Поиск по базе сайта:

Методичні вказівки

«Теоретична фонетика англійської мови»«Теоретична фонетика англійської мови»
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу курсу, що вивчається у рамках підготовки до занять (макс. 25 балів). Вона включає
Методичні вказівки 111.48 Kb.
Завдання для самостійної роботи
Зразки модульних тестів
Transcribe these words. Underline the interchanging vowels and consonants in the corresponding parts of speech.
Read these words and word-combinations. Translate them into Ukrainian. Prove that phonetics is connected with lexicology through
Transcribe, read and translate these pairs of words. Single out the sounds that differentiate the meaning of the words.
Read these pairs of words. State to what parts of speech they belong. Single out the sounds that interchange. Translate the word
6. Read these compounds. Single out the sounds that interchange. Translate the compounds into Ukrainian.
Module test 1 v2
«Історія англійської мови»«Історія англійської мови»
Методичні вказівки 29.45 Kb.
Методичні вказівки до теми. Львів: паіс, 2008. 52 сМетодичні вказівки до теми. Львів: паіс, 2008. 52 с
Варецька С. О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса. – Дрогобич: Коло, 2008. – 240 с
Методичні вказівки 89.01 Kb.
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до спеціальності» для студентів іі-го курсуМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до спеціальності» для студентів іі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 102.8 Kb.
Самостійна робота
Завдання для самостійної роботи на ІІ курсі з предмету “Вступ до спеціальності”
Тема 1. Предмет та завдання теорії перекладу
Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «практика перекладу» для студентів ііі-го курсуМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «практика перекладу» для студентів ііі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 165.55 Kb.
Самостійна робота
Зміст СРС
Завдання для самостійної роботи на ііі курсі з предмету “практика перекладу”
Другий семестр
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсуМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «стилістика німецької мови» для студентів ііі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 83.19 Kb.
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу» для студентів ііі-го курсуМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу» для студентів ііі-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 146.94 Kb.
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до філології» для студентів і-го курсуМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до філології» для студентів і-го курсу
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 98.07 Kb.
Методичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліниМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з навчальної дисципліни
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять
Методичні вказівки 107.42 Kb.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови на тему «Фахові тексти для студентів, аспірантів геологічного та географічного факультетів». Львів: Видавничий центр лну, 2004Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови на тему «Фахові тексти для студентів, аспірантів геологічного та географічного факультетів». Львів: Видавничий центр лну, 2004
Брона О. А. Англійська мова для геологів: навч посібник / Брона О. А., Шумська О. А. – Львів: Видавничий центр лну ім. Івана Франка, 2003. – 124 с
Методичні вказівки 6.76 Kb.
Методичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова; каф. \"Фінанси\". Х. Укрдазт, 2011. 42 с ц. 18,00. (45 екз.)Методичні вказівки до контрольної роботи та практичних занять / М. В. Бормотова; каф. "Фінанси". Х. Укрдазт, 2011. 42 с ц. 18,00. (45 екз.)
Ананко, І. М. Методичні основи розробки автотранспортних послуг [Текст] : автореф дис канд економ наук : спец. 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. М. Ананко. – Х. Укрдазт, 2011. – 20 с. – б/ц. (2 екз.)
Методичні вказівки 61.03 Kb.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу \"Облік у банках\" для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 \"Облік і аудит\" / за ред. Каплі І. В. Кам’янець-Подільський, 2010. 17 сМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 "Облік і аудит" / за ред. Каплі І. В. Кам’янець-Подільський, 2010. 17 с
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106 "Облік і аудит" / за ред. Каплі І. В. Кам’янець-Подільський, 2010. –17 с
Методичні вказівки 168.88 Kb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування»Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування»
«Економіко-математичне моделювання». Розділ 1: «Математичне програмування» для студентів напряму підготовки 030502 – “Економічна кібернетика”/ Укладачі: О. О. Шаповалова, Л. А. Гнучих, О. В. Старкова, А. О. Ускова, М. О. Цибинога. – Харків: хдтуба, 2010. – 67 с
Методичні вказівки 1.22 Mb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування» preview 1 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування» preview 2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування» preview 3 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування» preview 4 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Економіко-математичне моделювання» Розділ 1: «Математичне програмування» preview 5
У І кварталі 2013 р. Факультет атз 06 а 224 №134 Автоматизоване проектування проміжної станції у системі autocad [Текст] : методичні вказівкиУ І кварталі 2013 р. Факультет атз 06 а 224 №134 Автоматизоване проектування проміжної станції у системі autocad [Текст] : методичні вказівки
Текст] : методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Системи автоматичного проектування залізничних станцій та вузлів” / О. М. Огар та ін.; каф. “Залізничні станції та вузли”. – Х. Укргажт, 2012. – 26 с. – ц. 11,00. (45 екз.)
Методичні вказівки 76.24 Kb.
Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін \"Електроніка та мікросхемотехніка\", \"Прикладна теорія цифрових автоматів\" [Текст] / Г. І. Загарій, Л. В. Бушевська; каф. \"Спеціалізовані комп’ютерні системи\". Х. Укрдазт, 2013. 33 с ц. 6,00. (150 екз.)Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін "Електроніка та мікросхемотехніка", "Прикладна теорія цифрових автоматів" [Текст] / Г. І. Загарій, Л. В. Бушевська; каф. "Спеціалізовані комп’ютерні системи". Х. Укрдазт, 2013. 33 с ц. 6,00. (150 екз.)
Автоматизоване проектування складних систем у комп’ютерній системотехніці [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1 / С. Ю. Леонов, Т. В. Гладких, Г. І. Загарій та ін. – Х. Пп вид–во “Нове слово”, 2012. – 287 с. – ц. 50,00. (8 екз.)
Методичні вказівки 56.26 Kb.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації