встановлено Законами України (резерв, стажування та інше). Посада відноситься до шостої категорії посад державних службовців.

1.4. Обов’язкові вимоги – повна вища освіта відповідного професійного спрямування, досвід роботи, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше трьох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше п’яти років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією, наявність достатнього професійного рівню, ділових та етичних якостей.

1.5. Підпорядкований голові райдержадміністрації, першому заступнику голови райдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

1.6. Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації за посадою є головним архітектором району.

1.7. Звільнення з посади здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням заступника голови та начальника управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації, відповідно до КЗпП України та Закону України «Про державну службу».


^ 2. Завдання, обов’язки та повноваження

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, очолює та контролює його роботу;

2.2. забезпечує виконання, покладених на відділ, завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій відділу;

2.3. видає, у межах своєї компетенції, накази, організовує та контролює їх виконання;

2.4. керує розробкою проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо;

2.5. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ діяльності відділу, вживає відповідних заходів щодо їх поліпшення;

2.6. вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

2.7. подає, згідно з чинним законодавством, пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад працівників відділу;

2.8. організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством;

2.9. забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі;

2.10. контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в відділі;

2.11. забезпечує реалізацію державної політики в сфері містобудування та архітектури на території району;

2.12. аналізує стан містобудування на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

2.13. координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

2.14. забезпечує додержання вимог законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних Правил забудови населених пунктів, затверджує містобудівну документацію, здійснює контроль за їх реалізацією;

2.15. забезпечує, у межах своїх повноважень, охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

2.16. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

2.17. веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

2.18. розглядає у випадках встановлених законодавством пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

2.19. розробляє та подає виконавчим органам міської, селищних та сільських рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує конкретні об’єкти архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

2.20. координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

2.21. організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної держадміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

2.22. проводить розмічувальні роботи (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі); винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;

2.23. здійснює систематизацію зазначених матеріалів та надає дозволу на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

2.24. надає забудовникам містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

2.25. погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

2.26. надає забудовникам необхідної інформації на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

2.27. вносить пропозиції відповідним органам щодо прийняття, згідно з законодавством, рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

2.28. організовує проведення, в установленому порядку, архітектурних та містобудівних конкурсів;

2.29. організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує, з цією метою, проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

створення і ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

2.30. інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, присутність у складі погоджувальної комісії на громадських обговореннях щодо розташування об’єкту містобудування;

2.31. забезпечує, в установленому порядку, своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції, та вживає відповідні заходи;

2.32. координує, в межах своєї компетенції, діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування і архітектури;

2.33. контролює надання інформації відділом, згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» від13.01.2011 року № 2939- VI: оприлюднення інформації стосовно Положення про відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації; Посадової інструкції начальника відділу; Посадової інструкції спеціаліста І категорії з питань планування та забудови територій, накази начальника відділу з питань основної діяльності відділу; документи питань виконання доручення голови обласної державної адміністрації та його заступників; документи з питань виконання доручення голови районної державної адміністрації та його заступників; приписи на дотримання суб’єктами містобудівної діяльності вимог чинного містобудівного законодавства, державних будівельних норм, правил та стандартів.


3. Права

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації має право:

3.1. що їх передбачено в ст.11 Закону України «Про державну службу»;

3.2. представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції;

3.3. видавати у межах своєї компетенції накази, організовувати та контролювати їх виконання;

3.3. у встановленому порядку, запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного архітектору району;

3.4. здійснювати контроль за діяльністю виконавчих органів селищних та сільських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.5. здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживати заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг, інформаційних запитів;

3.6. залучати фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, за згодою їх керівників, для розгляду питань та розробки відповідної документації на погодження, що належать до компетенції головного архітектору району;

має право бути присутнім на засіданнях (засіданнях виконкомів, громадських зборах, профільних комісій ) органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;

3.7. створювати архітектурно-містобудівну раду – для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень та основних положень (Архітектурно-містобудівна рада впроваджує свою діяльність відповідно до типового Положення про архітектурно-містобудівну раду, що його затверджено Мінрегіонбудом. Склад ради та положення про неї затверджується головою райдержадміністрації, за поданням начальника відділу).


4. Відповідальність

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації несе відповідальність:

4.1. по контролю за виконанням Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

4.2. за порушення законодавства у відповідності до ст.38 Закону України «Про державну службу»;

4.3. за порушення Правил поведінки державного службовця та обмежень, які пов’язані з проходженням державної служби, до державного службовця може бути застосовано дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю в Україні, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про боротьбу з корупцією».


^ 5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, відділ містобудування

та архітектури райдержадміністрації є її структурним підрозділом, який здійснює, в межах своїх повноважень, взаємодію апарату адміністрації з управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

5.2. Начальник відділу взаємодіє з відповідними управліннями, відділами, секторами та

іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, державними підприємствами, установами і організаціями, діяльність яких належить до сфери управління райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

5.3. Начальник відділу готує і направляє до відділу організаційно-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації перелік основних заходів, що проводитимуться відділом у наступному тижні, місяці, кварталі.


З посадовою інструкцією ознайомлений:


Начальник відділу містобудування та архітектури

Вовчанської райдержадміністрації

Харківської області А.Л. ГетьманСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації