Поиск по базе сайта:
Розпорядження голови львівської обласної ради від 18 травня 2011 р. №892 Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради icon

Розпорядження голови львівської обласної ради від 18 травня 2011 р. №892 Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради
Скачати 175.57 Kb.
НазваРозпорядження голови львівської обласної ради від 18 травня 2011 р. №892 Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради
Дата конвертації08.12.2012
Розмір175.57 Kb.
ТипРозпорядження


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

від 18 травня 2011 р. № 892


Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради


На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи розпорядження голови Львівської обласної ради від 06.05.2011 р. № 838 "Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням права громадян на доступ до публічної інформації", з метою створення дієвих механізмів для реалізації права громадян на доступ до публічної інформації:


1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради згідно з додатком.


2. Відділу кадрової роботи та нагород обласної ради (Т. Гришина) ознайомити всіх працівників обласної ради із цим розпорядженням.


3. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю управління соціально-культурної діяльності обласної ради (В. Телюк) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


^ Олег ПАНЬКЕВИЧ


Додаток

до розпорядження голови

обласної ради № 892

від 18 травня 2011 р.


Порядок доступу до публічної інформації,

що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради
1. Загальні положення


1.1. Метою створення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради, є забезпечення ефективності та прозорості її діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Підставою для створення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради (далі – Порядок), є Закон України "Про доступ до публічної інформації (далі – Закон).

1.3. Відповідальним з цієї ділянки роботи у Львівській обласній раді є спеціальний структурний підрозділ чи посадова особа, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації, здійснення оприлюднення публічної інформації, а також опрацювання, систематизації, аналізу та контролю задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту.

1.4. Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

1.5. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених Законом.


^ 2. Доступ до публічної інформації


2.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Львівської обласної ради, здійснюється шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- на офіційному веб-сайті Львівської обласної ради в мережі Інтернет;

- у друкованих виданнях;

- на офіційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.


^ 3. Публічна інформація з обмеженим доступом


3.1. Інформацією з обмеженим доступом є:

- конфіденційна інформація;

- таємна інформація;

- службова інформація.

3.2. Обмеження в доступі до публічної інформації, що є в розпорядженні Львівської обласної ради, може здійснюватися виключно на підставах, визначених Законом, при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.3. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

3.4. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду у Львівській обласній раді;

2) обіймають посаду службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії.

3.5. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

3.6. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку, за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов.

3.7. Львівська обласна рада може поширювати конфіденційну інформацію, якою вона володіє, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до цієї інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.8. Львівська обласна рада, яка володіє інформацією про особу, зобов'язана:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо внеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

3.9. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до п. 3.2 цього Порядку, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

3.10. До службової інформації Львівської обласної ради належить внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Львівської обласної ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3.11. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

3.12. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
^ 4. Порядок реєстрації документів, що містять публічну інформацію, та порядок їх оприлюднення на офіційному веб-сайті


4.1. Усі документи, що містять публічну інформацію, яка підлягає оприлюдненню, підлягають обов’язковій реєстрації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

4.2. Форма реєстру документів, що містять публічну інформацію, яка підлягає оприлюдненню, визначається додатком 1 до цього Порядку.

4.3. Реєстрація документів, що містять публічну інформацію, яка підлягає оприлюдненню, здійснюється в структурному підрозділі, посадовою особою, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

4.4. Працівник виконавчого апарату обласної ради, відповідальний за підготовку документа, що підлягає оприлюдненню, після його підписання відповідними посадовими особами, невідкладно, але не пізніше встановлених цим Порядком строків, подає його електронну версію та належно завірену копію в паперовому вигляді у структурний підрозділ чи посадовій особі, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

4.5. Працівник виконавчого апарату обласної ради, який забезпечує організаційний супровід відповідної постійної комісії:

4.5.1. Формує порядок денний засідання постійної комісії, а також невідкладно, але не пізніше встановлених цим Порядком строків, подає його електронну версію та належно завірену копію в паперовому вигляді у структурний підрозділ чи посадовій особі, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації. Електронній версії порядку денного присвоюється порядковий номер, де перші дві цифри означають індекс постійної комісії згідно з додатком 3, а дві останні – номер засідання комісії.

4.5.2. Оформляє протокол засідання відповідної постійної комісії, а також невідкладно, але не пізніше встановлених цим Порядком строків, подає його електронну версію та належно завірену копію в паперовому вигляді у структурний підрозділ чи посадовій особі, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації. Електронній версії протоколу присвоюється порядковий номер, де перші дві цифри означають індекс постійної комісії згідно з додатком 2 до цього Порядку, а дві останні – номер протоколу.

4.6. Працівник виконавчого апарату, відповідальний за протоколювання сесії, оформляє протокол пленарного засідання, а також невідкладно, але не пізніше встановлених цим Порядком строків, подає його електронну версію та належно завірену копію в паперовому вигляді у структурний підрозділ чи посадовій особі, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

4.7. Проекти рішень, завізовані відповідно до вимог Регламенту Львівської обласної ради VI скликання, подаються із супровідним листом на ім'я голови обласної ради одночасно з їх електронною версією та належно завіреною копією в паперовому вигляді у структурний підрозділ чи посадовій особі, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації, для реєстрації та розміщення офіційному веб-сайті.

4.8. Назва файлу електронної версії проекту рішення повинна містити такі реквізити: 06-pr-xxxx-x, де 06 – номер скликання, pr – ідентифікатор проекту рішення, xxxx – реєстраційний номер проекту рішення, х – порядковий номер файлу, якщо проект рішення складається з декількох файлів.

4.9. Структурний підрозділ чи посадова особа, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації, реєструє документ, що підлягає оприлюдненню, та впродовж двох годин після його отримання розміщує електронну версію документа на диску "І", а також на офіційному веб-сайті за порядком згідно з реєстраційними номерами.

4.10. Інформація, розміщена на веб-сайті, має містити дату опублікування й дату внесення змін.

4.11. Інформація, розміщена на веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення документа).


^ 5. Строки оприлюднення публічної інформації


5.1. Інформація, яка знаходиться в розпорядженні Львівської обласної ради, оприлюднюється на офіційному веб-сайті в такі строки:

- проекти рішень обласної ради – не пізніше як за 30 календарних днів до дати їх розгляду з метою прийняття сесією обласної ради;

- порядок денний сесії обласної ради – не пізніше як за 7 календарних днів до дати проведення сесії;

- порядки денні засідань постійних комісій – за 1 день до дати їх проведення;

- рішення обласної ради, протоколи сесій обласної ради, розпорядження голови обласної ради та протоколи засідань постійних комісій обласної ради – невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документа чи проведення засідання;

- інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, а також про заходи, які вживаються у зв'язку з цим, оприлюднюється невідкладно.

5.2. Функціонування офіційного веб-сайту обласної ради здійснюється згідно з Положенням про офіційний веб-сайт Львівської обласної ради.


^ 6. Запит на інформацію


6.1. Надання публічної інформації Львівською обласною радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію.

6.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

6.3. Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6.4. Запит на інформацію складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача або найменування запитувача; поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

6.5. Контакти для оформлення запиту на інформацію:

- усно: телефон 0-800-501-727 (дзвінки безкоштовні)

- письмово: Львівська обласна рада, вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008 (на конверті вказувати "Запит на інформацію"). Зразок форми запиту на інформацію додається (додаток 3 до цього Порядку).


^ 7. Строки розгляду запиту на інформацію


7.1. Львівська обласна рада як розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію в межах своєї компетенції не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

7.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має бути обґрунтованим.

7.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Львівська обласна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку Львівська обласна рада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


^ 8. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію


8.1. Львівська обласна рада має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у разі, якщо:

1) не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до розділу 3 цього Порядку;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених додатком 3 до цього Порядку.

8.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

8.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

8.4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.5. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.


^ 9. Плата за надання інформації


9.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

9.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9.3. Львівською обласною радою передбачеяться розмір фактичних витрат на копіювання та друк у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

9.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.


^ 10. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності Львівської обласної ради або її посадових осіб


10.1. Рішення, дії чи бездіяльність Львівської обласної ради та її посадових осіб можуть бути оскаржені до суду.

10.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Львівською обласною радою передбаченого Законом обов'язку оприлюднювати інформацію;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність Львівської обласної ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


^ Керівник справ (керуючий справами)

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ

Додаток 1

до Порядку доступу до публічної

інформації, що знаходиться

в розпорядженні Львівської

обласної ради


^ Реєстр документів, що містять публічну інформацію

і підлягають оприлюдненню


Реєстраційний номер

Дата ство-рення доку-мента

Дата надхо-

дження

доку-мента

Назва документа

Джерело інформації

(автор, відповідний підрозділ)

Передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом

Строк обмеження доступу до інформації (якщо обмежена)

Галузь

Ключові слова

Тип, носій

(текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо)

Вид

(нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи, проекти рішень, доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Форма і

місце зберігання документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Додаток 2

до Порядку доступу до публічної

інформації, що знаходиться

в розпорядженні Львівської

обласної ради


^ Перелік індексів, які присвоюються документам,

що створюються постійними комісіями Львівської обласної ради


Постійні комісії:

01 – з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності;

02 – з питань депутатської діяльності, етики та регламенту;

03 – з питань екології, природних ресурсів та рекреації;

04 – з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв'язків з українцями за кордоном;

05 – з питань законності, дотримання прав людини та військових проблем;

06 – з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва;

07 – з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень ради;

08 – з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації;

09 – з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму;

10 – з питань освіти і науки;

11 – з питань охорони здоров'я, материнства та соціального захисту;

12 – з питань промисловості, ЖКГ, траспорту та зв'язку;

13 – з питань регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території, архітектури та будівництва;

14 – з питань розвитку села та АПК.


Додаток 3

до Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться

в розпорядженні Львівської

обласної ради


^ Зразок форми запиту на інформацію:

Запит на інформацію


Розпорядник інформації Львівська обласна рада

(вул. В. Винниченка, 18, м. Львів)
Кому голові Львівської обласної ради п. О.Панькевичу

П. І. Б. запитувача;

найменування запитувача
^ Загальний опис необхідної інформації


або

^ Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит^ Прошу в установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк надати мені відповідь:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати e-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/


Підкреслити обрану категорію


Контактний телефон
Дата запиту, підпис

Зареєстровано ________________
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації