Поиск по базе сайта:
Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров\

Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я
Скачати 71.46 Kb.
НазваПро затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я
Дата конвертації15.03.2013
Розмір71.46 Kb.
ТипПостанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 липня 1997 р. N 765

Київ

  Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 678 від 21.06.2001 N 134 від 14.02.2002 )

З метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню України та відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров\'я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я у двомісячний термін створити Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони здоров'я України та забезпечити формування акредитаційних комісій при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Установити, що державну акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів проводять Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення державної акредитації всіх закладів охорони здоров'я до 2000 року.

Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення провести протягом 2001 року акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів.

( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Кураса І.Ф.

Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 липня 1997 р. N 765

  ПОРЯДОК

  державної акредитації закладу охорони здоров'я

1. Державна акредитація закладу охорони здоров'я (далі - акредитація) - це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.

2. Акредитації підлягають незалежно від форми власності усі заклади охорони здоров'я (далі - заклади).

Акредитація проводиться один раз на три роки. Перша акредитація закладу проводиться не пізніше ніж через два роки від початку здійснення діяльності.

( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002 )

3. Акредитацію закладів охорони здоров'я проводить Головна акредитаційна комісія, що утворюється при МОЗ, а фармацевтичних (аптечних) закладів - Головна акредитаційна комісія, що утворюється при Державному департаменті з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі - головні акредитаційні комісії), а також акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - акредитаційні комісії).

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 678 від 21.06.2001 )

4. Головні акредитаційні комісії та акредитаційні комісії в своїй діяльності керуються Конституцією України, іншими актами законодавства.

( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

5. Головні акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів державної, (в тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів комунальної форми власності (за винятком тих, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій).

( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

6. Для проходження акредитації заклад подає документи згідно з переліком (додаток N 1) до відповідної акредитаційної комісії, яка у тримісячний термін повинна провести його акредитацію, а для державної акредитації фармацевтичний (аптечний) заклад подає документи згідно з переліком, який визначає Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.

( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

7. На підставі аналізу наданих закладом документів та висновків експертів відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо проведення акредитації та віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища категорії), або про відмову у цьому.

Рішення акредитаційних комісій затверджується відповідною головною акредитаційною комісією і повідомляється закладу у 10-денний термін.

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії акредитаційна комісія, яка проводила акредитацію, видає йому акредитаційний сертифікат (додаток N 2).

Термін дії акредитаційного сертифіката визначається відповідною головною акредитаційною комісією, але він не повинен перевищувати трьох років.

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

8. Позачергова акредитація може проводитись з ініціативи медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше, ніж через один рік після проведення попередньої акредитації.

В такому ж порядку проводиться акредитація закладу, якому в ній було відмовлено.

9. Акредитовані заклади вносяться до Державного реєстру, який ведеться Головною акредитаційною комісією.

10. У разі порушення умов надання закладом якісної медико-санітарної допомоги, а також недостовірного інформування про свою діяльність за поданням акредитаційної комісії відповідна головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

У разі анулювання ліцензії у суб'єкта господарювання за повідомленням органу ліцензування, який видав ліцензію, відповідна Головна акредитаційна комісія приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката.

( Пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002 )

Протягом десяти днів з дня ухвалення рішення про анулювання або зниження категорії заклад зобов'язаний повернути акредитаційний сертифікат до акредитаційної комісії, яка його видала.

( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

11. Бланк акредитаційного сертифіката є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється друкарським способом. У акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, повна адреса закладу, реєстраційний номер, дата видачі, термін дії та категорія. Після закінчення терміну дії акредитаційний сертифікат вважається недійсним.

12. Облік, зберігання акредитаційних сертифікатів покладається на Головну акредитаційну комісію та акредитаційні комісії.

Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом 10 років в акредитаційній комісії, яка видала акредитаційний сертифікат.

( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 678 від 21.06.2001 )

Додаток N 1

до Порядку державної акредитації

закладу охорони здоров'я

  ПЕРЕЛІК

  обов'язкових документів, що додаються до заяви на проведення державної акредитації закладу охорони здоров'я

Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена у нотаріальному порядку

Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-профілактичної допомоги

Відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх кваліфікаційна характеристика

Затверджена структура закладу охорони здоров'я

Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу

Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі

Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі

( Абзац восьмий виключено на підставі Постанови КМ N 134 від 14.02.2002 )

Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм

Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки

( Абзац десятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 134 від 14.02.2002 )

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки

Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її наявності)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

---------

Примітка. Головна Акредитаційна комісія при МОЗ України може у разі потреби доповнити перелік документів.

Зразок Додаток N 2

до Порядку державної акредитації

закладу охорони здоров'я

^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

серія ______ N______________

  АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

категорія _______________

_____________________________________________________________

(назва акредитаційної комісії, що видала сертифікат)

_____________________________________________________________

Назва закладу охорони здоров'я

_____________________________________________________________

Адреса закладу охорони здоров'я

Термін дії сертифіката _________________________

"____" ____________________ 19__ Р.

дата видачі сертифіката

Реєстраційний N ____________

Голова

акредитаційної комісії _____________________

(підпис)

Секретар

акредитаційної комісії _____________________

(підпис)

МПСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації