Поиск по базе сайта:
Інформація про фінансові можливості заявника проводити відповідні роботи; відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявність податкового боргу та його розмір icon

Інформація про фінансові можливості заявника проводити відповідні роботи; відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявність податкового боргу та його розмір
Скачати 53.33 Kb.
НазваІнформація про фінансові можливості заявника проводити відповідні роботи; відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявність податкового боргу та його розмір
Дата конвертації08.12.2012
Розмір53.33 Kb.
ТипІнформація


Проект


Порядок розгляду обласною радою питань користування надрами на території Львівської області


Розгляд обласною радою матеріалів з питань користування надрами визначається цим Порядком. Документи щодо питань користування надрами подаються до обласної ради не пізніше, ніж за 60 днів до дня проведення чергової сесії. Надані на розгляд документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству України.

За резолюцією голови обласної ради постійна комісія обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації розглядає надані заявником матеріали, вивчає їх та готує висновки і проекти рішень для розгляду на сесії обласної ради та прийняття відповідного рішення. 

В разі внесення змін чи введення в дію нових законодавчих актів з питань надрокористування при розгляді відповідних питань обласна рада керується цими актами.

Суб’єкти господарської діяльності надають до обласної ради наступні документи:

1. Для погодження надання (переоформлення, продовження терміну дії) спеціального дозволу на користування надрами:
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних і фізичних осіб);
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
- інформація про фінансові можливості заявника проводити відповідні роботи;
- відомості про наявність порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявність податкового боргу та його розмір;
- копія ліцензії на вид господарської діяльності;
- пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтуванням необхідності використання надр;
- програма робіт з розробки ділянки надр, ефективність використання очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів корисних копалин;
- каталог географічних координат кутових точок ділянки надр;
- оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000);
- ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок;
- у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення: копія дозволу на її геологічне вивчення, результати геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки, наданої в користування;
- копія угоди з місцевими органами влади за місцем здійснення виробничої діяльності про фінансування об’єктів соціальної сфери на період користування надрами відповідно до спеціального дозволу.

У разі промислової розробки ділянки надр додатково надаються:
- копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі;
- копія, завірена заявником, дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод);
- гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод);
- копії паспортів свердловин (для родовищ підземних мінеральних вод);
- у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти – копія дозволу на геологічне вивчення надр.

При погодженні надання дозволу на користування надрами з метою виконання угод про розподіл продукції документи подаються за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції".


2. Для надання (переоформлення) гірничого відводу:
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних і фізичних осіб);
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
- заява, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; 
- проект гірничого відводу у двох примірниках, який складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів;
- копія дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр;
- витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об’єктах;
- документ про згоду землевласника або землекористувача з рішенням про надання гірничого відводу;
- документ, що засвідчує погодження відповідною радою клопотань про надання надр у користування;
- висновок територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області;
- копія угоди з місцевими органами влади за місцем здійснення виробничої діяльності про фінансування об’єктів соціальної сфери на період користування гірничим відводом відповідно до Акту про надання гірничого відводу.

В разі переоформлення гірничого відводу до перелічених документів додаються копії рішення та акта про надання гірничого відводу.

У пояснювальній записці проекту гірничого відводу повинні бути викладені:
- мета, з якою подається заявка про надання гірничого відводу;
- обгрунтування необхідності одержання гірничого відводу;
- найменування організації, яка виконала проектування гірничодобувного об’єкта чи підземної споруди, і організації, яка підготувала проект гірничого відводу;
- загальні відомості про територію, на якій знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь, річок, озер та інших водних об’єктів, окремі будівлі і споруди, а також про категорії до яких належать землі відповідно до земельного законодавства;
- коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої до неї території, в тому числі дані про геологічну будову, гірничотехнічні і гідрогеологічні умови та ступінь їх вивченості;
- коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його розробки;
- обгрунтування та розрахунок меж і розмірів гірничого відводу;
- відомості про розвіданість родовища: кількість, якість, категорія та речовинний склад розвіданих і оцінених, а також оперативно врахованих запасів наявних корисних копалин, для відкритих розробок родовища — також розкривних порід;
- заходи комплексного використання мінеральної сировини у процесі видобування та наступної її переробки;
- основні проектні рішення з технології розробки родовища корисних копалин.

Графічні матеріали проекту гірничого відводу складаються з копії топографічного плану поверхні в проектних межах гірничого відводу і копій геологічних (структурних) карт і розрізів, складених відповідно до вимог чинних інструкцій та методичних вказівок.

На копії топографічного плану поверхні зображуються рельєф поверхні і пункти опорної геодезичної сітки, контури лісових і сільськогосподарських угідь, межі землекористування і населених пунктів, гірничі виробки, водні об’єкти, будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні комунікації, об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки історії і культури та мистецтва, межі залягання родовищ корисних копалин та суміжних гірничих відводів, а також межі проектного відводу.

У вільній частині аркуша зазначаються дата поповнення плану, площа (в гектарах або тис. кв. метрів) проекції гірничого відводу на горизонтальну поверхню, значення координат X, Y, Z кутових точок гірничого відводу.
Угорі праворуч на копії плану залишається місце для надпису, що засвідчує факт надання гірничого відводу (додаток 2 на 1 аркуші).

Масштаб копії топографічного плану обирається залежно від розмірів ділянки надр, характеру і призначення об’єкта, який передбачається побудувати, — від 1:1000 до 1:25000.

На копіях геологічних карт і розрізів повинні бути показані географічна будова родовища та прилеглої до нього території, контури покладів корисних копалин, їх виходи на земну поверхню або розміщення під наносами, тектонічні зміни, місця розмивів, виклинювань рудних тіл та інших непридатних для використання ділянок; гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови надр у межах проектного гірничого відводу і прилеглої до нього території, контури підрахунку оцінених запасів корисних копалин; контури проектного гірничого відводу (площі і глибин).

Після прийняття рішення про надання (переоформлення) гірничого відводу заявник реєструє відповідний акт у територіальному управлінні Держгірпромнагляду по Львівській області. Один примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в обласній раді, інший видається підприємству чи громадянину, які подали заявку.


6741Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації