Поиск по базе сайта:
2 Земельні ресурси icon

2 Земельні ресурси
Скачати 163.08 Kb.
Назва2 Земельні ресурси
Дата конвертації04.06.2013
Розмір163.08 Kb.
ТипДокументи

2.3. Земельні ресурси

Земельний фонд області становить 2183,1 тис. га, станом на 01.01.2003 року в області нараховується 1270,7 тис. га с/г угідь, що складає 58,2% від загальної площі, а саме 799,6 тис. га складає рілля, багаторічні насадження – 22,8 тис. га, сіножаті 187,8 тис. га, пасовища - 259,7 тис. га, перелоги - 0,8 тис. га.

Площа земель під населеними пунктами становить 423 тис. га. Об’єктами промисловості, транспорту та оборони зайнято 119,1 тис. га.

Майже 60% загальної площі земель Львівської області припадає на сільськогосподарські угіддя. Останнім часом спостерігається зменшення площ цих угідь, в основному, за рахунок відведення земель для державних і громадських потреб. Землезабезпеченість в області - одна з найнижчих в Україні. В середньому на одного жителя припадає сільськогосподарських угідь - 0,47 га, в тому числі ріллі - 0,30 га.

Має місце забруднення земель солями важких металів в санітарно-захисній зоні Львівського сміттєзвалища та залишками свинцю ґрунтів колишньої території ВАТ "Сокальський завод хімічного волокна".

За останні 7 років зменшилося внесення пестицидів у 4 рази, міндобрив - у 2,8 рази, органічних добрив у - 2,5 рази, площа вапнування ґрунтів - у 30 разів, що веде до виснаження ґрунтів.

На сьогодні вкрай необхідним природоохоронним заходом є розробка проектів землеустрою реформованих сільськогосподарських підприємств. При їх складанні обов’язкове проведення робіт з оптимізації складу та співвідношення угідь, яке є основним критерієм екологічної оцінки стану агроландшафтів.

Порушених земель в області налічується 12,9 тис. га. Великі площі порушених земель мають Яворівське та Роздільське ДГХП “Сірка”, ДК “Львіввугілля” і Львівське “Торфооб’єднання”. Через відсутність коштів і з низки інших причин зазначеними підприємствами щорічно не виконуються роботи з рекультивації.

Напружена екологічна ситуація в більшості районів області зумовлена значною мірою недооцінкою, а нерідко і повним ігноруванням ерозійно – деградаційних процесів, зумовлених як законами розвитку природи, так й антропогенною діяльністю, а почасти й споживацьким ставленням до землі. Нинішній стан земельного фонду в області на межі критичного і в поєднанні з посиленням процесів деградації ґрунтового покрову створює значну загрозу екологічній та продовольчій безпеці.

Площа ґрунтів, пошкоджених водною ерозією, складає близько 169 тис. га., у кризовому стані - біля 92 тис. га., а в катастрофічному - понад 40 тис. га. Найбільш ерозійно небезпечна ситуація склалася у Перемишлянському районі, де ерозійно – деградовані землі складають понад 50 % від загальної площі сільськогосподарських угідь, у Старосамбірському, Турківському та Мостиському - 40-50 %.

В окремих сільських радах і господарствах різних форм власності частина орних земель не задіяна у сільськогосподарське виробництво. Інша частина орних земель переведена в перелоги. На даних землях не ведеться належна боротьба з бур’янами, а також не проводиться їх залуження. Це призводить до забур’янення зазначених земель. У 2002 році внесено пестицидів на площу 13 тис. га.

Зафіксовано, що на меліорованих землях не проводиться належний догляд за осушними системами.

Має місце природне заліснення сільськогосподарських угідь.

Надзвичайно важливим і одночасно складним питанням є вибір земельних ділянок для розміщення міських полігонів ТПВ. У більшості випадків мають місце необґрунтовані відмови органів місцевого самоврядування стосовно їх розміщення на підпорядкованих територіях. Міські голови, які мали би бути зацікавленими у вирішенні питань про виділення земельних ділянок під сміттєзвалища, не обґрунтованих відмовних матеріалів для розгляду у судовому порядку не надають. Як результат, впродовж 10-ти років залишається не вирішеним питання вибору нових земельних ділянок під полігони побутових відходів для міст Львова, Дрогобича, Трускавця , Борислава та ін.

Основними землекористувачами є:

 • сільськогосподарські підприємства;

 • громадяни, яким надано землі у власність і користування;

 • заклади, установи, організації;

 • промислові та інші підприємства;

 • підприємства та організації транспорту, зв’язку;

 • заклади оборони;

 • об’єкти природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення;

 • лісогосподарські підприємства;

 • водогосподарські підприємства.


Основними забруднювачами земельних ресурсів є:

 • районні, міські та селищні управління комунального господарства;

 • сільськогосподарські підприємства;

 • фермерські господарства;

 • лісогосподарські підприємства (лісопереробні, пилорами);

 • ДК „Львіввугілля”;

 • громадяни області.


Основними проблемами з охорони земельних ресурсів в області є зменшення поживних речовин в ґрунтах земель сільськогосподарського призначення, недотримання сівозмін, їх водна ерозія, засмічення і забруднення, не проведення в повних обсягах рекультивації порушених земель.


^

Таблиця 2. 3.1. Земельний фонд


Види земель та угідь

Рік

2000

2001

2002

разом, тис. га

%до загальної площі території

разом, тис. га

%до загальної площі території

разом, тис. га

%до загальної площі території

Сільськогосподарські угіддя,

у тому числі::

1275,6

58,4

1270,6

58,2

1270, 7

58, 2

- рілля

840,2

38,0

799, 7

36,6

799, 6

36, 6

- перелоги

8,7

0,4

0, 9

0,0

0, 8

0, 0

- багаторічні насадження

22,9

1,04

22,8

1,0

22, 8

1, 0

- сіножаті і пасовища

403,7

18,5

447, 2

20, 5

447, 5

20, 5

Ліси та інші лісовкриті площі, з них:::

679,6

31,1

683, 1

31, 3

683, 1

31, 3

- вкриті лісовою рослинністю

619,7

28,5

619, 6

28, 4

620, 9

28, 4

- інші лісовкриті площі, у тому числі::- полезахисні лісові смуги

-

-

-

-

0, 1

0, 0

- інші захисні насадження

37,2

2,9

37, 2

1, 7

36, 3

1, 7

- не вкриті лісовою рослинністю

-

-

18, 0

0, 8

17, 3

0, 8

- інші лісові площі

-

-

15, 2

0, 7

14, 7

0, 7

- чагарники

28,4

2,2

30, 3

1, 4

30, 2

1, 4

Забудовані землі

108,7

5,0

108,6

5, 0

109, 0

5, 0

Відкриті заболочені землі

8,2

0,4

9, 4

0, 4

9, 5

0, 4

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, у тому числі::

39,2

1,8

39,4

1, 8

38, 9

1, 8

- піски

0, 6

0, 05

0, 6

0, 0

0, 4

0, 0

- яри

2, 3

0, 1

2, 3

0, 1

2, 3

0, 1

- землі, зайняті зсувами, щебенем , галькою, голими скелями

5,1

0,4

36, 5

1, 7

36, 2

1, 7

Разом земель (суходіл)

2140,7

99,0

2140,6

98, 1

2140, 5

98, 0

Води (території, що покриті поверхневими водами)

42,4

1,9

42, 5

1, 9

42, 6

2, 0

Разом (територія)

2183,1
2183, 1
2183, 1

У обласному управління земельних ресурсів дані формуються за формою 6-зем , яка не передбачає розбивку, яка вами вимагається до таблиць 2.3.2., 2.3.3. При формуванні табличних даних за вашим зразком, отримані дані будуть недостовірними.

Дані до таблиці 2.3.4. обласним управлінням земельних ресурсів не формуються вже на протязі 5 років


Таблиця 2.3.5. Наявність деградованих і малопродуктивних земель та їх консервація у 2002 р.Види земель

Разом на початок року, га

Проведено консервацію,

га

Потребують

консервації,

га

Деградовані землі

10400

1999

8401

Малопродуктивні землі

23472

-

23472^

Таблиця 2.3.6. Наявність порушених, відпрацьованих земель та їх рекультивація , тис. га


Землі

Рік

2000

2001

2002

Порушені

13, 1

13, 0

12, 86

Відпрацьовані

1, 8

1, 9

4, 26

Рекультивовані

0, 15

0, 45

0, 12^

Таблиця 2.3.7.Відведення земель для несільськогосподарських потреб , га


Рік

Погоджено відведення земель

в постійне користування

в тимчасове користування

у приватну власність

разом

разомв т.ч

с.-г. угідь

з них ріллі

разомв т.ч

с.-г. угідь

з них ріллі

разом

в т.ч.

с.-г. угідь

з них

ріллі

разом

в т.ч.

с.-г. угідь

з них

ріллі

2000

63,5643

43,2402

-

19,421

1,18

-

82,985

44, 4202

-

63,5643

43,2402

-

2001

25,3195

5,071

0,56

32,1665

12,6258

4, 4

57,486

17,6968

4,96

25,3195

5,071

0,56

2002

53,5374

2,6028

2,3328

108,7159

30,0627

3,9939

162,25

32,6655

6,3267

53,5374

2,6028

2,3328


Таблиця 2.3.8. Види відводів земель для державних та громадських потребВиди відводів


Рік

2000

2001

2002

разом

у т. ч.

с.-г.

угідь

з них

ріллі

Разом

у т. ч.

с.-г.

угідь

з них

ріллі

Разом

у т. ч.

с.-г.

угідь

з них

ріллі

Під будівництво та розширення підприємств промисловості та транспорту

56,5

6,1

2, 8

43, 5

8,4

14

93,2

8,7

3,8

Під будівництво гідротехнічних споруд

-

-

-

-

-

-

4,0

4,0

-

Лісогосподарським підприємствам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для розширення та будівництва міст

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підприємствам, організаціям, установам природоохоронного, оздоровчого призначення,

в тому числі:

31, 4

0, 5

-

-

-

-

0,2

-

-

- під курорти

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- під заповідники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Для інших потреб

-

-

-

-

-

-

64, 8

19, 9

2, 5

Разом

87, 9

6, 6

2, 8

43, 5

8, 4

14

162, 2

32, 6

6, 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації