Поиск по базе сайта:

Методичні вказівки

Методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощоМетодичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо
Навчально-методичний комплекс (нмк)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація освітніх І виховних завдань, сформульованих навчальною програмою дисципліни
Методичні вказівки 437.92 Kb.
Рис.1. Модель навчально-методичного комплексу дисципліни
Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Робоча програма навчальної дисципліни
Рік підготовки
Практичні, семінарські
Самостійна робота
Мета та завдання навчальної дисципліни
Усього годин
Методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо preview 1 Методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо preview 2
Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
Кредитно-модульний курс: “Теорія еліти”. Робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету
Методичні вказівки 415.93 Kb.
1. Загальні відомості про курс
Мета і завдання курсу
2. Система оцінювання
Оцінка в балах
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Баклицька О. П. Індивідуально-психологічні особливості І психічне здоровя студентської молоді Збірник наукових праць./ Баклицька О. П., Сірко Р.І// Молода спортивна наука України, Випуск 9, Львів, нфв “Українські технології”, 2005, с. 178-184
Методичні вказівки 87.63 Kb.
Баклицький І.О.
Баклицька О.П
Баклицька О.П
Баклицький І.О.
Методичні вказівки для дипломного проектування на кафедрі пожежної та аварійно-рятувальної техніки / Ренкас А. Г., Назарчук С. П. / Львів: ліпб, 2006. 39 сМетодичні вказівки для дипломного проектування на кафедрі пожежної та аварійно-рятувальної техніки / Ренкас А. Г., Назарчук С. П. / Львів: ліпб, 2006. 39 с
Посібник. Застосування норм кримінального права в діяльності органів Державного пожежного нагляду України. Видавництво Національного інституту “Львівська політехніка” (наклад 300 екз.) Половко А. П., Ренкас А. Г
Методичні вказівки 151.84 Kb.
Мартин Є.В.
Мартин Є.В.
Придатко О.В.
Мартин Є.В.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення. Львів: ліпб, 2001. 38сМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи слухачами заочного відділення. Львів: ліпб, 2001. 38с
Воробйова О. В. Технічна механіка. Конспект лекцій для курсантів та слухачів відділення заочного навчання спеціальності №5. 092122 «Організація та техніка протипожежного захисту». – Львів: ліпб, 2003. – 125с
Методичні вказівки 111.59 Kb.
Кузик А.Д.
Кузик А.Д.
Теорія ймовірностей
Дослідження операцій у транспортних системах
Список наукових праць кандидата технічних наук, доцента Лозинського Романа Яковича станом на 01. 11. 2011Список наукових праць кандидата технічних наук, доцента Лозинського Романа Яковича станом на 01. 11. 2011
Термодинаміка та теплопередача в пожежній справі: Навчальний посібник / Л. Д. Величко, Р. Я. Лозинський, М. М. Семерак. – Львів: Сполом, 2011. – 504с
Методичні вказівки 51.5 Kb.
Методичні вказівки до практичних занять по розділу: Фізика атома. Елементи квантової механіки / Лопушанський Я. Й. Львів, 1993. 46 сМетодичні вказівки до практичних занять по розділу: Фізика атома. Елементи квантової механіки / Лопушанський Я. Й. Львів, 1993. 46 с
Поверхневі явища. Поверхнево-активні речовини / Лопушанський Я. Й. – Львів, 1993. – 31 с
Методичні вказівки 87.83 Kb.
Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід\".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. \"Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1\"Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. "Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1"
К.І., Дорошенко Ю. П. “Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід”; Побережська І. В., Дорошенко Ю. П. Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід”.;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. “Петрографія осадових утворень
Методичні вказівки 32.41 Kb.
Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід\".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. \"Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1\"Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. "Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1"
К.І., Дорошенко Ю. П. “Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід”; Побережська І. В., Дорошенко Ю. П. Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід”.;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В., Костюк О. В. “Петрографія осадових утворень
Методичні вказівки 32.9 Kb.
Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід\".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В. \"Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1\"Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід".;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В. "Петрографія осадових утворень. Літогенез. Частина 1"
В., Свєшніков К.І., Дорошенко Ю. П. “Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід”; Побережська І. В., Дорошенко Ю. П. Методичні вказівки до курсу „Петрографія магматичних і метаморфічних порід”.;Хмелівський В. О., Хмелівська О. В. “Петрографія осадових утворень
Методичні вказівки 62.57 Kb.
Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів, з метою їхньої участі у міжфакультетських, бакалаврських групах. Для цього необхідно створити дієвий механізм „дисциплін за вибором студентаМетодичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів, з метою їхньої участі у міжфакультетських, бакалаврських групах. Для цього необхідно створити дієвий механізм „дисциплін за вибором студента
Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний європейський університет”
Методичні вказівки 47.5 Kb.
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літературиМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури. – Львів: Видавничий центр лну, 2012. – Вид. 4-е, доповнене
Методичні вказівки 319.83 Kb.
Методичні вказівки до лекційно-практичного курсу «Лексикологія німецької мови як другої іноземної» для студентів 3-го курсу відділу англійської філологіїМетодичні вказівки до лекційно-практичного курсу «Лексикологія німецької мови як другої іноземної» для студентів 3-го курсу відділу англійської філології
Вміти дати правильну відповідь німецькою мовою на питання стосовно теоретичного матеріалу тем 1-4 та виконати практичні завдання у рамках опрацьованих тем
Методичні вказівки 96.35 Kb.
«Лінгвокраїнознавство основної мови»«Лінгвокраїнознавство основної мови»
Наnsen, M., Zucker, B. Zwischen den Kulturen. Materialienbuch für den Unterricht. 1996
Методичні вказівки 33.06 Kb.
«Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови»«Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови»
Огляд найновіших фактів: Сучасна Німеччина: суспільно-політичний статус, мова, культура. Міжкультурний діалог: Німеччина Україна – англомовний світ
Методичні вказівки 36.68 Kb.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації