Поиск по базе сайта:
Рішення №17 від 04 січня 2011 року Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської обласної ради icon

Рішення №17 від 04 січня 2011 року Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської обласної ради
Скачати 56.24 Kb.
НазваРішення №17 від 04 січня 2011 року Про затвердження Положення про постійні комісії Львівської обласної ради
Дата конвертації06.02.2013
Розмір56.24 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

IІ сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 17

від 04 січня 2011 року


Про затвердження Положення

про постійні комісії Львівської

обласної ради


Відповідно до частини 13 статті 46 та частини 15 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про постійні комісії Львівської обласної ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та регламенту (М. Барбара).


Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ
Додаток

до рішення обласної ради

від 04.01.2011 р. № 17


ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Львівської обласної ради


1. Загальні положення


1.1. Постійні комісії ради є органами Львівської обласної ради, відповідальні перед нею і їй підзвітні.

1.2. Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Львівської обласної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.3. Депутат обласної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

1.5. Усі члени комісії мають рівні права.

1.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, заступники голови обласної ради.

1.7. Протягом строку своїх повноважень обласна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.


^ 2. Повноваження постійних комісій


2.1. Постійні комісії Львівської обласної ради:

- беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань.

2.2. Постійні комісії Львівської обласної ради за дорученням ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

2) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3. За дорученням ради, голови, заступників голови обласної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

1) вивчають діяльність з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд ради;

3)  за галузевим принципом розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян щодо питань, які потребують розгляду на сесії обласної ради і готують свої висновки.

4) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян, що адресовані безпосередньо комісії.

2.4. Постійні комісії в питаннях, які належать до їх відання, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали й документи.

2.5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.


^ 3. Організація роботи постійних комісій


3.1 Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії організовує роботу комісії, керуючись принципами гласності та відкритості, залучаючи для максимального висвітлення своєї діяльності представників ЗМІ та громадськість.

3.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3.3. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Відсутність кворуму на комісії оформляється протоколом.

3.4. У разі відсутності кворуму на трьох поспіль засіданнях постійної комісії без поважних причин голова обласної ради виносить на розгляд сесії питання про розформування комісії.

3.5. Проект порядку денного засідання постійної комісії висвітлюється на сайті обласної ради не пізніше, ніж за 1 день до засідання комісії.

3.6. У випадку затягування розгляду будь-якого питання порядку денного засідання постійної комісії понад установлений законодавством термін, наступне засідання постійної комісії проводиться за участю голови обласної ради.

3.7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації, які ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії. Висновки і рекомендації підписує голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар комісії. За пропозицією третини членів комісії може проводитись поіменне голосування щодо окремих питань порядку денного.

3.8. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії, а за відсутності секретаря – заступник голови комісії. Якщо на засіданні головує заступник голови комісії, протокол підписують голова засідання і секретар комісії. За відсутності на засіданні комісії заступника голови комісії і секретаря, протокол підписують голова і один із членів комісії. Кожен член комісії має право на окрему думку, яка долучається до протоколу.

3.9. Протокол засідання постійної комісії повинен бути підписаний і оприлюднений на сайті обласної ради у 10-денний термін.

3.10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови обласної ради, розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, ухвалені постійними комісіями на їх спільних засіданнях, а також протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

3.11. Постійна комісія для вивчення питань може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

3.12. Депутат обласної ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.

3.13. Постійна комісія ради при необхідності може створювати підкомісії з основних напрямів своєї діяльності.

3.14. Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.

3.15. На засіданні постійної комісії мають право бути присутніми: помічник депутата обласної ради (у випадку відсутності члена комісії), представники засобів масової інформації.

3.16. Напрями роботи постійної комісії визначаються рішенням сесії за поданням президії.

3.17. Постійні комісії на основі цього Положення, Регламенту Львівської обласної ради, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", а також відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи розробляють свої положення, які затверджуються радою.

3.18. Постійні комісії користуються бланками єдиного зразка згідно з додатком.

3.19. Керівництво обласної ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом. За погодженням з головою постійної комісії за комісією закріплюється спеціаліст виконавчого апарату обласної ради, який допомагає в роботі постійної комісії.


Керуючий справами

обласної ради Євген ЗАХАРЕВИЧ
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації