Поиск по базе сайта:
Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг icon

Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
Скачати 213.37 Kb.
НазваПублічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг
Дата конвертації08.08.2013
Розмір213.37 Kb.
ТипДокументи

Публічний Договір про надання програмних та телекомунікаційних послуг


м.Жидачів 1 жовтня 2012 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Галстрім”, яке є Провайдером програмної послуги на підставі Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення ( Серія НР № 0914-п, термін дії - до 24.06.2021 року ) надалі - “Провайдер програмної послуги” в особі Директора Журби Наталії Володимирівни, що діє згідно з Статутом Товариства, з однієї сторони, та Суб'єкти підприємницької діяльності Кореновський О.Р. та Радкевич Р.Р, що здійснють свою діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі “Провайдери телекомунікацій”, з другої сторони, та будь-яка фізична особа або суб'єкт господарювання, які знаходяться на території поширення телекомунікаційної мережі, що підключаються до програмних та телекомунікаційних послуг (надалі Послуги), надалі - “Абонент”, з третьої сторони, разом при спільному згадуванні - “Сторони”, уклали даний Публічний Договір, надалі - “Договір”, про наступне:


^ Терміни та їх визначення, що вживаються в Договорі

Провайдер програмної послуги - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, а саме здійснює формування пакетів програм призначених для передавання Оператором через свою телекомунікаційну мережу Абонентам.

^ Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

^ Програмна послуга - формування пакетів програм призначених для передавання Провайдером телекомунікацій через телекомунікаційну мережу Абонентам.

Телекомунікаційна послуга - продукт діяльності Провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Абонент - споживач Послуг (фізична особа - власник квартири чи будинку або квартиронаймач з письмового дозволу власника) або суб'єкт господарювання), який отримує їх на умовах даного Договору, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (додаток № 2), чинних Тарифах та інших умовах, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг.

^ Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

^ Технічні умови - наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг Абоненту.

^ Технічне обслуговування - комплекс заходів, що вживаються Провайдером телекомунікацій для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абоненське відгалуження - ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абоненське відгалуження є власністю Абонента.

^ Місце надання послуги - визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг.

Протокол замовлених послуг (для Абонентів - фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (надалі - Договір для Абонентів - суб'єктів господарювання) - документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг. Невід'ємною частиною Протоколу замовлених послуг є документи, які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Додаткових послуг і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема:

 • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;

 • Правила Акцій (у разі замовлення Послуг на умовах акції);

 • Тарифи на послуги;

 • Тарифи на Додаткові послуги, матеріали.

Контактна електронна адреса Абонента - адреса типу логін_Абонента@sigma.zhydachiv.lviv.ua в домені Провайдера телекомунікацій, що надається Абоненту Провайдером телекомунікацій згідно Протоколу замовлених послуг (додаток № 1).

^ Абонентна плата - фіксований платіж, який Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій встановлюють для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання.

^ Послуга доступу до пакетів телепрограм - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі.

^ Послуга доступу до Інтернету - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за місцем надання Послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Тарифи - документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг та Додаткових послуг, що надаються Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій.

^ Пакет телепрограм - сукупність телепрограм (радіопрограм), кількість і перелік яких визначається Провайдером програмної послуги і доступ до яких надається як до одного цілого.

^ Додаткові послуги - послуги чи роботи, які можуть надаватися окремо незалежно від факту замовлення Послуг, зокрема:

 • підключення Абонентського обладнання (або Абонентського відгалуження) до Телекомунікаційної мережі;

 • заміна, ремонт чи монтаж нового абонентського обладнання або Абонентського відгалуження;

 • перенесення точки підключення телевізійного приймача або комп'ютера;

 • перевірка стану та справності Абонентського відгалуження;

 • налаштування рівнів сигналів;

 • встановлення та налаштування абонентського обладнання (телевізійного приймача, модема/ТВ - тюнера тощо);

 • інші роботи та послуги, зазначені в Тарифах.

Трафік - обсяг інформації, що пройшла через Кінцеве обладнання Абонента.

Рахунок (для суб'єктів господарювання - Рахунок - фактура) - розрахунковий документ, де зазначена сума платежу за Послуги/Додаткові послуги згідно з чинними Тарифами.

Персональний кабінет - сторінки веб-сайту MY.CTV , http://sigma.zhydachiv.lviv.ua , призначені для самостійних дій Абонента щодо:

 • перегляду обсягів спожитих Абонентом Послуг, супутніх Додаткових сервісів;

 • ознайомлення з договором, правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, тарифами, акціями;

 • ознайомлення з порядком оплати Послуг;

 • оплати Послуг;

 • формування рахунку для оплати Послуг;

 • підтвердження оплати Послуг;

 • зміни умов користування Послугами, зокрема, заміна Тарифних планів;

 • зміни персональних даних (зміна паролю до Персонального кабінету абонента, додаткової контактної інформації);

 • призупинення та поновлення користування Послугами;

 • замовлення супутніх Додаткових сервісів.

^ Кінцеве обладнання - обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг (телевізійний приймач, ТВ - тюнер для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм; Модем, Wi-fi роутер - для отримання Послуг доступу до Інтернет; тощо).


1. Предмет Договору

1.1. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій надають Абоненту Програмні та Телекомунікаційні послуги під знаком для товарів і послуг “Діскавері. Телебачення. Інтернет” (надалі ТМ Діскавері) згідно цього публічного Договору - оферти.

Замовлення Програмної послуги у Провайдера програмної послуги без одночасного замовлення послуги Доступу до пакетів телепрограм у Провайдера телекомунікацій є неможливим.

Цей Договір із Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі - “Правила”) (додаток № 2), та Тарифами (додаток № 3) є публічним договором згідно ст. 633 Цивільного кодексу України. Його діюча версія постійно знаходиться на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua . Сторони згідні, що будь-які письмові версії Договору, Правил та Тарифів є дійсними тільки до подальшої зміни їх умов згідно цього Договору.

Відповідно до ст. 633 ЦК України цей Договір є публічним договором приєднання про надання програмних та телекомунікаційних послуг.

Всі умови дійсного Договору є обов'язковими для Абонента, Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій. Перед початком отримання Програмних та Телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згоден з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, дата реєстрації є датою початку надання послуг Абоненту.

Договір про надання Програмних та Телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом прийняття всіх умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Безумовний акцепт (прийняття) умов цього Договору для нових Абонентів (які бажають укласти його після дати розміщення даного Договору на сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання Послуг:

 • підписання Абонентом Протоколу замовлених Послуг (додаток № 1);

 • та/або внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера програмної послуги платежу за надання доступу до

телекомунікаційної мережі Провайдера телекомунікацій;

 • та/або внесення Абонентом на розрахунковий рахунок Провайдера програмної послуги місячної Абоненської плати згідно з обраним Тарифним планом та оплата замовлених Додаткових послуг;

 • реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів Кінцевого обладнання.

Для Абонентів, з якими укладено договори перед датою розміщення даного Договору на сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, прийняттям даного Договору буде подальша оплата телекомунікаційних послуг за Тарифами, діючими на дату розміщення цього Договору на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

1.2. Провайдер телекомунікацій та Провайдер програмної послуги надають послуги за умови, що:

 • адреса споживання послуги Абонента знаходиться в межах покриття Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”;

 • Абонент має справний комп'ютер, телевізійний приймач та абонентське відгалуження, які здатні отримувати

Телекомунікаційні послуги;

 • в Абонента є забезпечений доступ до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”, що являє собою законне

підключення до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”;

 • Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Провайдера телекомунікацій та Провайдера програмної послуги на умовах попередньої оплати, згідно чинних Правил та Тарифів;

1.3. На момент прийняття цього Договору Абонент проінформований та згоден з переліком послуг, в тому числі з переліком та кількістю телепрограм.

1.4. Кількість та перелік телевізійних програм, технічні та/або інші умови визначаються Провайдером програмної послуги у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Абонент погоджується з правом Провайдера програмної послуги змінювати кількість та/або перелік телепрограм.

1.6. Абонент погоджується з тим, що Провайдер програмної послуги не формує (не надає) особистий перелік телевізійних каналів для Абонента.

1.7. Провайдер телекомунікацій забезпечує організацію підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі, та за бажанням Абонента за окрему плату надає Додаткові послуги.

1.8. Види Послуг та Додаткових послуг, які надаються та до яких забезпечується Абонентові доступ, обираються Абонентом та визначаються у Протоколі замовлених послуг (додаток № 1).

1.9. Порядок та умови надання Послуг встановлюються даним Публічним Договором, Правилами та чинним законодавством України.

1.10. Договір може укласти будь-яка особа, яка має необхідний об'єм цивільної дієздатності, за наявності документа, що засвідчує особу. У разі, якщо Абонент в якості адреси підключення зазначив місцезнаходження за договором найму, Абонент бере на себе зобов'язання по врегулюванню будь-яких можливих суперечок, спорів і т. ін. з власником приміщення.

1.11. Послуги, надання яких згідно цього Договору забезпечується Провайдером телекомунікацій, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг, встановлених чинним законодавством, у відповідності до Закону України “Про Телекомунікації” та “Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 09 серпня 2005 р. № 720.

1.12. Територія, на якій Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій забезпечують надання послуг згідно цього Договору, це - місто : Жидачів.

1.10. Детальніший порядок замовлення, отримання, надання та припинення послуг визначається Правилами та/або Тарифами, які є невід'ємною частиною Договору, та розміщуються (оприлюднюються) на сайті - http://sigma.zhydachiv.lviv.ua не менше ніж за 7 (сім) днів до введення їх в дію.


2. Права та обов'язки Провайдера програмної послуги

2.1. Провайдер програмної послуги зобов'язаний:

2.1.1. Інформувати про послуги та умови їх надання.

2.1.2. Забезпечувати доведення до відома Абонента інформацію про зміни в переліку телевізійних каналів, які є складовою частиною Пакетів, про зміну розміру абоненської плати шляхом повідомлення через засоби масової інформації та/або на веб-сайті: http://sigma.zhydachiv.lviv.ua. Термін інформування про зазначені зміни має бути не менше ніж 7 (сім) днів до набуття чинності таких змін.

2.1.3. Абонент доручає Провайдеру програмної послуги, а Провайдер програмної послуги покладає на себе обов'язок вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

2.2. Провайдер програмної послуги має право:

2.2.1. У разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором, розірвати даний Договір в односторонньому порядку;

2.2.2. Змінювати вартість програмної послуги в залежності від зміни кон'юктури ринку, а також з інших об'єктивних причин, які не залежать від Провайдера програмної послуги, з попередженням про це Абонента не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів шляхом оповіщення у засобах масової інформації - телебачення, та/або на веб-сайті: http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

2.2.3. Змінювати перелік телевізійних каналів, що складають аналоговий пакет, повідомивши про це не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до запланованої дати настання таких змін (доповнень). Виключенням є випадки, пов'язані із форс-мажорними обставинами - такими, як припинення трансляції каналу за причинами, на які Провайдер програмної послуги не має впливу (стихійні лиха, воєнні дії, страйки, масові заворушення, банкрутство каналу, не продовження строку дії договору на право ретрансляції, відкликання ліцензій на мовлення уповноваженими на те державними органами та інше).

2.2.4. Змінювати план частотного розміщення телевізійних програм.

2.3. За заявою Абонента, у погоджений з ним термін, Провайдер програмної послуги надає додаткові сервіси за окрему плату, відповідно до діючих тарифів, затверджених Провайдером програмної послуги.


^ 3. Права та обов'язки Провайдера телекомунікацій

3.1. Провайдер телекомунікацій зобов'язаний:

3.1.1. Організувати підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері” за заявою Абонента та за його рахунок, після перевірки відповідності технічних характеристик кінцевого обладнання до технічних умов Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”.

3.1.2. Забезпечити підтримку робочого стану Телекомунікаційної мережі та її Технічне обслуговування.

3.1.3. Приймати заяви від Абонента на усунення пошкоджень Телекомунікаційної мережі із зазначенням конкретної адреси.

3.1.4. Організувати проведення профілактичних, поточних та непередбачених робіт, капітального ремонту, реконструкції та вдосконалення Телекомунікаційної мережі у межах своїх технічних та фінансових можливостей.

3.1.5. Об'єктивно інформувати про Послуги та умови їх надання.

3.1.6. Доводити до відома Абонента інформацію про зміну Тарифів (в тому числі Абонентної плати) - через відповідні повідомлення, що розміщуються на веб-сайті MY.CTV, http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, або іншим доступним Сторонам шляхом. Термін інформування про зазначені зміни - не меншим ніж 7 (сім) календарних днів до набуття чинності таких змін.

3.1.7. Вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

3.1.8. Надає Додаткові послуги за окрему плату відповідно до діючих Тарифів за заявою Абонента, у погоджений з ним термін.

3.1.9. Обов'язки Провайдера телекомунікацій, окрім тих, що передбачені Договором, вказані в Правилах (додаток № 2).

3.2. Провайдер телекомунікацій має право:

3.2.1. Розірвати даний Договір у разі невиконання Абонентом своїх обов'язків, передбачених цим Договором.

3.2.2. Змінювати Тарифи, у тому числі розмір Абонентної плати.

3.2.3. Залучати для здійснення своїх обов'язків за цим Договором інших осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

3.2.4. Розірвати даний Договір за власною ініціативою в односторонньому порядку у випадку несвоєчасного виконання умов цього Договору Абонентом, неможливості надання таких Послуг, або в будь-яких інших випадках. Розірвання Договору не з вини Абонента здійснюється попереднім повідомленням Абонента за 10 (десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua, MY.CTV або шляхом надіслання індивідуального повідомлення Абоненту на Контактну електронну адресу Абонента. Розірвання Договору з вини Абонента, а саме неналежного виконання та/або невиконання умов даного Договору відбувається без попереднього попередження Абонента.

3.2.5. Права Провайдера телекомунікацій, окрім тих, що передбачені даним Договором, вказані в Правилах (додаток № 2).


^ 4. Права та обов'язки Абонента

4.1. Обов'язки Абонента:

4.1.1. Своєчасно ознайомитися та виконувати в повному обсязі зобов'язання, передбачені чинним Договором (із Додатками до нього), Правилами ( Додаток № 2) та змінами (доповненнями).

4.1.2. Не передавати Послуги третім особам.

4.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість Послуг на умовах чинних Правил, Порядку розрахунків та Тарифів (Додатків до даного Договору).

4.1.4. Не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та/або абоненське відгалуження для надання послуг третім особам, в тому числі і за межами місця надання послуг Абоненту.

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень слідкувати за змінами та/або доповненнями до цього Договору (Правил, Тарифів) на веб-сайті http://sigma.zhydachiv.lviv.ua.

4.1.6. Надає Провайдеру програмної послуги та Провайдеру телекомунікацій право на використання персональних даних про Абонента у інформаційних цілях Провайдера та Оператора.

4.1.7. Надає дозвіл на використання спільної власності (горища, сходові марші, сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”.

Телекомунікаційна мережа є приватною власністю та охороняється законодавством.

4.1.8. Доручає Провайдеру телекомунікацій вести облік наданих Послуг та контролювати своєчасність та повноту платежів за їх споживання.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. Отримувати Програмні та Телекомунікаційні послуги на умовах даного Договору.

4.2.2. Замовити додатково або змінити відповідно до своїх інтересів вид Послуги з числа запропонованих Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій, звернувшись до Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій з письмовою заявою за адресами вказаними в даному Договорі.

4.2.3. Звертатись до Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій із письмовими скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг за адресами, які вказані в даному Договорі.

4.2.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій своїх обов'язків, передбачених цим Договором, попередивши письмово (заявою) Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання за адресами, вказаними у даному Договові, із зазначенням причин розірвання та за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій.

4.2.5. Отримувати від Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій інформацію про Послуги, Додаткові послуги та умови їх надання.

4.2.6. Всі права Абонента, включаючи вищепереліченні, регламентуються в Правилах (Додаток № 2).


^ 5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушень умов Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій звільняються від виконання своїх обов'язків у разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання та/або виконання Договору, а саме у випадках: несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, воєнні дії, стихійні лиха, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсія, рішення органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, відсутність електроенергії, скасування ліцензії на послуги, зміни кон'юктури ринків, неможливість надання Послуг та Додаткових послуг за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямків діяльності Провайдера програмної послуги та/або Провайдера телекомунікацій тощо.

5.2. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або отримання Послуг неналежної якості у випадках:

5.2.1. Відсутності у Абонента забезпеченого доступу до Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері”.

5.2.2. Пошкодженого (несправного) Абоненського відгалуження та/або Кінцевого обладнання.

5.2.3. Використання Абонентом передавальних (випромінюючих) пристроїв без згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку.

5.2.4. Невідповідності технічних характеристик Абоненського відгалуження та/або Кінцевого обладнання вимогам Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження та/або Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.

5.2.5. Несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.

5.3. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до телекомунікаційних послуг є результатом порушення з боку Абонента правил користування Кінцевим обладнанням.

5.4. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальність за якість Телекомунікаційних послуг і перерву в їх наданні у випадках причин, на які Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не мають змоги впливати: нестабільне електропостачання, інші аварійні та непередбачувані ситуації.

5.5. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах розповсюджувачів сигналів в Телекомунікаційній мережі ТМ “Діскавері”.

5.6. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за зміст інформації та за будь-які негативні наслідки для Абонента чи третіх осіб від такої інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі ТМ “Діскавері” (в т.ч. порнографічного характеру і такої, що пропагує насильство, тощо).

5.7. У випадку порушення Абонентом договірних відносин із Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій, чинного законодавства, що регулює відносини між Абонентом та Провайдером програмної послуги та/або Провайдером телекомунікацій, припинення надання послуги здійснюється без попереднього повідомлення Абонента про припинення надання послуг.

5.8. Відповідальність Провайдера телекомунікацій за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абоненського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Всі інші пристрої (Абоненське відгалуження, Кінцеве обладнання) не входять до сфери відповідальності Провайдера телекомунікацій, за винятком гарантійних зобов'язань на обладнання, продане чи надане в користування Провайдером телекомунікацій.

5.9. Провайдер телекомунікацій не здійснює заземлення будь-якого обладнання, що перебуває у власності чи надане в користування Абоненту (персонального комп'ютера, модему, ТВ-тюнера, тощо). Відповідальність за заземлення Кінцевого обладнання та за наслідки роботи незаземленого обладнання (вихід з ладу обладнання, ураження струмом, тощо) несе Абонент.

5.9. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп'ютера Абонента Провайдером телекомунікацій не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

5.10. Провайдер телекомунікацій не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його автентичних даних (логінів, паролів, засобів доступу, сертифікатів, біометричних даних, тощо) третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх автентичних даних. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх автентичних даних.

5.11. Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п. 5.8.

5.12. Усю відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Провайдер телекомунікацій не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, еротичного, рекламного характеру або інформацію, яка ображає честь і гідність Абонента, і не несе за неї ніякої відповідальності.

Провайдер телекомунікацій не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Провайдера телекомунікацій), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернет, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх використання.

5.13. Провайдер телекомунікацій здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента у межах своїх повноважень. Доступ до такої інформації мають тільки Провайдер телекомунікацій та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та інше.

Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої і відправленої інформації Абонента.

5.14. Провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на IР - адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою ІР-адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Провайдера телекомунікацій. Провайдер телекомунікацій в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Провайдер телекомунікацій виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

5.15. Абонент зобов'язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, які не досягли повноліття.

Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.

5.16. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до Послуги є результатом порушення з боку Абонента правил користування Кінцевим обладнанням (ТВ-тюнером, телевізійним приймачем, модемом, роутером, комп”ютером).

5.17. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за якість Програмної послуги і перерву в її наданні у випадках перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку та з інших причин, на які Провайдер програмної послуги чи Провайдер телекомунікацій не має змоги впливати, нестабільне електропостачання, інші аварійні та непередбачувані ситуації.

5.18. Провайдер програмної послуги не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіокомпаній.

5.19. Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій не несуть відповідальності за зобов'язаннями один одного.

5.20. Провайдер програмної послуги несе відповідальність перед Абонентом за надання Програмних послуг.

5.21. Провайдер телекомунікацій несе відповідальність перед Абонентом за надання Телекомунікаційних послуг.

5.22. Окрім відповідальності згідно даного Договору, Абонент та Провайдер телекомунікацій несуть відповідальність передбачену Правилами (додаток № 2).

^ 6. Строк дії Договору

6.1. Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до припинення дії в наступних випадках:

 • відмова Абонента від отримання Послуг (и);

 • відмова Провайдера програмної послуги та/аба Провайдера телекомунікацій від надання Послуг (и) у разі порушення Абонентом умов даного Договору та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг;

 • за згодою сторін;

 • за рішенням суду;

 • у разі виникнення обставин непереборної сили, форс-мажору.


7. Інші умови

7.1. Всі спори і суперечності, що виникли при виконанні Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

Правовідносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.2. Всі зміни та/або доповнення до даного Договору вступають в силу після оприлюднення їх за умов цього Договору.

7.3. Абонент згідний з тим, що Провайдер програмної послуги та Провайдер телекомунікацій для надання Послуг має право залучати третіх осіб на підставі відповідних договорів та довіреностей.

7.4. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 р. № 2297-VI Абонент дає згоду на обробку своїх персональних даних Провайдером програмної послуги та Провайдером телекомунікацій з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код) з метою забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері програмних послуг та відносин у сфері телекомунікаційних послуг.

7.5. Даний Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та Термінології.


^ 8. Місцезнаходження та реквізити

8.1. Адреса для подання письмових заяв, скарг та пропозицій Провайдеру програмної послуги та Провайдеру телекомунікацій, а також для отримання додаткової інформації та роз'яснень по даному Договору: 81700, Львівська область, м. Жидачів, вул. Мазепи, 28, офіс ТзОВ “Сигма”, тел.: (03239) 32-781, 24-2-24.

8.2. Місцезнаходження та реквізити Провайдера програмної послуги та Провайдера телекомунікацій:


Провайдер програмної послуги Провайдери телекомунікацій

Товариство з обмеженою відповідальністю Фізична особа-підприємець

“Телерадіокомпанія “Галстрім” Кореновський Олег Романович

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 4а, офіс 404 Радкевич Роман Романович

тел./факс: (0342) 71-17-60

ЄДРПОУ 37183152

Директор Журба Н.В.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації