Поиск по базе сайта:
Посадова інструкція начальника відділу у справах сім”ї та молоді Вовчанської райдержадміністрації icon

Посадова інструкція начальника відділу у справах сім”ї та молоді Вовчанської райдержадміністрації
Скачати 70.53 Kb.
НазваПосадова інструкція начальника відділу у справах сім”ї та молоді Вовчанської райдержадміністрації
Дата конвертації10.04.2013
Розмір70.53 Kb.
ТипДокументиПосадова інструкція

начальника відділу у справах сім”ї та молоді

Вовчанської райдержадміністрації


І.Загальні положення.


1. Посада начальника відділу у справах сім”ї та молоді входить до складу відділу у справах сім”ї та молоді районної державної адміністрації. Відділ у справах сім”ї та молоді є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації , заступнику голови районної державної адміністрації та відповідно головному управлінню у справах сім”ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

2.Кваліфікаційні вимоги: начальник відділу призначається на роботу розпорядженням голови райдержадміністрації на конкурсній основі відповідно до ст.15,25 Закону України "Про державну службу" крім випадків, коли інше встановлено Законами України (резерв, стажування, ін.)та за погодженням з начальником головного управління у справах сім"ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням з начальником головного управління у справах сім”ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Начальник відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або загальний стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

3. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується голові та заступнику голови райдержадміністрації.

4.Начальник відділу у справах сім”ї та молоді повинен знати:

- Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі сім”ї та молоді ; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; інструкцію з діловодства ; правила ділового етикету ;правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп”ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Повинен знати і керуватися у своїй роботі законом ”Про місцеві державні адміністрації” і Регламентом Вовчанської райдержадміністрації ,розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації.

5. В своїй роботі начальник відділу керується: Конституцією України, Законами України „ Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про попередження насильства в сім’ї”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”; „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про звернення громадян”; „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків”, “Про відпочинок та оздоровлення дітей”, "Про доступ до публічної інформації", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім”ї, молоді та спорту , розпорядженнями, рішеннями голови обласної, районної державної адміністрацій, заступника голови районної державної адміністрації, наказами начальника головного управління у справах сім”ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Регламентом роботи Вовчанської районної державної адміністрації, іншими нормативними актами, а також Положенням про відділ у справах сім”ї та молоді Вовчанської районної державної адміністрації, посадовою інструкцією.


6.Начальник відділу у справах сім”ї та молоді заміщує на час відсутності у зв”язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами спеціаліста І категорії відділу.

Спеціаліст І категорії відділу у справах сім”Ї та молоді заміщує на час відсутності у зв”язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами начальника відділу .


ІІ. Завдання та обов’язки.


Начальник відділу відповідно до покладених на нього завдань:

1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

2.Готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання.

3.Вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя та протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі.

4.Координує роботу органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ у вирішенні питань соціального захисту сім”ї, жінок, дітей та молоді.

5.Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування практичну та методичну допомогу, консультації з питань їх соціального захисту.

6. Проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу з питань, що належать до його компетенції.

7.Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

8.Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді.

9.Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

10.Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї.

11.Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку.

12.Залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).

13.Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

14.Визначає права та обов’язки спеціаліста І категорії відділу, надає методичну допомогу у виконанні завдань, доручень.

15.Готує перспективні плани роботи відділу.

16.Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямку діяльності відділу.

17.Розробляє, реалізовує та підтримує програми соціального спрямування стосовно сім”ї, жінок, дітей та молоді.

18.Видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

19.Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання служби та реалізацію регіональних цільових програм.

20.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

21.Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

22. Організовує роботу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та розміщує інформацію про роботу відділу на веб-сайті райдержадміністрації .


ІІІ. Права.

Начальник відділу у справах сім”ї та молоді має право:

1.Представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

2.Брати участь у контролі / перевірці / дотримання законодавства місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством.

3.Готувати запити на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання роботи відділу.

4.Отримувати необхідну, для виконання своїх посадових обов’язків, інформацію від відповідних установ та підрозділів.

5.На підвищення по службі, з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, приймати участь у конкурсах на заміщення посади більш вищої категорії.

6.На повагу особистої гідності, справедливість та поважне ставлення до себе зі сторони керівництва та співробітників.

7.На соціальний та правовий захист згідно свого статусу.

ІV. Відповідальність.

Начальник відділу несе відповідальність згідно зі ст.38 Закону України „Про державну службу” за:

*неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження;

*порушення правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереження матеріальних цінностей, порушення трудової дисципліни;

*за порушення Регламенту Вовчанської районної державної адміністрації несе дисциплінарну відповідальність згідно з трудовим законодавством.

*невиконання контрольних документів в межах своїх повноважень.

^ V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

1.Начальник відділу у справах сім»ї та молоді районної державної адміністрації повинен співпрацювати з такими органами, закладами, установами, організаціями:

- підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності;

- загальноосвітніми навчальними закладами;

- місцевими органами виконавчої влади;

- управліннями та відділами райдержадміністрації;

- Вовчанським РВ ГУМВС України в Харківській області;

- РЦСССДМ;

- Вовчанською санепідемстанцією;

- Вовчанською центральною районною лікарнею;

- Вовчанським районним центром зайнятості населення;

- молодіжними, жіночими та дитячими громадськими організаціями.

2.Щоквартально, відповідно до своїх функціональних обов’язків, надавати звіти щодо роботи відділу за відповідним напрямком роботи.

3.Протягом місяця надавати відповідну інформацію відділам та службам в межах своєї компетенції.

Посадова інструкція належить перегляду у разі зміни функцій працівника або структури відповідного державного органу.

Ознайомлена:

Начальник відділу у справах

сім”ї та молоді В.В.Кушнєрова


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації