Поиск по базе сайта:
Повідомлення на практичних заняттях, реферати. № п/п Тема заняття Кількість годин 1 icon

Повідомлення на практичних заняттях, реферати. № п/п Тема заняття Кількість годин 1
Скачати 51.61 Kb.
НазваПовідомлення на практичних заняттях, реферати. № п/п Тема заняття Кількість годин 1
Дата конвертації22.05.2013
Розмір51.61 Kb.
ТипПовідомлення

Вимоги та тематична структура курсу

Партійна система України”


Факультет: Філософський, спеціальність: Політологія, курс: V спеціалісти.

Кількість годин: 22, кількість занять: 11

Форма підсумкового контролю: залік, форма проміжного контролю: виступи та спеціальні повідомлення на практичних заняттях, реферати.п/п

Тема заняття

Кількість годин

1.

Суть, структура, мета та завдання курсу. Огляд літератури.

2

2.

Політичні партії України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.).

2

3.

Становлення політичного плюралізму та формування багатопартійності після проголошення незалежності України.

2

4.

Політико-ідеологічні цінності політичних партій України. Програматика українських політичних партій.

2

5.

Політичний спектр української багатопартійності. Ліві, праві та центристські політичні сили України. Політична опозиція.

2

6.

Правова інституалізація політичних партій України. Організаційна будова, статус та функції політичних партій України. Політична опозиція в Україні.

2

7.

Політичні партії та виборчий процес в Україні. Політична структуризація електорального поля України.

2

8.

Діяльність політичних партій України (1990-1998 рр.).

2

9.

Діяльність політичних партій України (1998-2009 рр.).

2

10.

Партійна система України: особливості, етапи формування, напрями розвитку. Стан вивчення партійної системи України.

2

11.

Підсумкове заняття.

2Література:


Навчально-методична


Алексєєв С.В., Ляшенко Є.П. Політичні партії в Україні (1900-1917).- Краматорск, 2003.

Балабан Р. В. Теорія виборчої системи.- К.: “Либідь”, 2007, Розділ 2. Інститут парламентських виборів в Україні, с. 30-69, Розділ 3. Електоральний процес в Україні, с. 69-95.

Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна.- К., 1997.

Білоус А. Політичні об’єднання України.- К., 1993.

Ветров Р. І. Політичні партії України поч. ХХ ст. (1900-1925): Навч. Посібник.- Дзержинськ, 1997.

Горлач М.І. та ін. Роль політичних партій в творенні державності України.- Харків, 1994.

Історія українських політичних партій: кінець ХІХ ст. - 1917 р.: Хрестоматія-посібник / Упорядн. Корольов Б.І., Михальський І.С.- К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.- Ч. 1.- 561 с.

Кормич Л.Л., Шелест Д.С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України.- К., 2004.

Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія.- К., 2006. (ч.18. Політичні партії та партійна система України, с. 390-421.)

Піча В.М., Стеблич Б.А. Політичні партії у політичній системі суспільства. – Львів, 1994.

Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича.- К., 2002. (Розділ V. Багатопартійність – політичний розвиток, с. 141-159).

Політологія / За наук. ред. А.Ф.Колодій.- К., 2000. (Становлення політичного плюралізму і багатопартійності в Україні, Розділ 7, с. 227-238).

Політологія посткомунізму. Політологічний аналіз посткомуністичних суспільств. - К., 1995. (Розділ 2, Політична система та політичні партії, с. 131-143).

^ Рубан В.В., Середина Н.С. Политические партии и движения в Украине: проблемы становлення и тенденции развития. – Харьков, 1996.

Сравнительная политика. Основные политические системы современного мира / Под. Общ. ред. В. С. Бакирова, Н. И. Сазонова.- Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2005.- 592 с. Гл. 11. Украина на пути к демократии, с. 445-480.

Сучасний виборчий PR / Кер. авт. кол. В.В. Лісничий.- К., 2004. (Гл.10. Сучасна партійна система в Україні, с. 206-219).

Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства.- К., 2006. (Ч.1. Будівництво та функціонування політичних партій, с. 10-84).

Шведа Ю. Партії та партійна система України.- Львів, 2001.

Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.- К., 2002. (Глава 10, Партійна й виборча системи в Україні, с. 352-359).


Довідкова


Кремень В.Г., Базовкін Є.Г. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів.- К., 1993.

Кресіна І., Перегуда Є. До питання про доктринальні тенденції розвитку лівої опозиції в Україні // Cучасна українська політика: Політики і політологи про неї.- К., 2002, Вип. 3.

Народний Рух України. Документи і матеріали.- К., 1993.

Народно-демократична партія. Статут, керівні та контрольні органи.- К., 1998.

Парламент України: Вибори-98 (документи, статистика, бібліографія).- К./ Редкол.: І. Курас (голова), 1998.

Політичні партії в Україні. Інформаційно-довідкове видання.- К.: ЦВК / Ред. колегія, М.Рябець (голова), 2001.

Політичні партії України / Укл. Андрущак І., Марченко Ю., Тесленко С.- К., 1998.- 702 с.

Політичні партії України.- К.: Український центр політичного менеджменту, 2005.

Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. Вибори до Верховної Ради України 1998 / Упорядники М.Томенко, О.Проценко.- К., 1998.

Программа Коммунистической партии Украины. Устав Коммунистической партии Украины.- К., 1996.

Самостійна Україна. Збірник програм українських політичних партій початку ХХ ст.- Тернопіль, 1991.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України: Довідник.- К., 1990.

Томенко М., Олійник В. Партійна еліта України. 2000.- К., 2000.

Українські політичні партії кінця ХIX – поч. ХХ століття. Програмові і довідкові матеріали.- К., 1993.

Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів, 2005.

Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник.- К., 1996.

Яблонський В., Латко В. Сучасні політичні партії України: Політикам і початківцям.- К., 1999.

Чебаненко С.В. Политические партии Украины.- Луганськ, 1997.


Закони


Закон України “Про вибори народних депутатів України” // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 51-52.

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні” // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 15.

Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 34.

Закон України “Про політичні партії в Україні” // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 23.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації