Поиск по базе сайта:
Положення про відділ у справах сім ї та молоді Вовчанської районної державної адміністрації icon

Положення про відділ у справах сім ї та молоді Вовчанської районної державної адміністрації
Скачати 64.52 Kb.
НазваПоложення про відділ у справах сім ї та молоді Вовчанської районної державної адміністрації
Дата конвертації10.04.2013
Розмір64.52 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 29.04.11 № 55-к

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах сім”ї та молоді

Вовчанської  районної державної адміністрації

 

 

1. Відділ   у  справах  сім'ї та  молоді Вовчанської районної  державної адміністрації (далі - відділ) є  структурним  підрозділом  районної держадміністрації,  що утворюється  відповідно  головою  районної державної адміністрації  та  підзвітний  і підконтрольний голові райдержадміністрації  і  головному управлінню   у  справах сім'ї , молоді  та спорту  Харківської обласної державної адміністрації.

2. Відділ   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією   і законами України,  актами Президента України та Кабінету   Міністрів   України,   наказами   Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями   голови   обласної та районної державних адміністрацій,  наказами начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.

1).Працівники відділу повинні знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп”ютері та відповідні програмні засоби.

2).Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу:

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше трьох років, або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше п”яти років.

3).Відділ у справах сім”ї та молоді при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян.

4).Положення про відділ у справах сім”ї та молоді затверджується головою райдержадміністрації за поданням заступника голови райдержадміністрації.

5).Працівники відділу у справах сім”ї та молоді  є державними службовцями і мають службові посвідчення відповідного зразка.

3. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації  на  відповідній  території державної політики з питань  сім'ї,  дітей та молоді;

-  виконання програм   і   здійснення  заходів,  спрямованих  на забезпечення соціального  та  правового  захисту  сім'ї,  дітей  і молоді,  рівних  прав і можливостей  для  участі  жінок  та   чоловіків   у   політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

- сприяння молодіжним,  дитячим та іншим громадським   організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї,  дітей і  молоді.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення  становища  сім'ї,  дітей  і молоді,  протидії торгівлі людьми,  охорони дитинства,  оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей і молоді,   забезпечує їх виконання;

2) розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  сім'ї,  дітей  і молоді ;

3) готує  та  подає  в   установленому   порядку   аналітичні матеріали  і  статистичну звітність з питань,  що належать до його компетенції;

4) залучає молодіжні,  дитячі та інші громадські організації, благодійні  організації  до   виконання   соціальних   програм   і здійснення відповідних заходів;

5) сприяє  працевлаштуванню  та  зайнятості молоді,  розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

6) здійснює  заходи,  спрямовані  на  пропагування   сімейних цінностей,  підвищення  рівня правової обізнаності,  соціального і правового захисту сімей,  надає в межах компетенції підприємствам, установам   та   організаціям,  об'єднанням  громадян  та  окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

7) удосконалює  в  межах  своїх  повноважень систему пошуку і відбору  талановитих  та  обдарованих  дітей  і   молоді,   сприяє підтримці їх розвитку;

8) координує  діяльність  районного  центру соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді ;

9) вживає в межах своїх повноважень заходів,  спрямованих на утвердження здорового

способу життя,  протидіє поширенню соціально-небезпечних хвороб у дитячому і

молодіжному середовищі;

10) проводить інформаційно-роз'яснювальну,  пропагандистську, консультаційну  роботу з питань, що належать до його компетенції;

11) здійснює контроль за дотриманням законодавства з  питань, що належать до його компетенції;

12) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики  стосовно  державної таємниці,  здійснення контролю за її збереженням у відділі;

13) у разі надходження до відділу звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, розглядає його відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону „Про інформацію”;

14) у разі підготовки проектів розпоряджень, які носять нормативно-правовий характер, оприлюднює їх відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та здійснює подальшу процедуру відповідно до пункту 9 Регламенту Вовчанської райдержадміністрації;

15)розміщує інформацію про роботу відділу на веб-сайті райдержадміністрації;

16) інформує населення відповідно до   Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону „Про інформацію”.

17) виконує інші функції відповідно до  покладених  на  нього завдань.

5. Відділ має право:

-  залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів  інших  структурних  підрозділів   райдержадміністрації, органів   місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ  та організацій,  об'єднань громадян і фондів  (за  погодженням  з  їх керівниками);

- отримувати в  установленому  порядку  від  інших  структурних підрозділів райдержадміністрації,  органів місцевого  самоврядування, підприємств,  установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в  установленому  порядку  наради,   конференції   і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ  під  час  виконання  покладених  на  нього завдань взаємодіє з іншими  структурними  підрозділами  райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7. Відділ очолює начальник,  який призначається на посаду на конкурсній основі  та звільняється з  посади  відповідно  головою  районної державної адміністрації  за  погодженням з головним управліннями у справах сім”ї, молоді та  спорту облдержадміністрації.

 

8. На час відсутності начальника відділу , у зв”язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, його  обов”язки виконує  спеціаліст  І категорії відділу.

9. Начальник відділу:

- здійснює керівництво  діяльністю  відділу,  несе  персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

- розпоряджається коштами,   що   передбачені   для   виконання покладених   на   відділ   завдань   і  його  утримання  у  межах затвердженого кошторису;

- видає у  межах  своїх  повноважень  накази,   організовує   і контролює їх виконання.

10. Для   погодженого   вирішення   питань,   що  належать  до компетенції відділу,  може утворюватися дорадчий  орган  у  складі начальника  відділу,  начальника  служби  у справах дітей,начальників  інших  структурних   підрозділів  райдержадміністрації, директора  центру  соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді. До складу дорадчого органу  можуть  також  входити  керівники підприємств,  установ та організацій, а також громадських організацій.

11. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність  і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і   штатний   розпис   відділу   затверджує   голова райдержадміністрації   після   проведення  їх  експертизи  фінансовим управлінням.

12. Відділ  є  юридичною  особою,  має  самостійний   баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                                          Л.І.Дудка

 

Підготувала:

Начальник відділу у справах

сім”ї та молоді                                                                                   В.В.КушнєроваСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації