Поиск по базе сайта:
Рішення №193 від 11 липня 2011 року Про забезпечення місцевих бюджетів коштами на виплату заробітної плати icon

Рішення №193 від 11 липня 2011 року Про забезпечення місцевих бюджетів коштами на виплату заробітної плати
Скачати 63.78 Kb.
НазваРішення №193 від 11 липня 2011 року Про забезпечення місцевих бюджетів коштами на виплату заробітної плати
Дата конвертації05.06.2013
Розмір63.78 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 193

від 11 липня 2011 року


Про забезпечення місцевих бюджетів коштами на виплату заробітної плати


Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України № 3491-VI від 14.06.2011 р "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


1. Інформацію начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації О. Демківа про забезпечення місцевих бюджетів коштами на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ області взяти до відома.

2. Затвердити розподіл додаткових трансфертів з державного бюджету в сумі 22945600 (двадцять два мільйони дев’ятсот сорок п'ять тисяч шістсот) гривень згідно з додатком 1, зокрема на:

2.1. Забезпечення виплат, пов'язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, у тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю в сумі 19590200 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто тисяч двісті) гривень.

2.2. Поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу, в сумі 6656000 (шість мільйонів шістсот п’ятдесят шість тисяч) гривень, з них за рахунок зменшення обсягу субвенції з державного бюджету, передбаченої в обласному бюджеті на 2011 рік на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, на 3300600 (три мільйони триста тисяч шістсот) гривень.

3. Збільшити дотацію вирівнювання з державного бюджету на 15300 (п'ятнадцять тисяч триста) гривень, відповідно зменшивши обсяг планових надходжень плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О. Демків) внести відповідні зміни до показників обласного бюджету на 2011 рік, у тому числі до обсягів відповідних обласних програм.

5. Звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо покращення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів (текст звернення згідно з додатком 2 до цього рішення).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності (Я. Качмарик).

^
Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

Додаток 2

до рішення обласної ради

від 11.07.2011 р №­­ 193

ЗВЕРНЕННЯ
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо покращення фінансової спроможності місцевих бюджетів

Міністерством фінансів України у 2011 році збільшено для Львівської області фінансовий ресурс на виконання делегованих державою повноважень у порівнянні з 2010 роком лише на 10,3 млн грн (0,2 %). Одночасно в Державному бюджеті України на 2011 рік передбачено зростання мінімального розміру заробітної плати в середньому на 10-12 відсотків, індексу споживчих цін – на 8,9 відсотка, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на коефіцієнт 1,1049. Зазначені показники зумовлюють збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів у 2011 році, не погіршуючи їх якісної структури, до видатків 2010 року щонайменше на 9-10 відсотків.

Такий фінансовий стан свідчить про незабезпеченість місцевих бюджетів Львівщини достатнім ресурсом на проведення у 2011 році найнеобхідніших видатків з надання послуг населенню на суму понад 231,5 млн грн, у тому числі на оплату праці – 107,2 млн грн. Завдяки заходам, вжитим місцевими органами влади щодо вишукання додаткових резервів (спрямування вільних залишків бюджетних коштів, перерозподіл незахищених статей видатків, оптимізація видатків), незабезпеченість фондом оплати праці зменшилась на 26,3 млн грн і становить 80,9 млн грн.

Окрім того, спостерігається невиконання місцевими бюджетами розрахункових показників за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (піврічні завдання виконано на 97 відсотків); з них надходжень до обласного бюджету плати за користування надрами державного значення очікується лише в половинному обсязі (на 15,7 млн грн менше від розрахункового показника Міністерства фінансів України).

Враховуючи зазначене, для збалансування в поточному році місцевих бюджетів області й забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати і відпускних працівникам бюджетних установ, просимо збільшити області додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 80,9 млн грн.

Внесені до Бюджетного кодексу України зміни суттєво послабили фінансову спроможність обласних і, особливо, районних бюджетів. Сьогодні зазначені бюджети відчувають гостру нестачу доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, питома вага яких постійно зменшується. Згідно з новою редакцією Бюджетного кодексу України, плату за землю в повному обсязі віднесено до складу доходів ІІ кошика, що негативно вплинуло на наповнення обласних та районних бюджетів.

У більшості районних бюджетів, у яких невеликі доходи від комунальних підприємств та відсутнє надходження плати за оренду комунального майна, власні доходи становлять лише близько 200 тис грн. А обласний бюджет без платежів від комунальних підприємств та плати за оренду майна отримує лише до 2 млн грн за рік.

Через обмежені доходи ІІ кошика в обласному та районних бюджетах відсутні можливості фінансувати відповідно до указів Президента, постанов і доручень Уряду видатки, що належать до власних повноважень. Зокрема, фінансову підтримку книг „Пам’ять” та „Звід пам’яток”, засобів масової інформації, регіональних ландшафтних парків та заповідників, малого підприємництва, громадських організацій соціального спрямування; представницькі видатки відповідних органів влади; матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів деяких правоохоронних органів; видатки, пов’язані із внутрішньою (державні свята) та зовнішньою (міжнародний імідж країни) політикою регіону, економічним розвитком території (економічні форуми), реалізації заходів з рятування на водах та охорони пам’яток архітектури тощо.

Для наповнення доходів ІІ кошика вважаємо доцільним під час внесення змін до Бюджетного кодексу України розглянути такі пропозиції:

- відновити чинні в попередніх роках нормативи зарахування до бюджету плати за землю, а саме: 25 відсотків – до обласних бюджетів, 15 відсотків – до районних бюджетів (ІІ кошик). Як альтернатива зазначеній пропозиції, можливе зарахування до складу доходів ІІ кошика обласних бюджетів плати за спецвикористання лісових ресурсів, водних ресурсів та надр загальнодержавного значення, 50 відсотків яких сьогодні входять до складу закріплених доходів обласних бюджетів;

- до власних доходів віднести 15 відсотків рентних платежів із зарахуванням їх до обласних бюджетів;

- відновити в складі місцевих податків і зборів збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

- запровадити зарахування до ІІ кошика місцевих бюджетів єдиного збору, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України (сьогодні зараховується до державного бюджету). Окрім іншого, це сприятиме налагодженню відповідної інфраструктури та благоустрою в прикордонній зоні;

- запровадити порядок зарахування до складу доходів ІІ кошика частини податку на прибуток підприємств відповідно до додаткових ставок податку, що встановлюватимуться обласними, міськими (міст обласного значення) та районними радами.

Зміни, внесені до Бюджетного кодексу України, суттєво зменшили фінансові ресурси обласних та районних бюджетів у частині надходження коштів до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища. Доцільно відновити раніше існуючі нормативи зарахування доходів до фондів охорони навколишнього природного середовища, а саме: 30 відсотків – до державного бюджету, 50 відсотків – до обласних бюджетів і 20 відсотків – до сільських, селищних, міських бюджетів.

Для зменшення диспропорцій у фінансовому забезпеченні місцевих бюджетів доцільно до Формули розподілу трансфертів вирівнювання, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року № 1149, внести такі зміни:

- під час визначення обсягу видатків на культуру для забезпечення шкіл естетичного виховання необхідним фінансовим ресурсом, враховуючи диспропорції між чисельністю жителів окремих регіонів та дітей шкільного віку, які є потенційними одержувачами послуг, ввести у формулу додатковий доданок, який визначає обсяг видатків на школи естетичного виховання;

- при обрахунку видатків на фізичну культуру і спорт ввести у формулу додатковий доданок, який визначає обсяг видатків на утримання та фінансову підтримку спортивних шкіл. Адже у видатках місцевих бюджетів на фізичну культуру та спорт понад 70 відсотків займають витрати з утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для дітей віком від 6 до 17 років.


Прийнято на IX сесії

Львівської обласної ради

VI скликання

11 липня 2011 року
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації